Конституционният съд (КС) да отмени дадената със закон възможност на кметовете да наемат частни охранители, които да пазят населените места. Това поиска главният прокурор Сотир Цацаров.

Тази възможност е предвидена в новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД), който ще влезе в сила на 31 март 2018 г. Главният прокурор атакува четири разпоредби от него – чл. 5 ал. 1 т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29.

Пълният текст на искането на главния прокурор

Според него частната охрана на урбанизирани територии, като е регламентирана в закона, погазва принципа на правовата държава и конституционната разпоредба на чл. 105 ал. 2, според която осигуряването на обществения ред и националната сигурност са в правомощията на Министерския съвет.

Новият ЗЧОД предвижда, че тази охраната на урбанизирани територии представлява комплекс от дейности и включва защита от противоправни посегателства върху имуществото и населението чрез наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули. Договорът с частната фирма се сключва от кмета. А тя обособява екипи (включващи пост, мобилен охранителен патрул, подвижна охранителна група), чийто брой се определя с договора за охрана.

В искането си до КС главният прокурор първо се спира на това, че по конституция Министерският съвет чрез МВР е компетентен да осигурява обществения ред. Той сочи, че е допустимо да бъдат възлагани държавни функции на частни субекти, но трябва да се отчита т. нар. принцип на пропорционалност.

„Предвидената в чл. 28 ЗЧОД възможност за сключване на договор за охрана на урбанизирана територия от страна на кмета на общината ще постави гражданите в положение на зависимост от неговата воля  дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност в съответното населено място. Това на практика обективно ограничава възможността на държавните органи по Конституция, съобразно техните законови задължения, да гарантират обществения ред“, заявява Сотир Цацаров.

Освен това изтъква, че може да възникнат допълнителни усложнения, ако гражданин реши да си наеме охрана. И подчертава, че и сега съществува възможност да се изграждат звена „Общинска полиция“ за опазване на обществения ред и охрана на обекти, чиято уредба в Закона за МВР е ясна.

„С атакуваните разпоредби на законово  ниво се позволява неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други. Създава се непропорционална (и затова недопустима) зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно правни субекти, а не от предвидените по Конституция и съответните закони държавни органи. Опазването на обществения ред, който включва и защитата от престъпни посегателства спрямо гражданите и техните имущества, както бе отбелязано и по-горе, е конституционен и законов ангажимент на МС и МВР“, пише Сотир Цацаров до КС.

В искането си той се позовава на Решение № 10 от 1994 г. по дело №4/1994 г. на Конституционния съд. Като напомня, че там съдът изрично е подчертал по отношение на възможността на частни субекти да бъдат възлагани някои държавни функции, включително и в сферата на опазването на обществения ред и спокойствие, че най-важно е каква ще е законовата ѝ регламентация. „На законово ниво трябва да се регулират точно и ясно характерът и обемът на възлаганите функции, както и изискванията към сдруженията, на които те ще се възлагат“, е посочил тогава КС и е заявил: „Несъвършенството на закона и противоречията между неговите норми“ и обратно – спазването му би се осигурило „само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни и непротиворечиви“.

Според Цацаров текстовете в ЗЧОД съвсем не създават ясна и безспорна регулация. И определя уредбата като „лаконична, непълна и противоречива“.

По искането му вече е образувано конституционно дело №5/2018 г. и за докладчик е определена проф. Мариана Карагьозова.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
22 март 2018 14:14
Регистриран

Не само не сте прави-учудващо сте неполезни за гражданите на РБ-ами кой да ги защити, когато и след като …Гражданите ще сключват индивидуални договори за охрана като част от обща политика на кметовете-живота, господа управляващи, е свещенно право на всеки човек.И като свободен, роден с естествени права с факта на своето раждане, ТОЙ има право да се защитава-и ще го стори. Вярно е , че държавността …и прочие.Но още по-вярно е и това, че в този си вид на бивша комунистическа Прокуратура, Главният е изчерпан-той нито е политик, нито е някакъв значим фактор-ТОЙ е административен ръководител.И това е.СВОБОДНИТЕ ЛЮДЕ ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 март 2018 16:56
Гост

Президентът трябваше да наложи вето!

няма смисъл
няма смисъл
12 март 2018 16:57
Гост

Като гледам как всички му ги отхвърлят, не виждам смисъл – по-добре направо КС