Молба по реда на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл, е допустима.

Това постанови в тълкувателно решение Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) (пълния му текст виж тук).

До тълкувателното дело се стигна заради противоречия в практиката Едни съдии приемаха, че човек няма правен интерес да подаде последваща молба до съда за защита по ЗЗДН, в която се твърди нов акт на домашно насилие, ако на насилника вече е наложена мярка, с която той се задължава да се въздържа от извършване на домашно насилие (по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН), защото тя е безсрочна. Освен това неизпълнението ѝ вече е инкриминирано – престъпление е по чл. 296, ал. 1 от НК. Тези съдии приемат, че с издадената заповед редът за защита по ЗЗДН се изчерпва и последващите актове на домашно насилие следва да се установяват от органите на наказателното производство, защото са престъпление, което се установява по реда на НПК.

Други съдии обаче твърдят, че последваща молба за защита по ЗЗДН е допустима, когато се твърди, че от същия ответник е извършен нов акт на домашно насилие.

Те изтъкват като аргумент характера на отговорността според ЗЗДН и различните по вид, степен на интензивност и продължителност мерки, които могат да се налагат от съда за различните актове на домашно насилие.

Тяхната теза е, че редът по ЗЗДН и наказателноправният не се изключват един друг, а съдът дължи защита срещу всеки акт на домашно насилие.

Гражданската колегия на ВКС възприе тяхното виждане.

И подчерта, че отговорността в ЗЗДН не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност. „Тъй като всеки акт на домашно насилие като форма на насилие е с различно естество, интензивност и последици и законът предвижда различни мерки за защита от домашно насилие, то всяка мярка за защита следва да е съответна на извършения акт съобразно неговата тежест, продължителност, последици. Целта на защитата по ЗЗДН е да се преустанови осъществено срещу молителя посегателство едва след което да се прояви и превантивното и възпиращо действие на наложената спрямо извършителя защитна мярка“, изтъкна ВКС.

Върховните съдии обясняват, че новата молба, при продължаващо поведение на насилие, дори от същия вид, за който вече е предоставена защита, може да е индикация, че наложената мярка не е дала резултат и съдът може да реши да наложи други. „В случаите, когато новата молба дава данни за ескалация на вече веднъж или повече случаи констатирано и санкционирано домашно насилие по реда на ЗЗДН и данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота и здравето на молителя в хипотезата на чл. 18, ал. 1 от закона и, вместо да се изпълнят изискванията на закона и да се издаде заповед за незабавна защита, съдът прекрати производството поради недопустимост на молбата, ще се достигне до тежка колизия с целите и принципите на ЗЗДН“, се посочва в тълкувателното решение.

В него се разяснява, че „задължителното свързване на мерките по ЗЗДН с наказателната отговорност, предвидена с чл. 296, ал. 1 НК, при неизпълнение на наложена мярка за защита от домашно насилие, съответно поставянето им в необходима последователност, би довело до извода, че за всеки нов/последващ акт на домашно насилие няма да се получи защитата по ЗЗДН, а на преследване, разследване и санкциониране по наказателноправен ред ще подлежи неизпълнението на вече дадена заповед за защита“.

Върховните съдии подчертават, че производството по ЗЗДН предоставя гаранции за защита и на двете страни в процеса. „Ако се приеме, че за молителя липсва правен интерес да подаде пред съда искане за защита при нов, последващ акт на домашно насилие, то правото на защита на пострадалото лице ще е сериозно накърнено. Последващата молба не може да бъде квалифицирана като допустима или недопустима преди съдът да е установил дали за съответния акт на домашно насилие вече не е наложена мярка за защита, както и дали молбата не се отнася за нов вид акт на домашно насилие, извършено от ответника, независимо че той е изпълнил заповедта на съда, издадена по предходна молба“, се посочва в решението.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 13:10
Гост

А бе, мъж посегне ли веднъж…По-добре го зарязвай.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 13:10
Гост

Последваща молба за защита по ЗЗДН е допустима по всяко време. A не след нов побой.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 11:53
Гост

От правно значение не знам какъв казус има, че да се иска тълкувателно решение. Те така излиза, че са се увъртолили с тия права и закони и всичко нужно за да има съдебна система, че трябва няклой да тълкува специално…

Кирил
Кирил
26 ноември 2020 13:05
Гост

Точно така. Нормативни неуредици и противоречива практика.

Валентинова
Валентинова
26 ноември 2020 11:50
Гост

Такива казуси ще има винаги сред хората, докато има хора. Обаче високата образователна система може да намали от части ова нещо. Защото е ясно, че има деца, чийто родители са пълни профани. Бащите са пияндета. Обаче и да учат детето, че трябва да бие майка си и в бъдеще жена си, то в училище може да му се обясни, че това е крайно престъпно деяние и да не слушат своя баща мизерник!

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 11:52
Гост

Бе под нас има красива жена, която нали като я видиш в офис облекло и ти пада устата. А е според мен не по-малко от 35 ако не и към 40. Има чудесен крак и всичко нужно за да се прехласнеш. Живее с един анаболен кътил 2 метра висок, разхождат куче териер или булдог, не им разбирам…Тоя не се къпе, а се пръска с парфюм. Обаче се чуват викове от долния етаж и бой. Значи не викат защото правярт секс. Нали, може да се различи, кога е решил да прави секс с нея и кога да я пердаши. Ма нито… Покажи целия коментар »

Валентинова
Валентинова
26 ноември 2020 11:54
Гост

Е класика. Ма тя си се привързала към него и си трае. А си заслужава оня да лежи в затвора щом е такъв дебил.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 11:55
Гост

Имайте предвид, че анаболите и химийте не прощават на ничии мозък. А това са мързеливи мъже, които иксат бързо да постигнат резултати и поради тази причина се боцкат с химия. В същото време мусколите им са кухи. Но са достатъчно стабилни за да пердашат красивите си жени, които горките глупавички са се хванали с тях заради външния вид и сега няма мърдане. Още повече и дете като им направи една такава куха мечка (в много отношения куха, от към мускол и от към интелект). А тия имат и дете.

16-ти април
16-ти април
26 ноември 2020 13:56
Гост

пише се МУСКУЛ!!!!!

Вервайте ми
Вервайте ми
26 ноември 2020 13:07
Гост

Смирението и наведената глава не са път към щастието.

Цветков
Цветков
26 ноември 2020 11:49
Гост

Е? Какво? Да ги малтретират ли?

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 11:48
Гост

Логично е човек да търси защита повторно.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 11:49
Гост

Е не може. трябва тълковаелно решение. Нали са голямата работа съдии и адвокати. Трябва да се изтълкува от някого дали човека има право на защита или не, щото то имало вече решение… абеее…. да ви такова….

мизерия
мизерия
26 ноември 2020 11:48
Гост

Еми да си подават молби за защита бе. Какво гледаме само тъпите листчета хартия. Те са по-важни от живота на хората ли?

Лили
Лили
26 ноември 2020 13:08
Гост

А докато й разглеждат молбата, тя да яде бой? Така ли?

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 11:47
Гост

Ужас!