Декларациите, които от миналата година фирмите, които не са осъществявали дейност бяха задължени да подават в Търговския регистър, да бъдат разглеждани отделно и да не бавят вписванията на нови дружества или на промени в действащите. Такава промяна в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предлагат от Министерството на правосъдието (пълния текст на проекта виж тук).

Сега декларациите, които се подават всяка година до 31 март, се редят на една опашка със заявленията за вписване, заличаване и обявяване на обстоятелства в Търговския регистър. По последните обаче длъжностните лица по регистрацията трябва да се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им. Заявленията за първоначална регистрация на търговци пък се разглеждат до края на следващия работен ден.

Така декларациите, които се подават вместо годишен финансов отчет, блокират вписването на много по-важни обстоятелства за фирмите.

Миналата година, когато за първи път търговците, които не са извършвали дейност пред предходната година, трябваше да подадат декларации за това, се натрупа забавяне от 20 дни.

„Забавата за разглеждане на заявленията в предвидените законови срокове беше преодоляна едва през месец октомври 2018 г. в резултат от полагане на извънреден труд от длъжностните лица по регистрацията“, припомнят от МП.

И заявяват: „Спазването на законоустановените срокове за разглеждане на заявленията е от значение за нормално функциониране на бизнеса – за възникване на нови търговски субекти и отразяване на настъпили промени по партидата на вписани субекти, за обявяване на покани за свикване на общи събрания на акционерите, за извършване на справки чрез портала на ТРРЮЛНЦ, необходими на икономическите оператори и всички останали субекти, използващи ежедневно информационната система на ТРРЮЛНЦ, както и за осигуряване на правната сигурност в гражданския и търговския оборот“.

От министерството напомнят, че по данни на Националния статистически институт броят на неактивните фирми е между 150 000 и 200 000 и се очаква всички те до 31 март да подадат декларации за това обстоятелство.

За да не забавят те вписването на нови фирми и на промени по партидите на търговците, сега се предлага, декларациите да се разглеждат от длъжностните лица по регистрацията отделно.

Подобен подход през 2011 г. беше въведен за годишните финансови отчети, които преди това блокираха дейността на Търговския регистър всяка година.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Homo Futurus
Homo Futurus
21 март 2019 12:11
Гост

Радост за душата на бюрократа са тези декларации.

Първо попълваш декларация, че нямаш дейност.
Второ, попълваш декларация, че данните, изнесени в първата декларация, са верни.
И трето, попълваш една подробна декларация, че именно ти си човекът, който е попълнил първите две декларации.

И бюрократът изпада в оргазъм.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 13:09
Гост

Добре е че ще се разглеждат отделно от другите заявления, но ако се разглеждат от същите длъжностни лица, не виждам ползата.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2019 14:50
Гост

По принцип за мен е съвсем излишно фирмите, които не са осъществявали дейност да подават декларации. Само ни усложняват живота.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2019 14:51
Гост

Вие си го усложнявате. Защо ги държите тези фирми без дейност? Закрийте ги просто.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 14:10
Гост

Закриването е доста сложно и дълго. Освен това голяма част от собствениците на такива фирми са извън страната.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2019 14:47
Гост

Добър подход за намаляване на бюрокрацията.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2019 14:46
Гост

Работата в ТР е много обемна. Тази стъпка ще улесни както служителите там, така и нас.

Предприемач
Предприемач
21 януари 2019 14:37
Гост

Браво, най-после нещо разумно и практично.