Министърът на правосъдието Данаил Кирилов влезе в спор с членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) за това кой колко и какво говори по време на заседанията на кадровия орган.

Всичко започна с предложение за отмяна на решение на ВСС от 2009 г., което урежда кои съдебни актове се публикуват, призив за дискусия по въпроса дали има нужда от промяна на Наредба №4 от 2016 г. на съвета, с която също се регламентира кои съдебни актове се публикуват в специален регистър, както и с предложение да се напомни на Народното събрание, че преди година и половина ВСС поиска автентично тълкуване на текстове в ЗСВ и НПК за т.нар. „тайни“ присъди.

Цветинка Пашкунова докладва предложенията. Олга Керелска изрази позицията си по тях и тогава думата поиска Атанаска Дишева, като уточни, че изказването ѝ ще бъде по процедурен въпрос.

В този момент в залата се чуха гласове точките да се гласуват, при което правосъдният министър се обърна към Дишева с думите, че от нея се очаква да формулира диспозитив на решение, а не пространни изказвания.

Членът на ВСС възрази и каза, че за пореден път правосъдният министър квалифицира нейни изказвания.

Аз председателствам и аз водя дебата във ВСС. Слушаме безкрайни изказвания, при които има повторяемост, липсва и съдържателност. Не сте ли разгледали това предложение в правна комисия. Всички очакват от вас да формулирате диспозитив“, заяви Кирилов.

И тъй като в залата настана суматоха, той даде почивка.

След нея заяви, че след проверка е установил, че действително Атанаска Дишева не е успяла да коментира въпроса на заседанието на правната комисия. И призова: „Комисиите изчерпателно да работят и на Пленум да се предлагат минимални неясноти“.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов се обърна към Кирилов с думите да проявява еднакво отношение към всички участници в дебата. И го призова „да си спести това отношение и да даде възможност на всеки член на ВСС да се изкаже“.

Правосъдният министър изрази несъгласие с твърдението на Панов за различното третиране на кадровици. „Най-толерираният член на ВСС, на който безусловно предоставям думата, е г-жа Дишева. Така че приемам този укор за неоснователен. Искам да обясня моята позиция във връзка с организацията и дебата. Предполагам, че никой не иска да ми отнеме това право и не очаква, че тук ще седи един фигурант, който ще натиска само копче и ще казва имената на изказващите се. Нямате регламент за времето на изказванията, но в един колективен орган винаги има оратори, които обичат да слушат гласа си и разпростират изказването си, без да има съдържателна нужда от това“, каза Кирилов.

Атанаска Дишева заяви, че не възразява да има регламент на продължителността на изказванията по време на заседанията на Пленума на ВСС и призова, когато такъв бъде приет, да се спазва. Защото в Съдийската колегия има регламент, напомни тя, но не е спазен нито веднъж. И после се обърна към Кирилов: „Личното ви отношение към мен е очевидно, а също и характерно“.

Какъв е проблемът с публикуването на съдебните актове

От думите на Цветинка Пашкунова стана ясно, че комисията по натовареност към СК на ВСС е била сезирана от съдия Филип Савов от Софийския районен съд за решението от 2009 г. (виж по-долу какво е то – б.а.). Според него има противоречива практика за публикуването на съдебните актове.

Нормативната уредба, въз основа на която е взето решението, е остаряла и има основание за отмяната му. Практиката се е променила, а има и ново поколение интерфрейс, което позволява публикуване на частни и въззивни граждански дела. Тогава не е било възможно да станат публично достояние“, каза Пашкунова. Тя припомни за искането за автентично тълкуване на чл. 64, ал. 1 от ЗСВ и чл. 416 от НПК (виж карето – б.а.) по отношение на публикуването на присъдите. И добави, че има решение да не се публикуват мотиви за гражданския и здравен статус на хората.

Тя призова за дебат за това дали ако се отмени решението от 2009 г., трябва да се приеме друго, съгласно изискването на наредбата и да е ясно кои актове не трябва да се публикуват в регистъра на съдебни актове. Както и да се обсъди дали в чл. 64, ал. 1 ЗСВ изчерпателно е посочена категорията актове, които подлежат пък на публикуване и дали не трябва да се промени самата наредба.

Олга Керелска обаче попита какъв е смисълът ВСС да се занимава с този въпрос. „Цитираното решение на ВСС е по стара редакция на ЗСВ. То очевидно не е актуално и не виждам необходимост от специална санкция в това отношение“, каза Керелска. Тя обаче призова да се помисли дали трябва да се промени наредбата за регистъра на съдебните актове.

Огнян Дамянов обаче изрази недоволство от цялостното представяне на точката и предложи материалите да се върнат в правната комисия, което беше и одобрено с 12 на 8 гласа.

