В колекторските фирми да работят само хора с чисто съдебно минало, а на монополистите да се забрани да им прехвърлят вземанията. Това са част от предложенията, които отправи омбудсманът Диана Ковачева на председателката на парламента Цвета Караянчева и шефката на правната комисия Анна Александрова. Повод за тях са многобройните жалби, в които гражданите се оплакват от тормоз от фирмите събиране на вземания и за бързи кредити.

Настояването на Ковачева е депутатите да сложат ред в дейността на тези дружества.

Тя пише, че трябва да се въведе забрана да се дават сведения за длъжника на трети лица – например близки и работодатели и да се ограничи времето на общуване с длъжника.

„С оглед на най-честите оплаквания, намирам за необходимо да се въведе забрана дружествата, занимаващи се със събиране на просрочени вземания, да начисляват такси, неустойки или санкции, които не са предвидени в договора със съответния клиент/потребител, като при условие че събират вземанията, да се ограничат правата им до начисляване на разумните разноски по събиране на вземането“, посочва омбудсманът.

Ковачева предлага да се обмисли и друга забрана – за доставчиците на обществени услуги, като топлофикации, ЕРП и ВиК дружества, да прехвърлят вземанията си на колектори. Според нея монополистите разполагат с достатъчен ресурс и възможности сами да организират събирането на дълга, вместо да ползват колекторски фирми.

Освен това тя настоява фирмите за събиране на вземания да търпят строги санкции от контролен орган, като посочва, че това може да бъде Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Екипът на Диана Ковачева е направил и анализ на най-честите оплаквания на хората от фирмите за бързи кредити. И изрежда какви са те – неравноправни клаузи в договорите; прекомерни лихви, неустойки, такси; непредоставяне на достатъчна, точна и своевременна преддоговорна информация за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит или анекс към договор за кредит; предоставяне за подпис на непопълнени в цялост бланки на договор, както и малък размер на шрифта на важни клаузи по договора; липса на задълбочена проверка относно кредитоспособността на клиента; липса на информация при прехвърляне на вземания по договор за кредит; начисляване на недължими лихви или прекомерни обезщетения при предсрочно погасяване на кредит; непредоставяне на справки за дължими суми и оставаща част от дълга; използване на неправомерни методи за събиране на дълга.

„Общата констатация от всички тези оплаквания е, че за да се предотвратят случаите на свръхзадълженост сред кредитополучателите и да се намали нивото на лошите кредити, е необходимо да се въведат по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите на финансови услуги. Изискването за такава оценка съществува и сега, но тя не се изпълнява, което обяснява и факта, че граждани с ниски доходи са изтеглили над десет бързи кредити, които очевидно не съответстват на техните доходи и които никога няма да могат да върнат. Кредиторът следва да е отговорен за предоставяното на кредита и да се стреми да предложи кредит, който по вид и размер да е адаптиран в най-голяма степен към финансовото състояние на потребителя в момента на сключването на договора и съответно потребителят да бъде в състояние да изпълни задълженията си по договора за кредит“, заявява омбудсманът.

Тя поставя на вниманието на депутатите и друг проблем, за който съдии отдавна алармират – че те следят за неравноправни клаузи в договорите за бързи кредити, но така решават само конкретния случай, а липсва контрол над общите условия. Затова Ковачева настоява за намеса на КЗП.

В писмото си до Народното събрание тя изрежда множество проблеми от практиката, които се решават безпротиворечиво от съдилищата, но въпреки това, не се променят общите условия на фирмите за бързи кредити.

„Така например, по отношение на начисляваните такси и неустойки от страна на фирмите за бързи кредити, съществува постоянна съдебна практика, според която в тези случаи чрез законни средства небанковите институции постигат незаконен резултат, т.е. заобикалят закона.     

Относно друго често срещано оплакване – претендирана неустойка за непредставяне в срок на поръчител или банкова гаранция, съдът приема, че уговорката за заплащането на обезщетение за непредставяне в срок на обезпечение (поръчители) от длъжника по договора е нищожна – поради противоречие с добрите нрави, тъй като излиза извън присъщите й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции и прехвърля риска от неизпълнение на задълженията на финансовата институция за предварителна оценка на платежоспособността на длъжника върху самия длъжник и води до допълнително увеличаване размера на задълженията му“, обяснява омбудсманът.

