Съдът на Европейския съюз (СЕС) ще публикува само инициали на физическите лица, които посочва в актовете си по преюдициални запитвания. Това става заради влизането в сила на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR), който предшества регламента, който скоро ще стане приложим за институциите на ЕС.

С това Съдът се присъединява към наблюдаваната на равнище държави членки тенденция на засилване на защитата на личните данни в обстановка, характерен белег на която е все по-големият брой инструменти за търсене и за разпространение. „Впрочем, в по-новата практика на Съда посочената тенденция се отразява в растящ брой съдебни решения, постановени в тази материя, по въпроси като правото на премахване от резултатите от търсенето в търсачки, валидността на решението на Комисията, с което се установява, че САЩ осигуряват достатъчно ниво на защита на прехвърлените лични данни, валидността на Споразумението PNR (Passenger Name Record data) между Европейския съюз и Канада, отговорността на администраторите на фен страници във Facebook или пък законосъобразността на запазването на лични данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги“, посочват от СЕС.

И заявяват, че за да се осигури защитата на данните на физическите лица, които участват в преюдициалните дела, като същевременно се гарантира информирането на гражданите и публичността на правораздаването, СЕС е решил за всяко преюдициално дело, образувано след 1 юли 2018 г., във всички свои публикувани документи да замества имената с инициали.

Освен това всеки допълнителен елемент, който би могъл да позволи установяването на съответните лица, ще бъде заличен, обясниха още от съда.

Но подчертават, че тези нови насоки, които не се отнасят до юридическите лица и които Съдът запазва възможността да дерогира при изрично искане на някоя от страните или ако особените обстоятелства по делото оправдават това, ще се прилагат към всички публикации, които трябва да бъдат направени в процеса на разглеждане на делото — от образуването до приключването му (съобщения в Официален вестник, заключения, решения…), както и към името на самото дело.

За да се улесни цитирането и идентифицирането на анонимизираните дела, от СЕС уточняват, че ще определят име на всяко от тях по следните правила:

  • когато делото е само между физически лица, името му ще се състои от инициали, които съответстват на личното и фамилното име на ищеца или жалбоподателя, но са различни от реалното лично и фамилно име на това лице. За да не се допусне образуването на множество дела с едни и същи инициали (възможните комбинации от букви не са неограничени), Съдът ще добавя към тези два инициала отличителен елемент в скоби. Този допълнителен елемент може да се отнася до наименованието на юридическо лице, което не е страна по спора, но е цитирано по делото или е заинтересовано от него, или пък до предмета или проблема по спора. Последният метод например бе използван в скорошното решение на Съда от 26 юни 2018 г. по дело C-451/16, MB (Промяна на пола и пенсия за осигурителен стаж и възраст)
  • когато по делото страни са и физически, и юридически лица, името на делото ще се състои от наименованието на някое от юридическите лица. В случаите обаче на публичноправен орган, който редовно е страна по дела пред Съда (например „министър на финансите“), към името на делото също ще се добавя отличителен елемент.

От Съда в Люксембург обясняват, че целта на мерките е да се гарантира подходящата защита на личните данни в рамките на публикациите му. Тези мерки не засягат нито начина на разглеждане на делата от Съда, нито обичайното развитие на производството, и по-специално съдебните заседания за изслушване на устните състезания, които ще продължат да се провеждат при действащите към момента условия, уточняват от Съда на Европейския съюз.

 

 

 

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Костов
Костов
29 юни 2018 12:36
Гост

Новият Общ регламент за защита на данните има своите предимства, но като цяло усложни много неща и промени съществуващите до сега практики.

Предприемач
Предприемач
29 юни 2018 12:35
Гост

Този GDPR е златна мина за всякакви институции, институцийки, консултанти, престараващи се юристи и цяла пасмина чиновници, които се чудят хем как да си осигурят приходи за години напред, хем да имат по-малко работа за вършене.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
30 юни 2018 18:56
Регистриран

Ама че глупост-основните права се защитават преди и над.Правото на информация не е преди абсолютните/право на живот, право на свобода,право на достойнство/ и основни Човешки права/пол, раса, гражданство, религия- лични данни , право на семейство, вкл.право на труд/, а е следствие от тях.

Специалист
Специалист
29 юни 2018 12:33
Гост

А защо проблемът не се реши с една проста декларация от страна на жалбоподателя, че е съгласен името му да бъде изписано? Може пък гражданинът да иска да се знае кой е.

DPO
DPO
29 юни 2018 12:32
Гост

Това е напълно излишно престараване и в крайна сметка ще засегне много други права, между които на информация.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2018 12:30
Гост

Правилно. Личните данни се заличават и на актовете в БГ, преди да бъдат публикувани на сайта на съответния съд.

Минувач
Минувач
29 юни 2018 12:33
Гост

Така обаче се усложнява търсенето. Нещо не са го дообмислили съвсем.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
30 юни 2018 18:51
Регистриран

Търсенето на какво.Ако е дело, ще се види по номера му.Личните данни и личен живот са неприкосновени и не могат да се разпространяват без съгласието на личността-право на име, гражданство, пол, религия, секс ориентация и пр.А това са ЧЛ.3,чл.7, чл.8,чл.9, ЧЛ.20, ЧЛ.1 от Харта ЕС и чл.8 от КЗПЧОС.