За два дни главният прокурор Иван Гешев внесе две искания до Конституционния съд (КС) – след като атакува остарялата разпоредба от НК за безделничеството (виж тук), сега оспори закриването на специализираните съдилища и прокуратури.

„Считам, че закриването на цял вид специализирани съдилища и прокуратури без необходимите гаранции за защита на правата и интересите на гражданите и на държавата, както и на несменяемостта на магистратите в тях ще затрудни съществено нормалното функциониране на съдебната власт в колизия с принципите на Основния закон за правовата държава (чл.4, ал.1), разделението на властите (чл.8), както и с чл.117, ал.1 и 2 и чл.129, ал.3 от КРБ“, заявява той в искането си до КС (пълния му текст виж тук).

От целия пакет с изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) Гешев не атакува само 7 параграфа. С тях се премахват кариерните бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет и инспектората към него и самият той се задължава да публикува указанията си. Гешев обаче е оспорил премахването на т. нар. бонус за административните ръководители в съдебната власт – след края на мандата си да могат да се преместят в друг съд или прокуратура.

Главният прокурор настоява КС да отмени всички разпоредби, свързани със закриването на спецправосъдието – за статута на магистратите и служителите, промяната в подсъдността на делата, сроковете за влизане на определени текстове от закона в сила.

В изложението си пред КС той се спира на историята на специализираните наказателни съдилища от създаването им през 2011 г. през измененията от 2017 г., когато им беше възложена корупцията по високите етажи на властта. И пише за препоръките за специализация на магистратите по отношение на организираната престъпност и на корупцията. Той напомня и че КС се произнесе, че спецсъдилищата не са противоконституционни.

Гешев акцентира на независимостта на съда и на задължението му да гарантира законните права и интереси на гражданите, прогласени в чл. 117 на Конституцията.

„Реализирането на конституционното изискване по чл. 117, ал. 1 КРБ предполага стабилност, сигурност, последователност, предвидимост и избягване на излишни и неуместни сътресения в правораздаването – все начала, които са основни стълбове на правовата държава (чл.4, ал.1 КРБ)“, пише главният прокурор и завява: „…приетият от Народното събрание ЗИДЗСВ не само не гарантира защитата на конституционните права на гражданите, юридическите лица и държавата, включително на държавното обвинение, но рефлектира негативно върху наказателния процес, поради заложените в него сериозни проблеми и дори опасност от парализиране на дейността на съдебната власт по неприключените пред специализирани наказателни органи производства. Само така може да се определи необоснованото преустановяване със закон на дейността на изградена и функционираща система от съдилища, прокуратури и следствени органи, извършено без дори необходимия минимум от други законодателни решения, гарантиращи тази защита“.

Според главния прокурор условията и редът за преназначаване на спецмагистратите сами по себе си може да бъдат разглеждани като посегателство върху самостоятелността на съдебната власт, нарушаващо принципа на разделение на властите.

А за разпоредбите за прехвърляне на делата в други съдилища и прокуратури е на мнение, че създават условия за застрашаване на правната сигурност. „Например – делата, по които не е проведено разпоредително заседание, преписките и досъдебните производства, трябва да бъдат изпратени на компетентните съдилища и прокуратури в 7-дневен срок от влизане на закона в сила. Реалното изпълнение на тези разпоредби обаче ще бъде съществено затруднено заради противоречиво тълкуване дали в указания 7-дневен срок е възможно делата да бъдат изпратени, при условие че от 27 юли 2022 г. всички магистрати и служители следва да изпълняват задълженията си в други звена на съдебната власт“, обяснява Гешев.

Освен това той отбелязва, че според правилата на НПК досъдебното производство се изпраща по компетентност с мотивирано постановление от наблюдаващия прокурор, а в съдебната фаза, когато не е било проведено разпоредително заседание – делото се изпраща по подсъдност от съдията докладчик. „По този начин цитираните разпоредби на ЗИДЗСВ влизат в пряко противоречие с НПК, а КС неведнъж е изтъквал изискването за яснота, непротиворечивост и прецизност на законите, противното на което е нарушение на принципа на правовата държава“, пише главният прокурор.

В искането се посочва, че за да започнат делата започнат в Софийския градския съд и останалите окръжни съдилища, ще отнеме най-малко 5-6 месеца. „За някои от делата това забавяне може да има необратими отрицателни последици, свързани, например, с демотивиране на свидетели предвид естеството им, дори с изтичане на погасителната давност за преследване на отделни престъпления. По същия начин, прехвърлянето и преразпределянето на досъдебните производства, значителни както по брой, така и по обем, ще забави разследването по тях. Това е само един от примерите за пълната липса на логика и смисъл на разпоредбите на закона, предпоставящи непреодолими трудности за приключване на делата до степен на конституционна нетърпимост“, заявява Иван Гешев.

Според него закриването на цял вид специализирани органи на съдебната власт е рестриктивна мярка и би следвало да се прилага само след внимателен анализ. В случая по думите на Гешев такъв липсва и закриването е необосновано. „Тази необоснованост произтича от липсата на аргументи за това дейността на специализираното наказателно правосъдие и съответните прокурорски и следствени органи да накърнява което и да е от началата на КРБ, да е отпаднала целта, с която са създадени, или да бъде отречена с реални доводи тяхната необходимост и полезност“, сочи главният прокурор.

Той е атакувал и начина на преназначаване на спецмагистратите и специално квотите, които бяха въведени. По думите му то ще става по неясни критерии и ще генерира правна несигурност и риск от неправомерно допускане на предимство на едни и дискриминиране на други прокурори, съдии и следователи. Гешев вижда и колизия със статута на неменяемост на магистратите.

