Кадровият дефицит в Софийския районен съд (СРС) отново влиза в дневния ред на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК).

В понеделник кадровиците ще разгледат искане на председателите на Софийския градски съд Алексей Трифонов и на СРС Александър Ангелов за стартиране на процедура за преместване на 10 магистрати по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Текстът гласи: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.

Миналата година шефовете на СГС и СРС сигнализираха Съдийската колегия за кадрови проблеми. В писмото си Трифонов и Ангелов обръщат внимание на големия брой свободни места в Софийския районен съд, които на практика никога не могат да бъдат изцяло заети, защото във всеки момент има съдии, които ползват дългосрочни отпуски (майчинство, продължителни периоди на временна неработоспособност поради тежки заболявания или неплатен отпуск), както и съдии, които са командировани в други съдилища (от СРС в СГС, Административен съд София-град и Специализирания наказателен съд). Също така има свободни бройки, които няма как своевременно да бъдат заети след конкурсни процедури, които отнемат значително време. Следва да се отчете, че винаги ще съществува определен процент на фактически незаети щатни бройки, който е необходимо да се има предвид при планирането на кадровото обезпечаване на съда, казват Трифонов и Ангелов.

Нещо повече, има граждански и наказателни състави, които са без титуляр. Техните дела или се разпределят на други съдии, или се изключват от разпределение. Но и в двата случая това води до допълнително натоварване на останалите магистрати.

Кадровият дефицит в СРС води до затруднения и в горните инстанции – СГС и Софийския апелативен съд, които също са натоварени и заради продължителните конкурси, разчитат на командироване на магистрати.

Кадровата необезпеченост на свой ред пък е причина и за по-бавното правораздаване в столицата, отбелязват Алексей Трифонов и Александър Ангелов.

Двамата предлагат няколко решения на проблема – съществено да се увеличи щатът на СРС така, че реално да правораздават поне 200 съдии; да се увеличат бройките за младши съдии в СГС; бързо запълване на свободните бройки чрез провеждането на кратки конкурси за повишаване и преместване; незабавно провеждане на процедура по чл.194, ал.1 ЗСВ, при която в СРС да бъдат преместени най-малко 10 районни съдии.

На 1 юни т.г. писмото им е било в дневния ред на КАК като комисията се е спряла само на последното искане – за преместването на съдии. Но тогава разглеждането на въпроса е било отложено до приемането на анализа за натовареност на съдилищата за 2019 г. Данните бяха разгледани, а анализът е одобрен от СК на ВСС в средата на юни.

Така в понеделник се очаква КАК отново да обсъди писмото на двамата председатели.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 септември 2020 11:22
Гост

Няма такова нещо като бърз съд и не би трябвало да има. Дори и в държавите, в които не образуват дела за 20 лв. Съдът трябва да правораздава, а това означава да събере доказателства и да ги проучи, а не да избълва нескопосан акт копи-пейст акт, който никой не разбира.

Анонимен
Анонимен
01 септември 2020 2:58
Гост

Ми – на първо място – съдът е отдалечен от Центъра – в глух квартал – на – 4-5 спирки с трамвай – ужасно нещо – особено зимата – а и сега с – вируса – тъпо е да направиш съда отдалечен, но е тъпо – да не си тъп – като имаш възможност – винаги бъди тъп. Съдът е забутан и откъм приемни и изобщо – някак свикнах – ама – питаш ли адвокатите – съдиите си имат поне кабинет – както и да е – тъпотии, а иначе – не знам – ясно е – че има натовареност… Покажи целия коментар »

Ники
Ники
28 август 2020 17:03
Гост

При сегашната ситуация тези 10 бройки няма да решат проблема.

Костадин
Костадин
28 август 2020 17:00
Гост

Най- накрая КАК да разглеждат писмото и да взимат решение.

Стефан
Стефан
28 август 2020 17:01
Гост

Това положение вече става нетърпимо.

Кирил
Кирил
28 август 2020 16:58
Гост

Дегицитът на кадри в СРС бави делата във въззивните инстанции.

Дима
Дима
28 август 2020 16:56
Гост

Как може да допуснат да има граждански и наказателни състави, които да са без титуляр?

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 15:24
Гост

И като се наемат още хора какво ещ се случи? Та нима ще има съд и присъда за онова леке убило Цветков>?

Мавродиева
Мавродиева
28 август 2020 15:24
Гост

Да не повярва човек. За мен е ясно – ще се наемат нови хора за да се забързат в съдъ. Как ли не.

Боби Босов
Боби Босов
28 август 2020 15:24
Гост

Определено могат да се назначат хора, не достигат кадри към момента.

Сиси
Сиси
28 август 2020 16:53
Гост

СРС е един от най-натоварените съдилища. От кога ги лъжат, че ще решат проблема с натоватвността.

Тодор Р
Тодор Р
28 август 2020 15:23
Гост

А по-бавното производство не е ли запазена марка на българските съдилища?

Ая Антоан
Ая Антоан
28 август 2020 15:23
Гост

Кадровата необезпеченост на свой ред пък е причина и за по-бавното правораздаване в столицата

Хахахаха да бе това е причината

Авигел
Авигел
28 август 2020 15:22
Гост

Е тя държавата не е ли е помислила какво да прави, като съкрати районни съдилища ?

Ananieva
Ananieva
28 август 2020 15:22
Гост

Нали Гешев съкрати маса съдилища? Да зима от там

Димитрова
Димитрова
28 август 2020 15:22
Гост

Мори нека бе. Бе да има бе. Ма защо да няма питам аз риторичен върпос и отговор сякаш не искам

$ларски
$ларски
28 август 2020 15:21
Гост

Да се