Министърът на правосъдието Данаил Кирилов вече официално предложи влизането в сила на новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ да се отложи с още една година. Така нормативният акт, който предвижда отпадане на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми, вече е предвидено да влезе в сила от учебната 2020/2021 г. (проекта на постановлението виж тук).

Новата наредба за обучението по право беше приета през 2017 г. от служебното правителство, начело с проф. Огнян Герджиков. И именно премахването на възможността за задочно обучение беше сочено като най-голямата промяна, която предвижда тя. Тогава проф. Герджиков заяви, че се е борил за тази реформа от пет години и е била негова мечта от дълго време. В интервю за „Лекс“ наскоро той заяви, че има вътрешна съпротива срещу влизането в сила на новата наредба (интервюто с професора можете да си припомните тук).

Първоначално беше предвидено новите правила да започнат да действат от учебната 2018/2019 г. Преди година обаче предшественичката на Кирилов в министерството Цецка Цачева поиска новата наредба да започне да действа от академичната 2019/2020 г. Като мотивът беше, че трябва да се даде време на университетите да се подготвят и да променят учебните си програми. Освен това трябваше Националната агенция за оценяване и акредитация да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността „Право“.

Още преди да го направи, Комисията за защита от дискриминация (КЗД) излезе с решение, че ако единствената възможност да се учи право ще е в редовна форма на обучение, това ще е непряка дискриминация по признаците „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“. И даде задължително предписание да се върне задочното обучение. Решението на КЗД още не е влязло в сила, то беше оспорено от Министерския съвет, като Административният съд София-град дори го обяви за нищожно. Сега обаче казусът е висящ пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за декември 2019 г. и няма да приключи с решение до края на годината.

В Комисията за защита от дискриминация има още една жалба срещу отпадането на задочното обучение по „Право“. Тя е подадена от организация на хора с увреждания и по нея още няма произнасяне на КЗД.

Именно тези жалби са мотивирали Кирилов да предложи отлагането на новата наредба с още година. „Тези факти обуславят като целесъобразно решение отлагане на влизането в сила на наредбата с още една учебна година. След произнасяне на ВАС с окончателно решение, при необходимост ще бъдат предприети допълнителни изискуеми действия“, пише министърът в мотивите си.

От министерството изтъкват, че ако влизането в сила на наредбата не бъде отложено сега може да възникнат усложнения. „При евентуално произнасяне на съда в смисъл, че предвидената регулация е незаконосъобразна, ще се породят най-малко две неблагоприятни последици: От една страна, например, ще се окаже, че определен брой кандидат-студенти са били възпрепятствани да изберат форма на обучение, която преценяват като съответстваща на техните интереси – задочна. От друга страна, сам по себе си този факт е възможно да затрудни ръководствата на университетите поради обстоятелството, че премахването на задочната форма на обучение предпоставя по-малък хорариум за преподавателите, т.е. те също ще бъдат засегнати поради вероятно намаляване на учебните им часове“, се изтъква в оценката за въздействието на предлаганото отлагане.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 май 2019 10:15
Гост

Защо, трябва задочната форма да се противопоставя на редовната по обективни причини и да отпадне, като мотив за приетата промяна. Има и служители, които работят и желаят да се развиват в определена област на науката, а се га им се отнема тази възможност, понеже тази форма предполага , че и работят. Бъдещето на обучението го прогнозират дори в дистанционна форма.

Анонимен
Анонимен
18 май 2019 19:59
Гост

Искат да напълнят пак университетите с некомп0етентни хора,които нямат сериозно отношение към специалността и правдата като цяло и после да ги уреждат на конкурсите и да си ги управляват!Тотално се подиграха с тази специалност през последните години!!!

Глупости
Глупости
17 май 2019 16:34
Гост

Съдейки по причините да съществува възможността за задочно обучение – т.е. даване на възможност да участ на студентите, които иначе биха били възпрепятсвтани, то ми се струва, че ще никога няма да влезе в сила забраната. А не мога да разбера какво толкова плюят срещу задочно завършилите, все едно има огормна разлика в качеството на обучение. При положение, че 80% от редовните прависти не стъпват на лекции и учат непосредствено преди сесии, и то от същите учебници от 100 години, от които и задочниците, а в същото време практически занятия почти няма (нямам предвид упражнения, които протичат като втора лекция,… Покажи целия коментар »

Антон
Антон
17 май 2019 16:04
Гост

Председателят на комисията, по време на държвен изпит, заедно с останалите двама, единият бил част от последното ВНС и законотворец на ГПК и ТЗ, споменаха, че ги е срам от компетенциите на този Китилов, просто е резил за юридическата общност, некомпетентен, без топки пред Бойко, и изкллючително вреден за правото в България

Лошо Седларов!
Лошо Седларов!
17 май 2019 15:31
Гост

Поредното недомислено предложение на Данаил Кирилов. Май ще си търсим Цецка.

Възмутен
Възмутен
17 май 2019 15:30
Гост

Те пък като станат прависти с това задочно учене… И един ден един такъв пишман-юрист ще ме защитава като адвокат.

Анонимен
Анонимен
17 май 2019 15:35
Гост

Говорите, колкото да не заспите. Помислете за хората с увреждания, за студентите, чиито родители нямат възможност да ги издържат и затова записват задочно. Дори да си от провинцията и да те огрее мизерното студентско общежитие, нали трябва да живееш в София, а това е пряко сили за тези хора без трудови договори.