Според него предвидените квоти за преназначаването на спецмагистратите в други съдилища и прокуратури са противоконституционни, защото законодателят изземва правомощия на ВСС.

„Само съдийската и прокурорската колегии на ВСС могат да решават въпроси за организацията на дейността на съответната система от органи на съдебната власт. Приетото сега от законодателя ограничение е конституционно нетърпимо, тъй като реално заставя колегиите на ВСС да действат в условия на обвързана компетентност, като автоматично се ограничат до указаните от закона лимити при разкриване на длъжности за магистратите от закритите съдилища и прокуратури, с което им се отнема правото на суверенна преценка при упражняване на посочената дейност. Това води до нарушаване на независимостта на съдебната власт“, пише той в искането си до КС.

Докладчик по делото е Надежда Джелепова.

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Svobodan
Svobodan
05 май 2022 8:10
Гост

Съдържателно искането е много противоречиво. Казва се че нямало гаранции и консенсус, а всъщност партиите с мнозинство са влезли в парламента с тази програма. Казва се че квотния принцип изземвал ролята на всс, а всъщност освен спец магистрати всс може да назначава и по конкурси такива магистрати и да допълва където не му достигат кадри.
Единствено за административните ръководители според мен ще отменят закона защото наистина мотивите на искането в тази част са издържани логически, а и няма логика да местиш цял съд и прокуратура, а в същото време да не можеш да местиш от други прокуратура, особено и при желание…

Съдия
Съдия
04 май 2022 20:36
Гост

Искането е добро и има шанс. Почтеността обаче е качество за което има риск да не съществува при който и да е съдия, в това число и конституционния.

REGARDS
REGARDS
04 май 2022 20:01
Гост

Искането по същество е основателно. Опитът да се омаловажи и дезавуира чрез слагане на фокус на кариерните бонуси, не може да промени този факт. Дали КС ще подходи принципно или не е въпрос на избор, който наистина ще покаже правова държава ли сме или обран бостан.

съдии от густо майна Филибето
съдии от густо майна Филибето
04 май 2022 15:49
Гост

Е ние се приготвихме за посрещането на Галя Г. И сега какво ,да разваляме ли софрата?

До кога ще го учат....
До кога ще го учат....
04 май 2022 15:20
Гост

Като поставим от страната на КС Н. Джелепова, като докладчик и останалите конституционни съдии, като юристи, а от другата мюлюцюнера с неговото образование по юризъм не е въпрос да се гадае какъв ще бъде резултата!

Хари
Хари
04 май 2022 14:44
Гост

Въобще не се учудвам, че не е оспорил кариерните бонуси на ВСС.

Anonimen
Anonimen
04 май 2022 14:44
Гост

Е, нали го пазят като очите си.

Съдия
Съдия
04 май 2022 14:10
Гост

А сега да видим. В много от написаното има абсолютна истина. Сега да видим госпожа Лулчева ще може ли да обедини силите в САК за защита на олигарсите или ще срещне сериозна съпротива.

Анонимен
Анонимен
04 май 2022 13:40
Гост

КС вече няколко пъти само тази година казва на Гешев, че е тъп и упорит като милиционер и той явно цели затвърждаване на репутацията си.

Мики
Мики
04 май 2022 13:36
Гост

Гешев се развихри днес.

Antonov
Antonov
04 май 2022 13:27
Гост

Той ни отваря очите!

Фики
Фики
04 май 2022 13:38
Гост

А иначе той си ги затваря.

Харалампи
Харалампи
04 май 2022 13:27
Гост

Ми глупости

Симо
Симо
04 май 2022 13:39
Гост

Пълни.

Отегчен
Отегчен
04 май 2022 13:23
Гост

Вече става досадно да се занимаваме по цял ден с Гешев.

Тити
Тити
04 май 2022 13:40
Гост

Да го махат по скоро.

Лилиев
Лилиев
04 май 2022 13:22
Гост

Определено се надявам,че никой ням ад асе съобрази с глупостите му

Кирилова
Кирилова
04 май 2022 13:21
Гост

Защо ни занимавате с глупоститена Гешев?

Амолфитана
Амолфитана
04 май 2022 13:21
Гост

След края на мандата не виждам защо да не могат да се преместят в друг съд или прокуратура

Несторов
Несторов
04 май 2022 13:20
Гост

Файда от спецправосъдието няма

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
04 май 2022 13:10
Гост

Представяме ви – ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ ПРОФЕСОР ЕКЗАРИХ ЕВОРА ГАРАБЕДЯН (1918 – 2007) – българо-арменски юрист, икономист, професор по финансово право в Московския държавен университет и за кратко в Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“ (1978 – 1985). Роден на 15 юли 1918 г. в гр. Армавир, Армения в семейството на Евора Гарабедян и майка-българка – Мария Боянова – Гарабедян. Завършва „Финанси“ в Ленинградския финансово-икономически институт през 1941 г. и „Право“ в Московския държавен университет през 1942 г. Асистент по административно право от 1943 г. Редовен професор по финансово право от 1962 г. Член – кореспондент на Академията на СССР от… Покажи целия коментар »

13-1291381018 (2).jpg
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
04 май 2022 13:12
Гост

Допълнение: В периода 1978 – 1984 г. професор Гарабедян чете лекции по „Финансово право“ и „Данъчно право“ в Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“.
Главен инспектор при Министерството на финансите в периода 1955 – 1965 г.
Почетен член на Президиума на ЦК на БКП.
Почива през 2007 г. на 89-годишна възраст

Manol
Manol
04 май 2022 13:23
Гост

Е? Каква е идеята? Да го вземем за главен прокурор ли? Малко не е между живите но…

Несторов
Несторов
04 май 2022 13:22
Гост

Добре, че си ти да ни го представиш.