Общото правило, че процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства не текат по време на извънредното положение вече е придружено със специални изключения, изброени в приложение към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Това гласува днес на второ четене парламентарната правна комисия, която прие промени в закона, които ще бъдат окончателно обсъдени в пленарната зала още утре.

Безпрецедентното заседание на комисията в неделния следобед продължи над три часа и половина, а финалните предложения за много от разпоредбите не бяха огласени и за немалка част от тях окончателното им съдържание на практика ще стане известно едва утре с публикуването на доклада за пленарната зала.

Основната промяна, която прие правната комисия, е, че „вкара“ в закона списък с дела, по които ще текат срокове по време на извънредното положение. Както „Лекс“ писа, по същество в закона се преповтаря решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за това кои дела ще се гледат от съдилищата. В него обаче се регламентират и други производства, които ги няма в решението на колегията.

Както „Лекс“ писа, депутати от ГЕРБ бяха направили предложение, които създаваше много проблеми – по време на извънредното положение да не спират сроковете по всички производства, по които съдът се произнася в закрито заседание (повече по темата виж тук). По настояване на адвокат Валя Гигова тази разпоредба отпадна от закона. Така в него беше създадено приложение, което публикуваме с уговорката, че окончателното му съдържание все пак ще стане ясно след гласуването в пленарната зала (виж карето).

Заради промяната за сроковете, в закона изрично беше записано, че по производствата, по които от началото на извънредното положение те са били спрени, а сега ще започнат да текат, това ще стане след 7 дни от обнародването на промените в Държавен вестник. Така страните, по чиито дела сроковете са били спрени, но сега ще започнат да текат, все пак ще имат някакво време, за да се подготвят. Отначало то беше само 3 дни, но и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, и адвокат Гигова настояха да бъде удължено.

Правната комисия прие важна промяна за работодателите. По предложение на Йордан Цонев от ДПС, подкрепено единодушно, беше предвидено, че държавата ще поема и „дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя“ по мярката 60:40. Мнозинството в комисията отхвърли предложението на Христиан Митев от Обединени патриоти парите да се превеждат директно на работника, като Менда Стоянова обясни, че това не е мярка в полза на служителите, а на работодателите.

Очаквано депутатите отмениха глобата от 5000 лв. за нарушаване на здравните мерки. Тя беше заменена със санкция от 300 до 1000 лв. А при повторно нарушение глобата става от 2000 до 5000 лв. За едноличен търговец или юридическото лице санкцията от 15 000 лв. се заменя с такава от 500 до 2000 лв.

След намесата на министъра на правосъдието Данаил Кирилов и заради категоричното настояване на опозицията и на адвокатурата, ГЕРБ се отказа от предложението си за промяна в чл. 4 от закона за извънредното положение. То беше всеки да отправя мотивирано искане за удължаване на административен срок, което да обосновава с уважителни причини. Така в закона се запази правилото, че се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и. действието на административните актове, което е ограничено със срок и той изтича по време на извънредното положение.

Но се въведоха изключения от това правило по отношение на производствата, „свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията“.

По предложение на Искрен Веселинов от ВМРО комисията прие в закона да се даде право на Министерския съвет и на общинските съвети да опрощават наемните вноски и таксите за ползване на държавни и общински имоти по време на извънредното положение.

Мнозинството отхвърли предложението на БСП на самонаетите, които в резултат на ограничителните мерки не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, да се предоставят месечни субсидии „в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт“.

„Ще говоря само за адвокатите, но това засяга и много други професии, които плащат данъци и внасят осигуровки. Всички съдилища са затворени, никой адвокат не може да си упражнява професията, това предложение за компенсации с минималната работна заплата е разумно. В почти цяла Европа има компенсации за самонаетите. Помислете за голяма група от населението“, призова Валя Гигова депутатите от името на адвокатурата, но предложението не мина.

Правната комисия очаквано одобри новия текст на чл. 6 от закона, с който се прие, че „до отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

 

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
advokat
advokat
06 април 2020 21:34
Гост

Аз си закърпих сроковете по делата – не желая неудача, не желая провал на други колеги – в една гилдия сме, ма тази Валя Гигова, каква е – не мога да се досетя, то е ясно.

Веска
Веска
06 април 2020 18:02
Гост

Малко странно се получава . Доколкото знам сега в съдебните сгради не се допускат адвокати , а сега ще започнат да текат редица срокове. От което логично следва , че съдебните сгради трябва да се отворят и да започне масово четене на дела и справки по тях от страните и от адвокатите , съответно произнасяния по доклад от съдиите . А честито !

Благой
Благой
06 април 2020 11:44
Гост

Вие какво искате да пуснат всички дела ли.Един съдия да се разболее целия съд отива под карантина за 1 месец и няма да има никакви дела.Не бързайте, има време да се пуснат и другите дела.Може би ще трябва да почакаме поне до август, септември.Как виждате да се гледа наказателно дело по общия ред с 5 подсъдими и 5 адвоката и десет пострадали или делба със 15 съделителя и техните защитници.Някои дела имат участници колкото е публиката на футболен мач от Б група. Лошото е че ще се образуват наведнъж в големите съдилища безброй дела, ще се насрочват след години, а… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 13:04
Гост

А не могат ли да се заразят и като гледат дела от тези по списъка с нестопираните и няма ли да се стигна пак до карантина на целия съд. За сравнение – в НС също откриха 3-ма заразени депутати, но НС си бачка и се тъпчат 240 депутати и един билюк администрация в тясна сграда. Няма затворена нито една държ. или общ. администрация. Съдебната обаче се оказа най-страхлива и най-притеснена за собственото си здраве, вместо да организира работата си по друг начин и със съответните предпазни средства. Съд. служби могат да бачкат, оборудвани с маски, ръкавици и шлемове – както… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 9:32
Гост

