Да бъде отменено минималното адвокатско възнаграждение за регистриране на фирма. Това предлагат от бургаското адвокатско дружество „Фотева, Танев, Минчев” на Висшия адвокатски съвет и излагат 15 аргумента.

Повод за искането им е общественото обсъждане на други промени в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С тях ВАдС предлага да се намалят сумите, под които не може да пада хонорарът на адвоката за водене на изпълнително дело за събиране на дълг до 1000 лв. Предложението на съвета, за което „Лекс“ вече писа, е за задължения до 500 лв. на адвоката за водене на изпълнителното дело да се плащат 30 лв., а за дело за суми от 500 лв. до 1000 лв. хонорарът да е 60 лв.

Минималното възнаграждение за учредяване, регистриране и вписване на търговски дружества, фондации, сдружения и кооперации, не беше тема на проекта, но сега от „Фотева, Танев, Минчев“ го поставят на обсъждане. То е регламентирано в чл.6., т.9 от Наредба №1 и варира от 150 лв. за ЕТ до 600 лв. за АД.

От адвокатското дружество се позовават на решението на Съда на Европейския съюз за минималните адвокатски хонорари в България, постановено през ноември 2017 г. Като припомнят позицията на съда в Люксембург, че минималните хонорари не биха противоречали на правото на ЕС само ако са годни чрез прилагането си да осигурят защитата на определени легитимни цели, като достъп до правосъдие, гарантиране на квалифицирана правна помощ, предотвратяване на злоупотреба с право и др. „Разпоредбата на чл.6, т.9 не само не обезпечава постигането на такива легитимни цели, но и тъкмо обратното – възпрепятства го“, твърдят вносителите на предложението.

И обясняват какво имат предвид: „Причина за това се явява обстоятелството, че множество неадвокати (счетоводители; предприемачи; студенти по право; невписани в адвокатурата юристи, включително и поради това, че не отговарят на условията и предпоставките за вписване и др.) предлагат услугата „учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър“ на цени много по-ниски от предвидените в Наредба №1 минимални размери“. От „Фотева, Танев, Минчев” припомнят, че адвокати са подавали сигнали срещу сайтове, чрез които се предлага регистрация на фирми на цени под минималните адвокатски възнаграждения и Комисията за защита на конкуренцията е постановявала, че няма нарушение на закона.

„Наличието на дисциплинарна отговорност за уговаряне от адвокат на възнаграждения, по-ниски от предвидените в Наредба №1 (чл.132, т.5 от Закона за адвокатурата) е препятствие за всеки квалифициран адвокат да предлага на гражданите услугата „учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър“ на същите цени, на които тя се предлага от неадвокати, поради това, че тези цени са под определения в чл.6, т.9 от Наредба №1 минимален размер. Изложеното благоприятства широкото рекламиране и предлагане на пазара на посочената услуга от лица, които не са адвокати“, пишат от адвокатското дружество до ВАдС.

Те изтъкват още, че квалифициран адвокат ще се справи много по-добре с учредяване на фирма, тъй като има опит в областта на търговското право и регистърните производства и познава проблемите, които биха могли да възникнат след създаването на едно юридическо лице и знае как може да бъдат решени с минимални разходи още при регистрацията.

„Безспорен е също така и фактът, че поради спецификите на материята и нуждата от специални познания в областта на правото, обикновеният гражданин често не е в състояние да отличи качествено предоставената от адвокат услуга по „учредяване, регистриране и вписване на промени“ от некачествено предоставената такава от неквалифицирано лице“, се посочва в становището. В него се отчита, че логичното пазарно поведение на хората в такива случаи е да избират по-евтината услуга.

В очите на обикновения гражданин една и съща по вид и качество услуга се предлага на различни цени, като при счетоводител, консултант, по интернет и др., тя може да бъде получена в пъти по-евтино отколкото при адвокат, пишат от „Фотева, Танев, Минчев”. И обясняват, че това стимулира потребителите да получават посочената услуга от ниско квалифицирани лица, без нужните познания, в резултат на което често търпят вреди в немалки размери.

