За 14 юли е насрочено делото за избора на Петко Петков за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. То е образувано по жалба на конкурента му Бойко Атанасов.

Смесеният петчленен състав, който ще гледа делото, се състои от трима съдии от Върховния касационен съд – Маргарита Соколова (председател и докладчик), Светлана Калинова и Блага Иванова, и от двама от Върховния административен съд – Добринка Андреева и Любомира Мотова.