Да се въведе задължителна медиация по търговски и облигационни дела, по комунално-битови и по семейни спорове. Тези предложения за промени в нормативната уредба са били обсъдени на работна среща във Висшия съдебен съвет на тема „Медиацията като възможност за повишаване на ефективността на правосъдието“. На нея са присъствали членове на съвета, магистрати, медиатори, адвокати.

Съдиите от Софийския районен съд Константин Кунчев и Георги Чехларов са представили предложение за задължително алтернативно разрешаване на спорове по регресни искове между застрахователи и по искане за възнаграждения и обезщетения за недостатъци на строително-монтажни работи.

В тази връзка председателят на Окръжния съд във Варна Марин Маринов е казал, че в този регион най-много облигационни дела приключват с медиация, но като цяло броят на производствата, по които се достига до разрешение чрез този алтернативен способ, е много малък.

Цветелина Кържева от СРС пък е разказала за опита си по прилагане на медиацията в брачните дела. Според шефката на Бургаския апелативен съд Деница Вълкова новият Закон за социалните услуги дава възможност социалните работници да насочват хора към медиация. А председателят на Националната асоциация на медиаторите Йосиф Герон е посочил, че е необходимо финансиране, с което да се осигури достъп до медиация за социално слабите.

Участниците в работната среща са коментирали условията за въвеждане на задължителна медиация по определени видове дела като за целта са необходими промени в Гражданския процесуалния кодекс, Кодекса за застраховането, Закона за медиацията и други.

Обсъдена е била и необходимостта от повишаване на ценза и контрола върху медиаторите, както и възможностите за насърчаване и популяризиране на този алтернативен способ за решаване на спорове. Конкретни предложения за законодателни изменения ще бъдат обсъдени на следващата среща, която ще се проведе на 4 октомври.

В момента медиационни центрове работят в София, Варна, Бургас, Шумен, Пазарджик, Перник и Плевен, а до края на годината ще функционират общо 13.

 

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гражданин
Гражданин
16 юли 2019 11:05
Гост

Не е редно да се задължават страните. И ако се финансират социално-слабите да ходят на задължителна медиация – хоп, ето ги готовите парички за медиаторите, едно поточе ромолящо. Нека го има като способ, нека хората бъдат информирани, но не и задължавани. Пък и как ще задължиш някого да си разреши спора чрез компромис, при положение, че той счита че е прав и иска справедливост?

медиацията е мъни, мъни, мъни
медиацията е мъни, мъни, мъни
13 юли 2019 15:10
Гост

Това няма да стане! Задължителна медиация-ще има единствено и само сурва-сурва ефект за страните-медиатора няма да медиатира от добро сърце, а срещу финикийски знаци, а в добавка и адвокатите на страните ще искат допълнително заплащане за да присъстват по време на медиацията. Освен това медиацията ще удължи процеса. Дали ще се обърнеш към медиатор или не е личен избор. Не може друг да решава кое е добре за страната. Както един известен юрист каза-медиацията е мъни, мъни, мъни. https://blitz.bg/politika/kornezov-mediatsiyata-e-mni-mni-mni_news102738.html

Пепи
Пепи
13 юли 2019 10:05
Гост

Медиацията е един много добър начин за регулиране натовареността на съдилищата, а от друга страна- полезна за обществото. Браво на ВСС за инициативата!

Анонимен
Анонимен
12 юли 2019 17:57
Гост

Браво, че са помислили за социално слабите в това отношение.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2019 17:54
Гост

Поредното популистко предложение. Явно има много безтаботни медиатори.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2019 17:55
Гост

Така е и за това даже чак ще преправят нормативната ни уредба.

Kiro
Kiro
15 юли 2019 12:50
Гост

Изключително неадекватен коментар. Простете, но явно се изказвате неподготвен. Медиацията е много добър начин да се избегнат съдебните производства- това е добре и за съдиите, и за страните. Напротив, в момента няма достатъчно медиатори. Но има прекомерно голямо натоварване на съдилищата .

неанонимен
неанонимен
16 юли 2019 7:32
Гост

Хайде страните сами да решават кое е добре за тях, а не друг да решава! Ако страните можеха да се разберпат нямаше да стигат до съд. Значми страните не са се разбрали без съд-при преговори помежду си , но после още веднъж-срещу заплащане-и за медиатор, и за адвокатите им-по време на натрапена медиация да правят опит да се разберат? Дали ще го направят-страните трябва да преценят доброволно, а не да бъде процесуална предпоставка за правото на иск. А и друго-днешната система как се става медиатор е сбъркана-обучаващата организация да изпитва обучаванит?! Изпитът следва да бъде проведен от независим държавен атестационен… Покажи целия коментар »