Тя дава пример и с т. нар. такса разходи, за която съдът заявява, че договорна клауза, според която длъжникът следва да плати на кредитора второ обезщетение за забава, различно от това, за което е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, е нищожна.

За нищожна се приема и клаузата, с която се въвежда такса за експресно разглеждане на документи.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
dr james eric
dr james eric
23 август 2023 13:21
Гост

Financing / Credit / Loan
We offer financial loans and investment loans for all individuals who have special business needs. For more information contact us at via email: financialserviceoffer876@gmail.com WhatsApp +918929509036 From 5000 € to 200.000 € From 200.000 € to 50.000.000 €
Submit your inquiry Thank you

miklasd
miklasd
18 май 2022 11:40
Гост

This is an excellent article! I’d like for everyone to know how useful the information in your post is. On this subject, your viewpoints are identical to mine. Because I know, I will check your blog every day. It has the potential to be really beneficial to me.
fall guys

Frank David
Frank David
13 януари 2022 2:18
Гост

Оферта за заем

Frank David
Frank David
13 януари 2022 2:16
Гост

Здравейте

Получих имейла ви, бих искал да разберете, че ние не сме измамници, това е легитимна компания, преди да продължим по-

нататък, бих искал да попълните формуляра за кандидатстване за заем, за да можем да ви изпратим условията на заема и

договор за заем за този заем
Здравейте.

ИНФОРМАЦИЯ към кредитополучателя

1) Име: ………………………………………… ….

2) Държава: ………………………………………. .

3) Адрес: ………………………………………… .

4) Пол: ………………………………………. …..

5) Семейно положение: ………………………………………….

6) Професия: ………………………………………….

7) Телефон: …………………………………………

8) Кандидатствали ли сте преди ……………………………

9) Месечен доход: ………………………………………….

10) Необходима сума на заема: ……………………………..

11) Продължителност на заема: ……………………………………….

12) Цел на заема: …………………………………………

13) Религия: ………………………………………… .

За връзка: ( frankdavidloanfirm3@gmail.com ) whatsapp; +380990168746

Благодаря,
Г-н Франк Дейвид

Оферта за заем

Frank David
Frank David
13 януари 2022 2:16
Гост

Здравейте

Получих имейла ви, бих искал да разберете, че ние не сме измамници, това е легитимна компания, преди да продължим по-

нататък, бих искал да попълните формуляра за кандидатстване за заем, за да можем да ви изпратим условията на заема и

договор за заем за този заем
Здравейте.

ИНФОРМАЦИЯ към кредитополучателя

1) Име: ………………………………………… ….

2) Държава: ………………………………………. .

3) Адрес: ………………………………………… .

4) Пол: ………………………………………. …..

5) Семейно положение: ………………………………………….

6) Професия: ………………………………………….

7) Телефон: …………………………………………

8) Кандидатствали ли сте преди ……………………………

9) Месечен доход: ………………………………………….

10) Необходима сума на заема: ……………………………..

11) Продължителност на заема: ……………………………………….

12) Цел на заема: …………………………………………

13) Религия: ………………………………………… .

За връзка: ( frankdavidloanfirm3@gmail.com ) whatsapp; +380990168746

Благодаря,
Г-н Франк Дейвид

advokat
advokat
08 юни 2020 4:26
Гост

А колко е по-просто – просто хората да получават нормални доходи – така, че да се плаща сметката, че и да заделяш настрана по малко. Това не се коментира – този Омбудсман е доста куха лейка – просто има причина и следствие – мажи сега с несръчните си лапи следствието – но когато закриха работещите предприятия и оставиха хората на улицата – не се помисли – примерно по селата честни и работливи хора са принудени да работят някаква ангария – да изорат на някой земята, ама това е еднократно, в градовете е също така. Колекторите ги плесвам с отрицателен установителен… Покажи целия коментар »

адв.Д.Караниколов
адв.Д.Караниколов
07 юни 2020 10:24
Гост

Омбусмана иска: 1.Да се ликвидират фирмите за бързи кредити като им се поставят условия за оценка на кредитополучателите, каквито имат банките. И ако утре имаш спешна нужда от 500лв, а банката не ги даде, то никой няма да ти ги даде. Спират ти тока, банката те дава на съд за необслужваната ипотека и т.н. Всъщност хората отиват при лихварите по една причина – нямат пари и банката не им дава заем. Това е основния проблем и върху него трябва да се работи. А не омбудсмана да е лобист на банките. 2. Иска ликвидация и на колекторските фирми като им се… Покажи целия коментар »

