Дело за мръсния въздух на София може и да има. Шанс да се проведе процесът срещу Столичната община даде Софийският апелативен съд (САС).

Три месеца, след като Софийският градски съд (СГС) прекрати делото, апелативните съдии постановиха, че това е било неправилно, показа проверка на „Лекс“. Според САС, съдия Елена Маврова от СГС не е дала възможност на завелите колективния иск срещу общината да докажат, че могат да понесат тежестите и разноските по делото, а направо го е прекратила на това основание.

Затова апелативните съдии отменят определението ѝ, с което в края на октомври 2017 г. сложи финал на делото. Сега СГС отново ще трябва да прецени дали организациите, които искат да осъдят общината, са доказали, че могат сериозно и добросъвестно да защитят интереса по делото и да понесат тежестите, свързани с воденето му. И ако отново стигне до извода, че такива доказателства липсват, да им даде конкретни, точни и ясни указания за представянето им.

Делото срещу общината беше заведено през пролетта на миналата година от организациите „Спаси София“, „За Земята – Достъп до правосъдие“, Асоциация „Диабет тип 2“, Център за независим живот, адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов. Те се обединиха под името „Група за чист въздух“.

Първоначално то беше разпределено на съдия Божана Желязкова, но тя отказа да го гледа с мотив, че също живее в София и това поставя под основателно съмнение безпристрастното му разглеждане. Случайното разпределение прати делото на съдия Богдана Желявска. Тя първо остави исковата молба без движение с искане в 7-дневен срок „Група за чист въздух“ да представят доказателства за възможностите си да защитят увредения интерес, както и да понесат тежестите, свързани с водене на делото, включително и разноските. След това ищците заявиха, че тези доказателства са представени още с исковата молба и ако съдът ги намира за недостатъчни, да им даде конкретни указания какво още да представят. Съдия Желявска не постави конкретни искания и насрочи делото за разглеждане през декември 2017 г., което означава, че в крайна сметка е приела доказателствата за достатъчни.

Насрочването на делото за декември обаче не се хареса на Групата за чист въздух, а съдия Желявска отказа да определи по-ранна дата заради тежкия си график, след което се отведе от него.

След отвода ѝ делото отиде при съдия Елена Маврова. Тя го прекрати с мотив, че ищците нямат опит, знания и ресурс, за да водят делото, без да отправи каквито и да е искания към към тях да представят доказателства за противното. Според съдия Маврова от първоначално предложените доказателства не можело да се установи дали ищците отговарят на изискванията за знания и квалификация в областта на околната среда, екологичното право, опит в изследванията на мръсния въздух. Адвокатите и представителите на дружествата имали опит в профилактика на диабет, подпомагане на хора с увреждания, в трудовото и в международното право, защитата на гражданските права и в областта на достъпа до правосъдие, но не и в специфичния предмет на колективните искове. Отделно от това, при проверка на финансовите им възможности за понасяне на тежестите, не се установявало, че те позволяват защита на колективния интерес.

Групата обжалва пред апелативния съд. В определението си от 31 януари 2018 г. САС заявява, че ако при повторното разглеждане на делото съдия Маврова прецени, че все пак е нужна нова служебна проверка за предявяване на колективен иск и приеме, че доказателствата не са достатъчни, то тя следва да даде конкретни и ясни указания за представяне на допълнителни такива. Едва след изпълнение или неизпълнение на тези указания, градският съд трябва да се произнесе по допустимостта на колективния иск.

„В случая обжалваното определение е постановено при липсата на дадени преди това конкретни, точни и ясни указания за представяне на доказателства, с което съдът е допуснал съществено процесуално нарушение, поради което и като неправилно следва да бъде отменено и делото бъде върнато на Софийски градски съд за продължаване на съдопрозиводствените действия съгласно дадените по-горе указания“, пише в определението на състава на САС с председател и докладчик Анелия Цанова.

Освен това апелативните съдии напомнят на съдия Маврова практиката на Върховния касационен съд, че когато се преценява възможността на предявилите иска лица да понесат тежестите, свързани с водене на делото, „се има предвид не финансова обезпеченост изобщо в смисъл на възможност да се поемат тежестите на едно съдебно производство по предявен колективен иск, както е приел първоинстанционния съд, а финансова независимост от определена категория субекти, за да се гарантира независимост и обективност в действията на групата от лица или организацията за защита на колективния интерес“.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви