Главният прокурор Сотир Цацаров лично ще участва в изработването на процедурата за публична реакция в случаите на засягане на независимостта и доброто име на обвинители и следователи. Заедно с него в работната група влизат и членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Даниела Машева, Калина Чапкънова и Пламена Цветанова.

Днес колегията реши, че няма да взема отношение по Стандартите за независимост на съдебната власт, изготвени от членове на Съдийската колегия и одобрени от нея през ноември 2018 г. Вместо това, ПК на ВСС ще изработи собствен механизъм за реакция при накърняване на независимостта на прокурорите и следователите.

Дебатът по темата се проведе, след като главният прокурор внесе за обсъждане стандартите, както и предложи да се изготви и процедура.

Цацаров определи стандартите като подробен документ, изключително професионално изготвен, с позоваване на много източници. Уточни обаче, че „70% от тях се отнасят до съдебната власт, преимуществено се отнасят до съда и съдиите“.

Но въпросите в стандартите са принципни. Затова поставих този въпрос пред вас – дали тези стандарти да бъдат обсъдени, одобрени и приети след съответното редактиране и от Прокурорската колегия. Без да ги омаловажавам, по-силно значение има втората част от тях. Стандартите са закрепени в нормативни актове, в международни актове, а и имаме мнения и становища на Консултативния съвет на европейските прокурори, които са на интернет страницата на прокуратурата. Трябва да бъде обсъдено има ли или не необходимост от изработването на стандарти за прокурори и следователи и дали да приемем механизъм за публична реакция при засягане на тяхното добро име“, каза Цацаров.

После напомни и пресен случай, в който е било засегнато името на прокурор. Става дума за делото за срутената сграда на ул. „Алабин“. След произнасянето на оправдателните присъди от СГС, наблюдаващият прокурор Милко Момчев е направил коментар по случай, същото са сторили и защитниците и всичко това е било отразено в националните телевизии същия ден. На следващия ден обаче последвал сигнал от защитата на подсъдимите, с която се искало срещу Момчев да започне дисциплинарна процедура и той да бъде уволнен заради изказването му по делото. Това било възпроизведено от някои медии, каза Цацаров.

И обясни, че ръководството на прокуратурата има процедура за реакция и веднага е публикувано съобщение, в което се казва, че няма каквото и да е основание за дисциплинарно производства и че ръководството на държавното обвинение изцяло застава зад Милко Момчев. Наред с това е отбелязано, че с казаните две-три изречения той не е накърнил презумпцията за невиновност на подсъдимите, нито независимостта на техния защитник.

Прокурорската колегия дължи реакция в такива случаи. Едно от най-ценните неща в стандартите е наличието на такъв механизъм“, каза още Цацаров.

Йордан Стоев беше категорично против ПК на ВСС да подкрепя стандартите. От една страна в тях се говорело предимно за съдии, освен това на някои места противоречали на Закона за съдебната власт, но Стоев не каза какво има предвид.

И Георги Кузманов беше против, защото гаранцията за „независимостта на прокурорите и следователите е в закона и няма смисъл да излизаме със специален документ, в който допълнително два гарантираме независимостта“.

Калина Чапкънова на свой ред каза, че трябва принципна позиция, защото формулировките за независимостта в стандартите били общи.

Даниела Машева разказа, че през лятото е имала възможност да участва в работната група, която ги е изготвила и анализът на всички относими международни актове касае и прокурорите, и следователите.

В крайна сметка кадровият орган реши да изработи собствен механизъм за реакция. А Цацаров обясни, че се включва в работната група, за да има синхрон с процедурата в самото държавно обвинение.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 15:51
Гост

Съгласен съм с Георги Кузманов. Сега ще допълват закона ли?

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 15:53
Гост

Да, достатъчно е ръководството на държавното обвинение изцяло да застане зад потърпевшия.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 15:50
Гост

Естествено, че като във всяка правова държава трябва да има механизъм за публична реакция при засягане на доброто им име.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 15:48
Гост

Как ще ги стигнем американците…