Гражданите ще могат да плащат по електронен път таксите за издаване на удостоверение дали срещу тях има образувано наказателно производство. Това ще стане възможно, ако имат електронен подпис. Същевременно те ще могат да получават този документ също по електронен път.

Днес Висшият съдебен съвет подкрепи предложение на главния секретар на администрацията на главния прокурор за сключване на договор с „Райфайзенбанк“ за обслужване на картови разплащания чрез инсталиране на виртуално терминално устройство ПОС.

Главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че и сега има възможност при поискване от работодател, без да се ангажира самият гражданин, Националната следствена служба да издава по електронен път удостоверения за наличието или липсата на образувани наказателни производства.

Но имало работодатели, които не събират тази информация служебно, а изискват такива удостоверения от самите граждани. И за да не се редят хората по опашки пред НСлС, се предлага въвеждането на още една електронна услуга, която по принцип е ангажимент на прокуратурата по силата на проект, който реализира, стана ясно от думите на Цацаров.

Целта е човек да може по електронен път да поиска издаването на удостоверението и също по електронен път да плати таксата от 2 лева за него. Идеята е гражданинът да получи всичко необходимо, без да ходи на гишето, обясни главният прокурор.

Решението бе подкрепено единодушно от Висшия съдебен съвет.

Удостоверения за наличието на наказателни производство обикновено се изискват при постъпване на работа в държавна институция, в банки, в охранителни фирми, някои търговски вериги, куриерски и транспортни дружества също имат такива условия.

Кадровиците подкрепиха промените в Закона за правната помощ

Също така единодушно ВСС съгласува проекта на промени в Закона за правната помощ, предложени от Министерството на правосъдието.

С измененията Националното бюро за правна помощ (НБПП) няма да изисква вече на хартиен носител нужната документация от други институции, а ще я събира служебно. По този начин не само ще отпадне задължението на нуждаещите се от помощ да събират документи, но и много по-бързо ще могат да я получат.

Едно от предложенията за промени в ЗПП предвижда електронен обмен на данни между бюрото и компетентните ведомства чрез системата REGIX към Държавната агенция „Електронно управление“. Бюрото за правна помощ се е присъединило към системата и вече има осигурен реален достъп до данни от регистри и справки от масивите на НОИ, НАП, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията.

Друго предложение за промяна в закона касае консултации и подготовка на документи за завеждане на дело. В такива случаи решението също ще се взема от председателя на бюрото. Така ще се следва принципът на несменяемост на адвоката от консултацията до процесуалното представителство по делото, включително и ще се избегне формализма с откриването на нова процедура за правна помощ от съда за самото процесуално представителство.

Предложението за закриване на 11 прокуратури пратено на Цачева за становище

Пленумът на Висшия съдебен съвет изпрати за съгласуване на министъра на правосъдието предложението за закриване на 11 районни прокуратури и откриването на тяхно място на 11 териториални отделения.

Вчера Прокурорската колегия реши от 1 януари 2019 г. пилотно да закрие прокуратурите в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и в Тополовград.

Главният прокурор Сотир Цацаров обясни днес, че предложението не се внася днес извънредно, за да се обсъжда по същество. Идеята е Пленумът на ВСС да реши да го изпрати за съгласуване на правосъдния министър, каквото е изискването на закона и, когато той излезе със становище, тогава предложението ще бъде внесено на заседание като редовна точка от дневния ред.

Добави, че в материалите има пълна информация за общините, населените места и съдебните райони, която максимално ще улесни конкретизирането на новото райониране.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
НЕЗАКОННИТЕ удостоверения трябва да се БЕЗПЛАТНИ
НЕЗАКОННИТЕ удостоверения трябва да се БЕЗПЛАТНИ
14 юли 2018 9:25
Гост

Тези удостоверения трябва да са БЕЗПЛАТНИ. Защото са искани от друг държавен орган. ф Защото си платил за тях с данъците си. ЗАЩОТО Е НЕЗАКОННО ДА СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА ДОКУМЕНТИ-и да има срещу теб наказателно производство на теория е без значение-ти си невинен, щом съд не е казал друго. Но в България-обвинен ли си-те третират като осъден. Пример-обвинен, не може да се впише като адвокат. Познайте защо е незаконно.

Спец
Спец
12 юли 2018 14:43
Гост

Малко недомислено ми се вижда, защото колко обиковени граждани имат електронен подпис? Това ще върши работа само на работодателите, но те и досега можеха да искат служебно такива удостоверения. А пък щом има виртуален ПОС, не е нужен електронен подпис.

Бачкатор
Бачкатор
12 юли 2018 14:38
Гост

Не разбрах самото плащане как ще става? Този виртуален ПОС с чий сайт ще бъде свързан?

Огорчен
Огорчен
12 юли 2018 14:44
Гост

Предполагам с този на „Райфайзенбанк“. Като със сигурност по този повод ще има допълнителни такси за обслужване. Банките са си мафия просто.

Потърпевш
Потърпевш
12 юли 2018 14:38
Гост

Разгеле! Това разнасяне на хартиен носител на документацията е пълна отживелица.

Клиент
Клиент
12 юли 2018 14:42
Гост

Eлектронните услуги са нож с две остриета. Бързо и удобно е да вадиш удостоверения през интернет, но много пъти ми се е случвало да се бавят отсреща с уведомления за получени данни, или пък с разписки за получена информация, което всъщност е несигурно.

Иван
Иван
12 юли 2018 14:31
Гост

Чудесно. Така ще ни улеснят и ще избегнем бюрокрацията, както и висенето по опашки.