Даниела Машева вече е заместник-главен прокурор. Днес Прокурорската колегия единодушно подкрепи предложението на обвинител №1 Иван Гешев да бъде назначена за негов заместник.

По информация на „Лекс“ Машева вероятно ще поеме международния и аналитичния отдел във Върховната касационна прокуратура (ВКП). Но този въпрос предстои да бъде окончателно решен.

Даниела Машева е прокурор от кариерата. Започва работа в съдебната система през 1992 г. като обвинител в СРП, в периода 2001-2006 г. е обвинител в Софийската градска прокуратура, а после е повишена във ВКП.

От 2009 г. до 2011 г. е заместник-министър на правосъдието. След това отново се връща във Върховната касационна прокуратура, където е завеждащ отдел.

През 2017 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Влизайки в съвета, тя стана говорител на Прокурорската колегия, оглави и Комисията за атестирането и конкурсите, беше член на правната и дисциплинарната комисии.

Миналата седмица кадровиците приеха за сведение нейната оставка и я възстановиха на работа във ВКП. С днешното решение Даниела Машева на практика заема освободено преди две седмици от Мария Шишкова място на зам.-главен прокурор.

Машева е вторият член на ВСС, който става част от екипа на обвинител №1 Иван Гешев. В началото на година той „взе“ Пламена Цветанова за свой заместник. Цветанова беше избрана във ВСС от парламентарната квота. Народното събрание все още не е открило процедура за избор на член колегията на овакантеното от нея място.

Но се очаква съдебната система да бъде по-експедитивна, тъй като още днес Пленумът на ВСС гласува промяна на правилата за избор на кадровици.

Мандатната комисия отпада от правилата за избор на членове на ВСС. Вместо нея, председателят на общото събрание на съдиите, прокурорите или следователите ще отчита и обявява резултатите от избора на членове на секционни и изборна комисия. Това записа днес Пленумът на Висшия съдебен съвет в правилата за избор на членове на ВСС.

Кадровиците нанесоха още няколко редакции в документа, като те основно са свързани с привеждането им в съответствие с разпоредбите на антикорупционния закон и съобразяването им с пандемичната обстановка.

Наред с това беше гласуван и нов образец на декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт, който ще бъде предложен на министъра на правосъдието за окончателно одобрение.

Според тази разпоредба в 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки желаещ да стане член на ВСС представя декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец, предложен от комисията и от пленума на Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.

Актуализацията на образеца се налага заради изменения в антикорупционния закон. Става дума за промяна на обстоятелствата, които подлежат на деклариране, както и на кръга от хората, които трябва да подадат декларации.

Вече не само кандидатът и половинката му трябва да обявят имуществото и средствата за придобиването му, но и роднините му по права линия.

Освен това вече се декларира и чуждо недвижимо и движимо имущество на стойност над 10 000 лева, което кандидатът или половинката му трайно ползват, независимо от основанието за това, както и трудовите доходи, получени през предходната година.

Иначе в правилата се казва, че изслушването на кандидатите може да стане и онлайн, чрез видеоконференция при обявено военно или друго извънредно положение, при извънредна епидемична обстановка, след решение на ВСС и при наличието на техническа възможност за това.

Не на последно място в правилата беше записано, че делата по жалби срещу избора на членове на ВСС се гледат по реда на АПК в открито съдебно заседание с призоваване на жалбоподателя и представител на избирателната комисия, а решението се постановява в 14-дневен срок и е окончателно.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 15:21
Гост

Да го пита човек Гешев защо са му толкова заместници?

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 15:22
Гост

За да му вършат работата, докато той се отдава на селски туризъм.

Емилиева
Емилиева
01 юли 2020 14:35
Гост

Определено не е наред всичко това. Държавичката е тегава

Иванова
Иванова
01 юли 2020 14:34
Гост

Дано има влияние над каскета

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 14:48
Гост

Надали. Той слугува на тези, които го избраха.

Тезей
Тезей
01 юли 2020 14:34
Гост

Когато прокуратурата изпълнява поръчки на министерството, то нищо добро не ни чака

Белоу
Белоу
01 юли 2020 14:34
Гост

И тя може да си пее новата песен на ФИлева – Родена с късмет

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 14:48
Гост

Как ли не! С този шеф.

Обретенов
Обретенов
01 юли 2020 14:33
Гост

Пълна трагедия е тая прокуратура. Пример – момчето убило Цветков. Ще бъде освободен накрая, а обвинител номер едно не прави нищо

Olq
Olq
01 юли 2020 14:33
Гост

Това е задължителна длъжност, но не виждам кога ще има реалан функция. Още по-малко при Гешев

Павлова
Павлова
01 юли 2020 14:32
Гост

Смята ли,ч е наистина ще работи в името на правосъдието? Не мисля.

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 14:50
Гост

Зависи как ще й нареди Гешев. Обаче като гледам към момента как е зациклило досъдебното производство…

Десислава
Десислава
01 юли 2020 14:32
Гост

Ох ами не знам как ще работи с бухалка, като Гешев

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 14:50
Гост

наби се в шамарите, няма какво

Живко
Живко
01 юли 2020 14:31
Гост

Желаем и късмет