Делото за отнемане на имущество за близо 2 млн. лева срещу Христо Бисеров и семейството му не е трябвало да бъде решавано от съдилищата, без да изчакат отговор от Съда на ЕС в Люксембург, който беше сезиран за допустимостта на уредената у нас конфискация без присъда заради казуса с бившия банкер Цветан Василев.

Това е решил Върховният касационен съд (ВКС) и е отменил определението на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева, която миналата година прекрати делото и осъди антикорупционната комисия да плати над 50 000 лева на Бисеров и семейството му, показа проверка на „Лекс“.

Върховните съдии Марио Първанов-председател на състава, Илияна Папазова-докладчик и Майя Русева сега връщат делото на първа инстанция – в Софийския градски съд (СГС), на когото пък е указано да го спре, докато СЕС не отговори на преюдициалното запитване за гражданската конфискация, неоснована на присъда.

Спорът за обвързаността между производството по конфискация и наказателния процес продължава вече две години. През пролетта на 2018 г. съдия Катерина Енчева от СГС отправи запитване до СЕС и спря делото за конфискация срещу Цветан Василев. Тя поиска тълкуване на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз и постави 6 въпроса, включително и дали европейското законодателство дава право на държавите-членки да приемат правила за гражданска конфискация, неоснована на присъда?

В края на 2018 г. пък ВКС излезе с Тълкувателно решение, според което е недопустима конфискация след прекратяване на наказателното дело. Последваха обаче законодателни промени, с които депутатите преодоляха решението, като изрично записаха в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), че конфискацията е допустима, дори наказателното дело да е прекратено или да е завършило с оправдателна присъда.

В контекста на тези събития протече и делото за конфискация срещу Бисеров и семейството му, след като той беше оправдан за данъчни и валутни престъпления, а обвиненията в пране на пари отпаднаха още в хода на процеса.

Миналата година съдия Даниела Дончева прие, че законодателните промени противоречат на правото на ЕС, като тя реши да приложи директно Директива 2014/42/ЕС, която има преимущество пред националното право, а в нея се казва, че „конфискация означава окончателно отнемане на имущество, постановено от съд във връзка с престъпление“. Така делото на КПКОНПИ срещу Бисерови беше прекратено, а комисията беше осъдена да плати разноски за 51 900 лева.

Върховните съдии обаче решиха, че определението на Даниела Дончева, с което делото е било прекратено, е очевидно неправилно, защото е в явно противоречие с установени процесуални правила. Според тях отправените 6 въпроса до СЕС, макар и по друго дело, задължават съдилищата да изчакат отговор от Люксембург преди да решат казуса. ВКС казва още, че единствено СЕС е компетентен да тълкува конкретни норми от общностното право, а заключенията му са задължителни не само до съда, отправил запитването, но и до всички национални съдилища, които са сезирани или биха били сезирани със същото дело.

„Преюдициалните тълкувателни заключения имат и обратно действие (освен ако Съдът изрично не ограничи действието им във времето). Затова, при отправено запитване, преди постановяване на решение от СЕС по тълкуване на съответната норма от общностното право, произнасянето направено от САС…, е в явно противоречие с установени процесуални правила“, пише ВКС. В определението си върховните съдии посочват, че съдия Дончева е била длъжна да спре делото до произнасяне на СЕС.

„Хипотезата по настоящето дело е идентична с тази, по делото, по което е отправено запитването, не само защото е налице необходимост от тълкуване на един и същ общностен акт (Директива 2014/42/ЕС), но и защото фактите по двете дела са сходни, доколкото се отнасят до инициирани от Комисията производства, образувани пред съд преди да изтече срока за транспониране на директивата на 4 октомври 2016 г.“, заявяват върховните съдии.

В определението си те подчертават още, че „наличието на обуславящо дело, без значение какъв е видът му, актът по който следва да бъде зачетен от съда по обусловения иск, е абсолютна отрицателна предпоставка за упражняването на правото на иск и за развитието на процеса по образуваното дело“.

Така казусът се връща в градския съд и ще бъде решен едва след отговора на СЕС. Наскоро обаче беше поставено под съмнение дали съдът в Люксембург въобще ще се произнесе по съответствието на българския закон с директивата. Повод за това даде заключението на генералния адвокат по делото Елинор Шарпстън, което беше огласено на 31 октомври 2019 г. В него тя препоръча на СЕС да изследва дали въобще тази директива е относима към делото за конфискация срещу Цветан Василев. Причината е, че срокът за транспонирането ѝ изтича на 4 октомври 2016 г., откогато тя е задължителна, а делото за отнемане на имущество, по което е отправено преюдициалното запитване, е от 22 март 2016 г. Аналогичен е и случаят с делото срещу Бисерови, което пък е заведено още през 2015 г.

Затова според генералния адвокат по случая е приложимо само Рамково решение 2005/212/ПВР, което частично се отменя с директивата. То обаче, според Шарпстън, допуска производство за конфискация, чийто изход не зависи от наличието на осъдителна присъда.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 17:23
Гост

Интересно е основаниeто за допускане на касация – очевидна неправилност. Явно на Дончева правото не й е силата. Виж с изземването на дела с цел слугинаж успешно се справя. Да си спомним и за известното й решение, с което учреди вещно право на ползване по силата на договор за наем.
О sancta simplicitas!

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 15:06
Гост

Пълен батак се получава и не му се вижда краят. Това дело ще мине и през Страсбург, сигурен съм.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 15:03
Гост

Ми Гешев да пише и на Люксембург и да се решат нещата, какво толкова…

мъкаааа
мъкаааа
05 февруари 2020 15:09
Гост

Моля другарко, път те от 2018 г. не се произнасят. А после като излезе решение на СЕС, което не му отърва ще слушаме за корумпираните съдии в Люксембург и как защитават олигарси

директно приложение
директно приложение
05 февруари 2020 14:57
Гост

Сегааааа. Да видим нещо друго – приложимо право ли е в момента директива – приложимо! Като каже СЕС, че ще тълкува само рамковото, аз ако съм ще я приложа директно точно като Дончева!

Niko-Tino
Niko-Tino
05 февруари 2020 14:53
Гост

Как може рамково решение да допуска абсурд с конфискация без присъда?

наблюдател
наблюдател
05 февруари 2020 14:53
Гост

С този ГЕШЕФТаров няма да се справи, а с олигарха Шишо въобще няма да се залавя, защото техен ментор е гения на хидро-инженерството и собственик на ТЕЦ от село Дръндар !

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 14:49
Гост

Определението на Софийския апелативен съд ме изненада. Този човек има да дава, а те му отсъждат обезщетение.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 14:52
Гост

А Тълкувателното решение, според което е недопустима конфискация след прекратяване на наказателното дело на ВКС да не би да е по-адекватно?

Sancho Transa
Sancho Transa
05 февруари 2020 14:55
Гост

Напълно адекватно е, ти да не си от КПКОНПИ?

Явор
Явор
05 февруари 2020 14:35
Гост

С две думи, дело ще има, а Бисеров няма да взема, а ще дава.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 14:56
Гост

Така е и редно. От къде накъде ще взема?

GGG
GGG
05 февруари 2020 14:56
Гост

Явно натам отиват нещата.