Дългочаканите декларации, с които целят бизнес трябва да обяви кои са действителните му собственици, вече са публикувани в Държавен вестник. Те са приложение №3 към новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който беше обнародван днес.

Новият Правилник за прилагане на ЗМИП

Така бизнесът ще има двадесетина дни да се запознае с декларацията преди на 1 февруари да започне кампанията по обявяването на действителните собственици на фирмите. Тя трябва да приключи за четири месеца, т.е. до края на май.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – законът предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4).

В обнародвания днес Правилник за прилагането на ЗИМП (чл. 38) се посочва, че декларацията се подава от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“.

Освен това тя трябва да е с нотариална заверка на подписа. А съдържанието ѝ е определено в приложение №3 към правилника.

Според ЗМИП (чл. 63, ал. 5) все пак не всички фирми ще трябва да подават декларация за действителните си собственици. За някои, като ЕООД, притежание на физическо лице например, това ще е излишно, защото информацията вече е налична в Търговския регистър. Законът предвижда, че „данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“. Но когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните и попадат в обхвата на определението за действителен собственик (дадено в §2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП) на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в Търговския регистър.

Всичко това специално е обяснено в указанията за попълване на декларацията. В нея се припомня и определението за действителен собственик, което дава законът и е изключително широко и детайлно (виж карето).

Обявяването на действителните собственици на фирмите беше предвидено в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила в края на март. То обаче не можеше да започне докато не бъде приет обнародваният днес правилник.

Освен това трябваше да бъдат създадени специалните заявления за вписване в Търговския регистър и Агенцията по вписванията да се подготви технически.

Най-дълго се забави приемането на правилника за прилагане на ЗМИП. Заради него дори беше променен законът и вместо да започне от 1 октомври 2018 г., декларирането на действителните собственици на фирмите беше отложено за 1 февруари 2019 г.

Сроковете и изискванията за обявяване на действителните собственици важат и за юридическите лица с нестопанска цел. За тези, които не са се пререгистрирали до 31 януари 2019 г., четирите месеца, в които трябва да декларират кой ги притежава, започват да текат от пререгистрацията.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Възмутен
Възмутен
08 януари 2019 17:42
Гост

И какъв е смисълът от тези декларации, като никой няма да ги проверява? Защо заради стотина фирми, с които евентуално някога ще се занимава финансовото разузнаване, да се мъчим и да се охарчим останалите стотици хиляди?

Напълно Сериозно
Напълно Сериозно
09 януари 2019 15:32
Гост

Защото ни управляват юридическите гении от ГЕРБ (feat. БСП & ДПС). Защото от 10 години хилядите свестни понасят недобросъвестното поведение на десетките задници. Защото е по-лесно да натовариш съвестния, отколкото да правилно да обвиниш престъпника. Ето затова. Докато ни управляват абсолютни инвалиди, които виждат в закона пречка, а не смисъл, така ще е.

Пешо
Пешо
08 януари 2019 12:51
Гост

Добре, че е проявена капка разум с ЕООД -та, иначе щеше да е убийствен формализъм.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2019 14:32
Гост

Да ви кажа, като чета определението за „непряк“ контрол и като си мисля за фирма на дъщерята, пък бащата върши всичко с пълномощно от нея… не знам кой е „действителния“ собственик и дали трябва да декларирам бащата…?

Йордан
Йордан
08 януари 2019 10:14
Гост

Четири месеца ми се виждат малко като срок, имайки впредвид броя на фирмите.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2019 9:29
Гост

Абсолютно излишни промени. Само ни усложняват живота.

Симо
Симо
08 януари 2019 10:12
Гост

И това с нотариалната заверка на подписа защо е? За да пълним гушите на нотариусите.

пълен виц
пълен виц
08 януари 2019 17:41
Гост

Напоследък в камарата само това действат – намират нови и нови хранилки.