Министерството на правосъдието огласи образеца на новото възражение срещу заповед за изпълнение, което може да бъде подадено от длъжника в случай, че е платил изцяло или частично в двуседмичния срок за доброволно изпълнение. Той е в проект за изменение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Образецът се чака от влизането в сила на последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) през есента, с които беше създаден нов чл. 414а.

Той дава възможност на длъжник, който е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение, да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя. Освен това чл. 414а ГПК предвижда, че ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството. ГПК регламентира още, че възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.

„Образецът съдържа реквизити, необходими за обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение, в случаите на плащане в двуседмичния срок по чл. 412, т. 8 от връчване на заповедта и при недължимост на разноските. Формулирани са ясни и конкретни указания към длъжника за попълване на новия образец на възражение“, посочват от правосъдното министерство.

Друго изменение в ГПК, което налага промени в образците е това в чл. 410, ал. 2 и създаването на нова т. 7 в чл. 412 ГПК. С тях се въведе изискване за посочване на начина на плащане – по банкова сметка или друг начин за плащане, при подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение.

Сега в образеца на заявлението се оставя специално място за това. А на кредитора се дава указание да посочи банката, IBAN или друг съответен банков код на банковата сметка, по която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин за плащане на присъдената сума.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
16 май 2018 4:00
Гост

Ужасът се стичаше по скулите и по раменете на младия Вертер.
Птиците кацаха по главата му в очакване за плячка.

Защо ни трябват тези промени. Аз знам защо – маникюр сервиз.- но може би това е законодателството на бъдещето.

Anonimen
Anonimen
15 май 2018 14:58
Гост

ГПК има още трески за дялане. Въпросът е кога ще се оправят пропуските.

Анонимен
Анонимен
15 май 2018 19:09
Гост

образец и сега има, можеше само да се добави новия текст, ама явно някой трябва да вземе пари, че го е измислил.

4авдар
4авдар
15 май 2018 14:57
Гост

Дали, ако длъжникът е платил частично, ще дължи лихва върху останалата сума.

Anonimen
Anonimen
15 май 2018 14:54
Гост

ТОЛКОВА ЛИ Е СЛОЖНО ДА СЕ ИЗГОТВИ ТОЗИ ОБРАЗЕЦ, ЧЕ СЕ ЧАКА ПОЧТИ ГОДИНА?

5-ко
5-ко
15 май 2018 14:55
Гост

Сигурен съм, че не е, ама някои имат интерес да го бавят.