Министърът на правосъдието Данаил Кирилов няма да издига ничия кандидатура за главен прокурор, въпреки че законът му дава това право. Това обяви самият той след среща с президента Румен Радев.

„Не знам дали е необходимо толкова рано да обявявам подобно намерение, но смятам, че министърът на правосъдието би следвало да се въздържи от такава номинация. Номинациите би следвало да бъдат изцяло от Висшия съдебен съвет“, заяви той.

Кирилов обяви, че утре ще представи пред работната група в министерството, ангажирана с промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предложенията си как да се търси наказателна и дисциплинарна отговорност от тримата големи в системата – председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор.

„Подробно дискутирахме с президента дали да се касае за отговорност и разследване само на главния прокурор или режимът трябва да бъде идентичен за тримата големи, както законодателството досега ги е третирало във всички норми за статута им“, каза Кирилов.

От думите му стана ясно, че няма да бъде обособяван нов орган, който да разследва и съди тримата големи, а ще се следват правилата на НПК, които важат за всички магистрати – т.е. делата срещу тях ще са подсъдни на специализираните съдилища.

„Смятам, че имаме достатъчно правни решения, които да дадат възможност успешно да се осъществи разследване. С президента коментирахме и една по-обща хипотеза – ако е налице абсолютно бездействие, до колко би могъл ВСС да обсъжда извършване на престъпление от някой от тримата големи“, каза министърът.

После посочи, че с държавния глава са говорили и за това дали трябва да има възможност за временно отстраняване от длъжност на председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор. „Тя е ясно установена, когато е извършено престъпление. Въпросът е, когато не е извършено престъпление. Аз съм разработил вариант, във който ще предложа хипотеза на временно отстраняване при някоя от точки 3,4 5 в нормата, касаеща прекратяването на правомощията на действащ магистрат“, каза Данаил Кирилов. Той най-вероятно има предвид разпоредбата на чл. 165 от ЗСВ, в чиято първа алинея в посочените от него точки са следните основания за освобождаване от длъжност на магистрат:

  1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
  2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
  3. наложено дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност;

Министър Кирилов обясни, че измененията в ЗСВ ще бъдат подложени на обществено обсъждане и на съвета за съдебна реформа. „Би било добре, ако до края на тази сесия (парламентарната сесия свършва в края на юли – бел. ред.) успеем да извървим подготвителната фаза на законодателната процедура и да стигнем до Министерския съвет“, каза той.

По думите му с Румен Радев са обсъдили и новите изисквания към тримата големи от 2016 г. и най-вече да имат „изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и с принос за утвърждаването на правовата държава“. „С президента изразихме еднопосочно мнение, че органът, който ще вземе същностните решения в тази процедура е ВСС. И нито президентът, нито министърът на правосъдието има амбиции или желание да се намесва по някакъв начин в тази процедура“, обясни Кирилов.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
В очакване
В очакване
16 май 2019 15:07
Гост

Да, няма смисл от номинации, те всички ще дойдат от едно място, независимо дали формално ще минат през МП или ВСС. Тъй че няма драма тук, драмата е кого готви корпулентният за нов Главен.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 8:37
Гост

Няма време за номинации. Зает е с работа около тримата големи.

Апартаментгейт
Апартаментгейт
15 май 2019 22:33
Гост

Ех, къде е Цецка. Тя би се справила много по- добре.

Анонимен
Анонимен
15 май 2019 22:31
Гост

Изключително добра концепция на министър Кирилов.