„Същевременно квалифицираният адвокат, под страх от дисциплинарно наказание, е лишен от възможност да предостави на потребителя същата по вид, но много по-качествена услуга, на стойността, на която този потребител би я намерил по интернет или при счетоводителя си“, се изтъква в становището.  Според адвокатското дружество това лишава гражданина от възможността да получи качествена, адекватна, своевременна, пазарно обоснована и достъпна защита на правата си.

И заключават, че в крайна сметка излиза, че минималните адвокатски възнаграждения за учредяване и регистриране на фирми, фондации, сдружения и кооперации всъщност препятстват достъпа до квалифицирани правни услуги и подтикват гражданите да ползват нискокачествена „помощ“ на неквалифицирани лица.

Тезата на „Фотева, Танев, Минчев” е, че при това положение тази разпоредба от Наредба №1 е в противоречие с правото на ЕС и следва да остане неприложена.  Но адвокатите не могат просто да спрат да я прилагат и да свалят цените, защото са заплашени от дисциплинарни санкции. „В този смисъл правната сигурност и защитата на правата на гражданите налагат изричната отмяна на чл.б, т.9 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения“, заявяват от дружеството.

12
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
17 май 2018 17:25
Регистриран

Вярно е.Да видим реакцията на ВАдвС-тя ще бъде последният техен гаф, или успех.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
17 май 2018 17:22
Регистриран

Вярно е.Да видим реакцията на ВАдвС.Тя ще е последният „гвоздей“върху техния „ковчег“.

Наско
Наско
17 май 2018 15:45
Гост

„Фотева, Танев, Минчев” ама вие фактурирате ли когато дойде клиент за промяна на обстоятелства по партида на дружество или регистрация на нова фирма ? Работете и Вие на по-ниски цени, нека има конкуренция. Никой няма да ви наложи дисциплинарни санкции, спокойно. Не съм чул до сега. Има много адвокати, които вземат хонорар много по наредбата.
Напротив, според мен трябва да се намалят възнагражденията на адвокатите, за да могат хората по-лесно да получават правни услуги.

Иван Иванов
Иван Иванов
17 май 2018 8:02
Гост

Нищо не се разбира от статията.

Искаме адвокатите повече пари – нещо което е изконно, а трудът ни е подценен – поради някакви ВКС съдии, но нищо, имаме си механизми за оцеляване.

Какво искат всъщност – не разбирам, аз ли съм тъп, както и да е.

Кирил Петко
Кирил Петко
17 май 2018 1:49
Гост

За пръв път чувам, че адвокатите регистрират фирми… За какво ми е адвокат че да регистрирам една проста фирма? Че и 300 лв. искат!

питащ Кирил Петков
питащ Кирил Петков
17 май 2018 10:34
Гост

Извинете, но дали можете да упълномощите cчетоводителя cи да обжалба отказ на агенцията по впеcванията да ви региcтрира фирмата, как миcлите?

Маргарита Николова
Маргарита Николова
16 май 2018 20:58
Гост

Е не мислите ли ,че е малко обидно да квалифицирате ,работата и консултацията от счетоводител или просто юрист като „некачествена“.Това ,че не сме адвокати не означава ,че нямаме юридически опит повече от 5 години и предлагаме „некачествена“ според Вас АДВОКАТИ услуга.

Анонимен
Анонимен
16 май 2018 21:25
Гост

ако отпадне минималният хонорар, да видим дали няма да предпочетат адвокат

Петя
Петя
16 май 2018 16:38
Гост

Моята счетоводителка ми регистрира фирмата. Въобще не е сложно. Дори човек може да си направи сам регистрацията, стига да си попълни документите стриктно.

Анонимен
Анонимен
16 май 2018 16:35
Гост

Надявам се ВСС да вземат разумно решение и да ни подкрепят.

Адвокат
Адвокат
16 май 2018 16:26
Гост

А дано. Омръзна ми да работя за жълти стотинки.

Потърпевш
Потърпевш
16 май 2018 16:33
Гост

А не ви ли омръзна да вземате големи хонорари ?