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
05 юни 2020 17:26
Гост

Дано да не стане като с помощта на пиар звездата Мая Манолова, която направи много добрини на народа. Инициира внасянето на промените в ЗТРРЮЛНЦ и ТЗ, като „блокира“ прехвърлянето на търговско предприятие и дялово участие от задлъжняли субекти на клошари. Резултат: стотици откази от ТР, заради неяснота по начина на деклариране от редовните прехвърлители без задължения, три месеца разяснения, докато публикуват образец на декларация. Фанфарите в парламента бяха огромни при приемането на промените, въпреки че в становищата от юридическите среди до НС беше ясно посочено, че замисъла е добър, но реализацията – пиар левашка. Послед дойде на кака Мая пиар… Покажи целия коментар »

обективен
обективен
05 юни 2020 15:12
Гост

Обаче няма да стане факт! Печеливш бизнес, който храни елити и политици не се изпуска.

Йори
Йори
05 юни 2020 12:50
Гост

Сега всичко е в ръцете на Парламента. Дано проявят здрав разум.

Мими
Мими
05 юни 2020 12:45
Гост

Поредната полезна инициатива от страна на Диана Ковачева.

Жоро
Жоро
05 юни 2020 12:46
Гост

Обаче трудно ще се пребори с доставчиците на обществени услуги.

Ники
Ники
05 юни 2020 12:43
Гост

Сега ли се сетиха ,че там търябва да работят само хора с чисто съдебно минало.

Пенова
Пенова
05 юни 2020 11:00
Гост

Наситина тези фирми са неприятни.

Стаматова
Стаматова
05 юни 2020 11:00
Гост

Баща ми имаше проблем с неплатени сметки, а тези колекторски фирми се държат изключително нагло по телефоните и предимно заплашват възрастните хора. Няма как дакажа, че са добра алтернатива. Да си ги събират дружествата бе

Filipa
Filipa
05 юни 2020 11:00
Гост

Абсолютно. И аз съм имала вземане даване с тези фирми и са били крайно неетични

Златимир
Златимир
05 юни 2020 11:01
Гост

Каква етика. те се обаждат и пресират хората. Представят се, като фирмата, на която дължите пари, примерно ток или вода или топлофикация, но ако човек не знае, че са колекторска фирма няма шанс. И са много нагли.

Бобо
Бобо
05 юни 2020 11:03
Гост

Еми вижте какво. Това са фирми, които са реално колцентрове. Там са ги учили да се държат така и че като се обадят на длъжник, той може да им измисли всичко и да ги излъже, че не може да плаща заради лични драми, безработица и какво ли не. И за да не станат жертва на такива лъжци, те третират всички по един и същ начин. На всеки му казват “ Това не е наш проблем, вие дължите 2000 лева“ и му блъскат телефона. После пак му звънят и започва един непрестанен тормоз! Ако човека релано има пробелми, надали му ед… Покажи целия коментар »

Харалампи
Харалампи
05 юни 2020 11:03
Гост

Това е лошото. Ако човека има лични проблеми някак не му е до дължимите да речем 500 лева и не иска да получава тормоз от такива.

Граучо Маркс
Граучо Маркс
05 юни 2020 19:00
Гост

Има изход. Просто е. Плащайте си сметките.

Емилиева
Емилиева
05 юни 2020 10:59
Гост

Тия фирми само щавят от хората

Анонимен
Анонимен
05 юни 2020 10:50
Гост

Това е добра идея. Но не е достатъчна. Спешно е необходим закон за урегулиране дейността на всички тези т.нар колектори. В момента си правят каквото си искат. Нужни са още и закон за частния фалит или абсолютна погасителна давност. И нещата ще си дойдат на мястото.

Мавродиева
Мавродиева
05 юни 2020 10:50
Гост

Тези колекторски фрими са истинско зло

Николев
Николев
05 юни 2020 10:49
Гост

Ми аз мисля, че няма да е лошо решение това.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2020 11:49
Гост

Остава нормотворците ни да го направят.