Състав на Върховния административен съд, ръководен лично от председателя му Георги Чолаков, спря делото за т. нар. такса сградна инсталация, за да изчака произнасянето на Съда на Европейския съюз по две преюдициални запитвания (определението виж тук).

Предмет на делото във ВАС е приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването. С него всъщност се регламентира методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. А граждани оспорват частта, в която се предвижда, че количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

В хода на делото върховните съдии Георги Чолаков, Нина Докторова, Румяна Монова, Кремена Хараланова и Владимир Първанов са установили, че две български съдилища са се обърнали към съда в Люксембург с въпроси, чийто отговор пряко касае въпроса с т. нар. „такса сградна инсталация“.

Районният съд в Асеновград и Софийският районен съд са попитали Съда на ЕС дали българската правна уредба на топлоснабдяването е съвместима с Директива 2011/83/ЕС/2/, както и с Директива 2006/32/ЕО83/ и Директива 2012/27/ЕС/4/.

Поставените пред съда въпроси се свеждат най-общо до следното: Дали Директива 2011/83 допуска национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, етажните собственици са длъжни да  участват в разходите за отопление на сградата, макар и индивидуално да не са поръчвали доставката на централно отопление и включително ако не го използват в своя апартамент? Допуска ли разпоредбата на чл. 13 ал. 2 от Директива 2006/32 възможността топлофикационните дружества да претендират стойността на потребената топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост, пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта?

Върховните съдии са категорични, че тези въпроси са от съществено значение за делото срещу наредбата за топлоснабдяването и затова са го спрели.

Наскоро беше представен проект за промени в наредбата, който предлага клиентите на топлофикациите вече сами да могат да определят дела на топлинната енергия за сградна инсталация в рамките на определен в нея диапазон – от 20 до 40%.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Такса тук, такса там
Такса тук, такса там
03 юни 2019 16:12
Гост

Може би трябва да плащаме и такса на Софийска вода, че като се спука някоя тръба, измива улицата пред блока. А това, че нямаме вода вкъщи не е важно.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:01
Гост

Толкова са ни ресурсите. Едно дело не могат да решат и пак се обръщат към Люксембург.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:02
Гост

Дано се разминем само с препоръки, а не ни одрусат пак с някоя солидна глоба.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:01
Гост

Не виждам защо човек като си спре парното, трябва да плаща такса сградна инсталация. Поредният пладнешки обир.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:36
Гост

Защото са крадци и надписват сметките даже. Не напразно в съда хората масово печелят дела срещу „Топлофикация“.