Декларациите, които от миналата година фирмите, които не са осъществявали дейност бяха задължени да подават в Търговския регистър, ще бъдат разглеждани отделно, за да не бавят вписванията на нови дружества или на промени в действащите.

По същия ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Това предвижда проект за промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет днес от правителството.

Сега декларациите, които се подават всяка година до 31 март, се редят на една опашка със заявленията за вписване, заличаване и обявяване на обстоятелства в Търговския регистър. По последните обаче длъжностните лица по регистрацията трябва да се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им. Заявленията за първоначална регистрация на търговци пък се разглеждат до края на следващия работен ден.

Така декларациите, които се подават вместо годишен финансов отчет, блокират вписването на много по-важни обстоятелства за фирмите. Затова се предлага в закона изрично да се запише, че се гледат отделно. По данни на Националния статистически институт броят на тези дружества е между 150 000 и 200 000. Заявленията за действителни собственици пък трябва да се подадат в срок до 4 месеца, считано от 31 януари 2019 г.

Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципът на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията, отбелязват от правителството.

 

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Tero rero
Tero rero
28 март 2019 15:47
Гост

Те хубаво ще се гледат отделно, но човешкият ресурс е един и същ. Как ще стане това реално? Нали така или иначе трябва да се отделят едни хора, които няма да гледат заявления, получени на гише 1, за да гледат декларации, подадени на гише 2.

КалиКалече
КалиКалече
28 март 2019 19:49
Гост

Ресурса го увеличиха, нали направиха конкурс. Кога и как заработиха новоназначените вече е друг въпрос. Не знам дали някой там се замисля, че „висят“ отчети, подавани 2016 г. И не един и два, а десетки хиляди.

Anonimen
Anonimen
27 март 2019 15:54
Гост

Добре е , че се мисли върху подобряването на организацията и ефективността в работата на търговския регистър.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 15:33
Гост

Това е много добра новина.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 15:32
Гост

Явно в ТР са много натоварени, защото много бавят резултатите. Сигурно година, след като си подам ГФО го качват на сайта.