ДАНС въведе изследване на интелектуалните способности като условие за назначаване в агенцията. То ще се провежда и при израстване в кариерата и преминаване от изпълнителска в ръководна служба.

Новите изисквания вече са факт с изменения на две наредби, които днес бяха обнародвани в Държавен вестник. Първата е Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в ДАНС, а втората – Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в ДАНС.

С първата се въвежда нов етап от конкурса за започване на работа в ДАНС. Така след като кандидатите минат първо изследване на физическата годност, после получат оценка на нивото на езиковата си култура, след това на общата си компетентност, те ще преминават през проверка на интелектуалните способности.

Едва след това ще бъдат допускани до психологично изследване, полиграф и заключително интервю, което е финалният етап от конкурса. От ДАНС обясняват, че целта е да не се провеждат останалите етапи от конкурса с кандидати, чиито общи умствени способности не са на нужното ниво.

От обнародваните изменения в наредбата става ясно единствено, че проверката на интелигентността на желаещите да работят в ДАНС ще става чрез писмен тест. А как ще се провежда той и как ще се оценяват резултатите предстои да бъде уредено с методика от председателя на агенцията Димитър Георгиев.

Кариерното развитие в ДАНС също ще бъде поставено в зависимост от интелигентността. „IQ е най-добрият прогностичен фактор за цялостното представяне на работното място, в обучението и в изпълнението на конкретни задачи. Необходимо е да бъде отбелязано, че валидността на интелигентността като предсказващ фактор се генерализира много добре в различните държави, култури, индустрии и работни места. Нещо повече, тази валидност се повишава с увеличаването сложността на осъществяваната дейност. Колкото по-изискваща е осъществяваната дейност в интелектуално отношение, толкова по-важна за успеха е интелигентността“, твърдят от ДАНС.

От агенцията сочат, че IQ има по-голяма валидност при предсказването на работното представяне, отколкото личностните качества, конкретни способности или професионални интереси. „Хората с по-висок IQ придобиват по-ефикасно (по-бързо и повече) професионални познания, което от своя страна е изключително добър маркер за успешно представяне в осъществяваната дейност. С други думи, по-високият IQ индикира по-добра обучаемост“, мотивират изменението специалистите на агенцията. Като основната цел е в ДАНС да работят хора, чийто интелектуален потенциал позволява да бъдат адекватно обучени и да изпълняват задълженията си самостоятелно и ефективно, вземайки самостоятелно решения, когато се налага.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тошо
Тошо
14 януари 2019 9:55
Гост

Ако го въведат и за МВР ще останем без полицаи

Анонимен
Анонимен
11 януари 2019 12:35
Гост

ДАНС все пак е агенция към Министерския съвет. Именно за това там трябва да се подбират хората, които работят там.

Учен
Учен
11 януари 2019 11:57
Гост

Доказано е, че високото IQ често върви с високо самочувствие, чувство за превъзходство, склонност към неподчинение, а понякога издава и психологически отклонения. Само казвам да се има предвид, че едни числа нищо не значат за характера и способностите.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2019 12:36
Гост

И все пак е критерий. Иначе връзката му в някои случаи психологическите отклонения е факт.

Коста
Коста
11 януари 2019 11:53
Гост

направо не мога да повярвам на тази адекватност от страна на ДАНС. Особено по отношение на ръководните длъжности – не може прост човек да ръководи интелигентни хора.

Интелигент
Интелигент
11 януари 2019 11:50
Гост

Слабостта при класическите тестове за интелигентност е, че в тях има много математика, а тя не е най-определящата за уменията на един човек. Затова е добре, че за ДАНС има и тест за езиковата култура. Похвална инициатива.

Гражданин
Гражданин
11 януари 2019 11:47
Гост

Браво! Дано само тестът за интелигентнот да не бъде свален до нивото на полицаите, тоест да го натъкмят според кадрите.

Страшников
Страшников
11 януари 2019 12:32
Гост

Е, не бива всичките да ги поставяме под един знаменател.