Няма здрав разум в горния списък дела.
Гражданските дела са 2/3 от всички дела в РБ, а за тях се предвиждат само 7 категории незначителни като брой дела за разглеждане по време на извънредното. Наказателните дела са най-малко като брой от всички дела, но за тях отреждаме цели 20 категории дела. По средата са административните дела, а за тях – 16 категории дела.
Що за логика е това най-масовите дела, заради които съдилищата съществуват, да бъдат тотално стопирани, а най-малобройните дела – да се движат. Някой го е мислил с гръбначния мозък май…

Хигиенист
Хигиенист
06 април 2020 13:44
Гост

Здрав разум има, просто човек трябва малко да се замисли. Тук не се гледа кои видове дела преобладават (безспорно това са гражданските), а кои видове дела са такива, че по естеството си да са спешни и да не търпят никакво отлагане. А такива има най-много именно сред наказателните – особено мерките за процесуална принуда, които съставляват около половината дела, изброени в списъка. При положение, че там съдът постановява засягане на основни права, преди да е приключило основното прозиводство, е напълно естествено, че те ще се гледат. При повечето граждански дела такава спешност няма, защото такова им е естеството. Ама важното… Покажи целия коментар »

none
none
06 април 2020 16:04
Гост

За теб спешно е едно, за мен спешно е друго.

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 20:40
Гост

А не са ли спешни и делата за издръжки или трудовите дела /чл. 310 ГПК/ или делата за осиновяване. Не са ли спешни и делата по откази за вписване в ТР – цял бизнес може така да блокира. Или пък делата по чл. 435 ГПК срещу въводи във владение, извършени преди извънредното – да изхвърлим засегнатия на улицата, пък той да чака 4 месеца да свърши извънредното, за да му разгледат жалбата, през което време да спи на пейка на гарата. Не виждам жалби срещу подписка или парична гаранция по НПК, или пък разпити пред съдия с какво са по-спешни… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
06 април 2020 5:39
Гост

Еми – адвокатите някак ще преживеем.
Изплякали са всичко от Държавните фондове – нямаме пари. Ушлякали са резерва и сега се моткаме.

Хубаво.

При следваща такава криза – моля – първо да има достатъчно спагети по домовете.

Това само.

Гражданин
Гражданин
05 април 2020 18:31
Гост

Гигова, Гигова и ти си една романтичка. Не знаеш ли, че като кажеш „адвокат“ и всички чуват богаташ, търгаш и т.н. На никой не му дреме за доходите на адвокатите.

conclusion
conclusion
06 април 2020 10:37
Гост

E, за това, че на никой не му дреме за другия, всички рано или късно ще пострадат. Този шибан народ заслужава да избълбука в канала на историята. „България е прокълнато място, населено с проклети хора“ (Георги Чапкънов-Чапа)

Св. Илия
Св. Илия
05 април 2020 18:29
Гост

Братя и сестри, останаха само 40 дни пост и молитва и идва нашия Великден. Да се молим да не удължат извънредното положение и след това, че си е … майката.

Nunzii
Nunzii
05 април 2020 18:27
Гост

300 лева е добър размер на глобата за това нарушение, лесно може да се събере и на ръка (едва ли не).

ФАКТИТЕ
ФАКТИТЕ
05 април 2020 19:26
Гост

Много е!

Диего
Диего
05 април 2020 18:24
Гост

Глобата от 5000 лева беше безумна и несъбираема от самото начало и ако идеята е била да плаши, не проработи.

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 18:25
Гост

Тия дето са глобени досега нито имат парите, нито можеш да им ги вземеш, ако ги имат.

Адв.
Адв.
05 април 2020 18:23
Гост

Благодаря на „Лекс“ за навременната и точна информация, срокове текат и ако трябаше да чакаме властта да ги съобщи, щяхме да ги изпуснем.

Георги
Георги
05 април 2020 18:54
Гост

Сроковете ще текат от обнародване на закона в ДВ, а не от това кой кога какво написал….

Колега
Колега
05 април 2020 18:20
Гост

А къде е бунтовникът Лозан Панов, който мълча като … на правната комисия и нищо не каза за съда.

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 18:21
Гост

него не го търси да защитава съдиите, той е защитник на демокрацията, по принцип.

Петрова
Петрова
05 април 2020 18:19
Гост

Абе много хора плюят Гигова, но, ако не е тя, управляващите щяха да натворят сума ти глупости, защото в парламента няма истински юристи. Да е жива и здрава!

Insolance
Insolance
05 април 2020 21:40
Гост

И други покрай нея.

обективен
обективен
06 април 2020 10:40
Гост

Гледах изложението на Гигова пред парламентарната комисия и коригирах доброто си мнения за нея в много добро.

Коце
Коце
05 април 2020 18:18
Гост

Това със сроковете при закрити заседания беше пълен абсурд, добре че го махнаха, иначе щеше да настъпи пълен хаос.

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 18:15
Гост

За осигуровките – правилно, но не достатъчно, от къде да вземат работодателите 40% осигуровки и 40% заплати, като нямат приходи?

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 18:17
Гост

затова съкращават хората, държавата да им бере гайлето, пък после пак щели да ги наемат. А по Европа и даже в Македония държавата даде директно по една заплата на заплашените от съкращение.

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 20:21
Гост

Да, защото у нас смятат, че най-бързо ще спестят като пратят хората на улицата. Няма далновидност у работодателите.

Insolance
Insolance
05 април 2020 21:43
Гост

То и съкращението е разход:неспазено предизвестие, едномесечно обезщетение за оставане без работа, неизползван отпуск..