Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд (КС) ново искане, с което оспорва възможността Народното събрание да дава препоръки по представените от него доклади, както и изискването той да бъде изслушван най-малко веднъж на три месеца от правната комисия. Те са уредени в две разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за които Гешев твърди, че са противоконституционни (пълния текст на искането виж тук).

Както е известно, миналата година главният прокурор атакува в КС тези разпоредби, но в правилника на предходното Народно събрание. С конституирането на новия парламент беше приет нов правилник и КС прекрати делото.

Затова сега Гешев внася ново искане, с което настоява да бъдат отменени въпросните разпоредби. Първата (чл. 25 ПОДНС), която атакува изцяло, гласи: „Най-малко веднъж на всеки три месеца в Комисията по конституционни и правни въпроси се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на тези органи, резултати в борбата с престъпността, в т.ч. корупция, взаимодействие с разследващите органи. Обсъждане във връзка с прилагането на закона и дейността на поверените им институции се провежда и по инициатива на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд или главния прокурор. За резултатите от обсъжданията комисията изготвя доклад, който се предоставя на народните представители“.

В искането си главният прокурор напомня, че през 2017 г. КС посочи, че „основният закон ясно е установил пределите на сдържащите действия на законодателя по отношение на прокуратурата като част от съдебната власт – до годишните доклади, както и други доклади, които са с предмет, съобразен с изискването всяка власт да остане в границите на осъществявана от нея конституционно възложена власт“.

Според него обаче Народното събрание с правилника си недопустимо е разширило конституционно предвидения контрол на законодателната над съдебната власт и така е нарушило принципа за разделението на властите.

„Самата редакция на разпоредбата, предвиждаща обсъждане „най-малко на три месеца“, е недопустима намеса в дейността на прокуратурата, предвид нейния характер и срочност, тъй като допуска такова обсъждане на практика по всяко време, което, обезсмисля възможността за реално обобщаване на информацията относно различните процеси в развитието на криминогенната обстановка и вземането на информирани решения за провеждане на наказателна политика от страна на Народното събрание“, пише Гешев. И изтъква, че така се нарушава балансът между властите.

„…считам, че определянето в чл. 25 ПОДНС на срок за провеждане на обсъждане по посочените в него теми е прекомерно, излиза извън системата на контрол и възпиране на отделните власти и може да се определи като вмешателство в независимостта на съдебната власт и е в пряко нарушение на принципа на разделението на властите“, заявява главният прокурор.

Той настоява да бъде отменена и възможността Народното събрание да дава препоръки на него и на председателите на върховните съдилища, когато приема годишните им доклади, както и тяхното задължение да включват в докладите си „отчет за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“.

Главният прокурор пише, че Народното събрание отново недопустимо е разширило правомощията си.

„Съгласно чл. 117, ал. 2 КРБ съдебната власт е независима, а съдиите, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. С даването на препоръки на прокуратурата и изискването на отчет за изпълнението им от НС пряко се изземват конституционни функции, предоставени на съдебната власт. Действително и към настоящия момент към прокуратурата редовно биват отправяни препоръки от международни институции във връзка с реализирането на конкретни международни политики на национално ниво, изпълнението на които препоръки се контролира впоследствие. Възможността за такъв мониторинг обаче следва от взетото национално решение за присъединяване към съответния международен акт, регулиращ съответните политики (напр. Конвенцията на ООН за борба с корупцията, ЕСПЧ и др.)“, заявява той.

КС образува дело по новото му искане и за докладчик е определен Константин Пенчев.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ставри
Ставри
23 март 2022 14:52
Гост

По-добре е на три месеца в Народното събрание, отколкото всеки ден на каре.

Георги
Георги
23 март 2022 13:22
Гост

Не виждам какво му пречи да бъде изслушван най-малко веднъж на три месеца от правната комисия.

Цветан
Цветан
23 март 2022 13:23
Гост

Трябва и Сийка да е до него да му подсказва за отговорите.

Анонимен
Анонимен
23 март 2022 13:14
Гост

Ясно е, че ще го играе контра до последно. Ще се крие зад букви и алиней на закона, както правят БФС в лицето на Боби Михайлов.

адвокат от САК
адвокат от САК
23 март 2022 13:24
Гост

Правото е за бдящите, а не за спящите. Всеки има право да се ползва от правата, които му дава конституцията на България и да оспорва незаконосъобразното й допускане с всички възможни законни юридически средства. Това право не е предоставено само на гражданите- протестъри, а и на всеки гражданин във всяко негово качество. КРБ Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

адвокат от САК
адвокат от САК
23 март 2022 13:25
Гост

допускане – допИсване

Nobody
Nobody
23 март 2022 18:21
Гост

Ти пък що се кръсти „Адвокат….нещо си“. Застани с името си – Данчо полицая от фейсбук 🤣🤣🤣

Haralampi
Haralampi
23 март 2022 13:13
Гост

Уви, няма оправия с този човек.

Мики
Мики
23 март 2022 13:33
Гост

Само се излага. За кой ли път…

Фади
Фади
23 март 2022 13:09
Гост

Аз също не мисля, че трябва да се отичта. Но понеже знае каква скица е Гешев, специално за него мисля, че може да се направи изключение.

Работохолик
Работохолик
23 март 2022 13:34
Гост

Е, какво ще отчете? Селски туризъм сигурно.

Дани
Дани
23 март 2022 13:09
Гост

Понеже не са му те работодатели и следователно не вижда причини да се отчита.

Emil
Emil
23 март 2022 13:08
Гост

Определено мога да кажа, че според мен нищо не му коства да казва какво се случва на всеки три месеца.

Рори
Рори
23 март 2022 13:37
Гост

Търси си причини и бяга от отговорност.

Попов
Попов
23 март 2022 13:08
Гост

Е как ще се даде да се изслуша бе. Нали ще го разобличат, като защитаващ ГЕРБ?

Кики
Кики
23 март 2022 13:39
Гост

Може пък да му подарят едни наколенки.

адвокат от САК
адвокат от САК
23 март 2022 12:59
Гост

Поддържам изцяло правното становище на главния прокурор на Р. България г-н Гешев.

Manol
Manol
23 март 2022 13:10
Гост

Да де, когато ГЕРБ ги устройва закона се гледат всякакви букви, запетайки и алиней, но когато не ги устройва се замита под килима.

Ставрев
Ставрев
23 март 2022 13:12
Гост

Сега гледаме правното становище, на великие Гешев. А какво ще кажете за факта, че не се разпитва Божков? Смятате, че всички сигнали за откраднати милиони от ГЕРБ на европари са измислица, така ли? Мога да ви кажа, че в някаква степен съм имал досег до обществени поръчки за много по-малки суми и мога да ви кажа, че се прибират пари. Факт. От малки фирми. А какво остава за големите. И повярвайте ми това си е практика на всички нива, когато говорим за европари. Но е съвсем друг въпросът дали ще се докаже, защото обикновено документално всичко е супер изрядно. Това… Покажи целия коментар »

Иванов
Иванов
23 март 2022 13:12
Гост

И как пък точно Гешев не иска да повдига никакви обвинения на ГЕРБ и бившите им министри?

Haralampi
Haralampi
23 март 2022 13:13
Гост

Много заблуден народ имаме.

Nobody
Nobody
23 март 2022 18:23
Гост

Само два коментара? Не си ти, когато си гладен….