Решението на ВСС от 2009 г.:

По предложение от Работна група на проект „Консултативен форум на Районните съдилища“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от ЕС, чрез Европейския социален фонд, за решаване на проблеми при практическото изпълнение на задълженията на съдилищата по чл. 64 от ЗСВ, ВСС реши:

  • Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването ѝ, а мотивите към нея – след изготвянето им.
  • Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.
  • Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК – се публикуват/.
  • При публикуване на съдебните актове да се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса.
  • Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.
  • Административните ръководители на съдилищата да актуализират Вътрешните правила за организацията на публикуването на съдебните актове, като в тях да се впишат възлагането на задължения /вкл. и чрез допълването на длъжностните характеристики на съдебни служители/, свързани с подготовката на актовете в електронна форма, които подлежат на публикуване, с оглед спазване на посочените по-горе ограничения, както и разпределение на работата относно процеса на публикуване, като се предвиди и възможността при нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, съдията-докладчик или друг съдия, респ. Заместник на административния ръководител да дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.  В правилата следва да се предвидят и предпоставките за вземане на решение относно снемането на данните от Интернет-страницата при липсата на достатъчно дисково пространство.
  • Съобразно целите на публикуването и съобразно организацията на съдебната система и нейните възможности на Интернет-страниците на съдилищата се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната. С оглед предстоящото въвеждане на ЦУБИПСА, същият ще осигури съхранението на публикуваните съдебни актове и след посочения срок.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Призив
Призив
11 декември 2019 16:50
Гост

Който му даде трибуна на Кирилов изобщо да говори, да си посипе главата с пепел. Бойко, тебе гледам, братле.

Ани Иванава
Ани Иванава
06 декември 2019 13:30
Гост

Керелска е абсолютно права.Няма никакъв смисъл да се отменят решения на ВСС,които са загубили значението си защото са взети при друга нормативна база.Иначе ВСС трябва да се занимава само с отмяната на вече взети решения,които поради промени в закона не са актуални и не следва да се прилагат.

Минето
Минето
05 декември 2019 20:06
Гост

Керелска, вечно неразбралата , тя е шампион по изказвания и то рекордно глупави!

Тролоразобличител
Тролоразобличител
11 декември 2019 16:51
Гост

Мине, ти трол ли си, моето момиче… или момче, по-вероятно.

анонимен
анонимен
05 декември 2019 14:29
Гост

Над 170 съдии още чакат извинение от него. Да му го напомним?

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 14:21
Гост

Да си направят регламент на продължителността на изказванията по време на заседанията на Пленума на ВСС и да го спазват. Така ще си решат проблема. А не да зациклят в суматоха-почивка и само да стават за смях.

анонимен
анонимен
05 декември 2019 14:26
Гост

И да си направят, няма да има кой да следи за спазване на регламента. Трябва да си назначат специален човек, който с да отмерва времето на всеки и да бие звънеца. Друг начин няма. А бе юристите са болни мозъци, доказва се всекидневно.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 14:08
Гост

Защо този човек така си е нарочил Атанаска Дишева и се заяжда постоянно с нея? Грозно е отстрани.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 14:13
Гост

Напълно прав е за безкрайните изказвания, при които има повторяемост и липсва и съдържателност. Трябва да са по-експедитивни.

ops
ops
05 декември 2019 14:25
Гост

Просто е – защото е комплексар и се заяжда само с жени. Мъжете го страхуват.

Стойчо
Стойчо
05 декември 2019 15:21
Гост

Защото я харесва <3 Ако бяха в училище щеше да и дърпа косата … където впрочем е е останал в развитието си министъра.

Борис
Борис
05 декември 2019 14:04
Гост

Самата Дишева не спазва в СК приетия регламент и се изказва по хиляда пъти в рамките на един въпрос. Непрекъснато взима повод от изказванията на другите, изкривява думите им. Не би било такъв проблем, ако беше цялата картина не придобиваше такава истеричност и ненормалност, че е отратително за гледане и слушане всяко заседание на СК.

анонимен
анонимен
05 декември 2019 14:24
Гост

Да, Дишева прекалява. И има още няколко като нея – например Имова и Марчева. И те обичат да си слушат гласовете. Но човекът, който най-много обича да слуша гласа си, е именно Кирилов. На правна комисия в НС ако знаехте какво става….

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 15:21
Гост

И Дишева, и останалите, които са от съдебната квота, защитават независимостта на съдебната система и са против задкулисието в нея, са много, ама много лоши (поне според ПИК и прочие порно-журналистически издания)

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 13:57
Гост

Той и Данаил Кирилов обича повече да слуша своя глас, отколкото тези на останалите, ама хайде 🙂

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 13:58
Гост

Дори да прекъсва грубо, а после не се извинява.