Създадени са реални предпоставки за произвол и нарушаване на правата на участниците в наказателното производство, включително и на разследваните главен прокурор и негови заместници. Това заявява главният прокурор Иван Гешев в становище (пълния му текст виж тук) до Конституционния съд (КС) за промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които беше създадена фигурата на прокурор по разследването срещу обвинител №1. Част от тях бяха атакувани от президента Румен Радев (повече виж тук), а делото в КС спря процедурата за избор на първия разследващ главния прокурор.

Според Иван Гешев с измененията е „гарантирана абсолютно несъразмерна процесуална и административно-организационна безконтролност на разследващия главния прокурор или негов заместник прокурор, а не безпристрастност и независимост на разследването“.

Той поставя проблема, че новият прокурор хем е част от прокуратурата, хем не попада в нито едно от изброените в ЗСВ нейни звена. Освен това този обвинител ще участва във всички фази и стадии на наказателното производство и пред всички съдебни инстанции.

„Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник едновременно ще изпълнява функции на прокурор от Специализираната, Апелативната специализирана и Върховната касационна прокуратура, което влиза в сериозен конфликт с установените правила за съответствие на структурата на прокуратурата с тази на съдилищата и с установените и регламентираните в НПК процесуални правомощия на прокурора в съдебното производство“, заявява Гешев пред КС. И напомня за тълкувателно решение на Върховния касационен съд от 1999 г. (по т. д. № 3/1998 г. на ОСНК на ВКС), в което се казва, че „както първоинстанционният съд не може да постановява решения на по-горен съд – въззивен и касационен, така и прокурорът от първата инстанция не може да упражнява компетентност, предвидена за по-горестоящия прокурор, в т.ч. да сезира по-горестоящия съд“.

„Неясната и противоречива уредба в НПК и ЗСВ на института на разследващия главния прокурор или негов заместник прокурор нарушава основен конституционен принцип, регламентиран в чл. 4, ал. 1 от Конституцията – принципът за законност, като съществен елемент от принципа на правовата държава“, изтъква Гешев.

И заявява, че влиянието на специалния прокурор в рамките на прокуратурата, а и върху съдебната власт в цялост, с особения му мандат и начин за избиране и освобождаване, и особена компетентност, „нарушава установения баланс между властите и има потенциала да засегне независимостта на самата съдебна власт като основен конституционен принцип“.

„Това предполага внимателно и консенсусно обществено усилие за евентуална съответна промяна в Конституцията, а не уредба на законово ниво“, пише главният прокурор.

Той поставя въпроса дали възлагането и концентрирането на подобни функции в правомощията само на един определен прокурор представлява промяна на формата на държавно управление, т.е. дали е от компетентността само на Велико Народно събрание.

Главният прокурор обаче е категоричен, че „съсредоточаването на тези функции несъмнено би довело и до накърняване на принципа за независимост на съдебната власт“.

В становището си до КС той подробно се спира на решението на конституционните съдии от миналата година, в което те разтълкуваха чл. 126, ал. 2 от основния закон, стъпвайки на принципа „Никой не може да бъде съдия сам на себе си“, че няма пречка всеки прокурор да разследва главния (повече за решението виж тук).

„Съществуващата конституционна и наказателно-процесуална уредба не съдържа пречки за това, поради което не може да се обоснове процесуална и житейска необходимост  от въвеждането на специален прокурор, на когото да са възложени единствено и само функции по разследване на дела срещу главния прокурор или негови заместници“, пише Гешев.

Той коментира и факта, че актовете на специални прокурор са изключени от инстанционен и служебен контрол и заявява, че това „създава сериозни съмнения за безпристрастното и независимо упражняване на функциите на съдебната власт“.

Според главния прокурор така той и заместниците му, в евентуалното им качество на разследвани, са поставени в неравностойно положение. „За разлика от останалите обвиняеми, те са лишени от правото да обжалват актовете и действията на посочения прокурор, които накърняват техни права и законни интереси, тъй като оспорваните пред КС норми на чл. 46, ал. 8 НПК и чл. 136, ал. 11 ЗСВ изключват осъществяване на инстанционен и служебен контрол в рамките на прокуратурата. Това законодателно решение влиза в сериозен конфликт не само с принципа на равенство (чл. 6, ал. 2 КРБ), но и с правото на защита, регламентирано в чл. 56 от Конституцията (въпреки че такова нарушение не се релевира в искането)“, се изтъква в становището.

В него се сочи и една привилегия, която създават атакуваните разпоредби от НПК и ЗСВ за проверяваните от специалния прокурор и тя идва от това, че неговите откази да образува досъдебно производство ще подлежат на съдебен контрол. „Окончателността на съдебния акт при съдебен контрол на отказа от образуване на досъдебно производство, от друга страна, поставя в привилегировано положение проверяваните лица, тъй като влезлият в сила съдебен акт препятства извършване на проверка по същите факти и съдебният акт не може да бъде предмет на извънреден контрол (какъвто е възобновяването на наказателни дела)“, обяснява Иван Гешев.

В становището си той защитава тезата, че по принцип такъв съдебен контрол би противоречал на Конституцията – защото би довел до „заместване на компетентния да поставя началото на наказателното производство орган“.

Главният прокурор обаче не вижда конституционен проблем в една от оспорените от президента разпоредби – тази, с която всички дела срещу обвинител №1 и заместниците му се „изпращат“ в спецсъда, затова заключава, че искането на държавния глава до КС е частично основателно.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
21 април 2021 19:24
Гост

Колко хубаво се беше скрил в миша дупка, да не му гледаме мутрата по сайтове и телевизии. Ама явно се усети, че разследващия го прокурор няма да е гербераст и изпълзя да ръси йористически мозък.

Папакочев
Папакочев
20 април 2021 13:35
Гост

За сетен път се убеждавам, че този човек не трябва да си отваря устата. Да си стои там с каскета и да се усмихва като ощипана госпожица е по-добре.

Spiridon
Spiridon
20 април 2021 13:36
Гост

Факт! Или лъже, или дрънка глупости.

Лили
Лили
20 април 2021 13:31
Гост

Гешев, предпоставките за произвол и нарушаване на права са факт отдавна.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 10:45
Гост

Предпоставките за произвол и нарушаване на правата на участниците в наказателното производство са абсолютен ФАКТ вече десетки години.

Позор! Оставка! Затвор!
Позор! Оставка! Затвор!
20 април 2021 9:55
Гост

Това му е основният страх на Гешев – че тази нова фигура няма да му е подчинена пряко или косвено и ще може да проведе независимо разследване срещу него. А най-новият страх е, че послушният ВСС, който избра абсолютно куха кратуна като него за главен прокурор, скоро може да не е в същия състав и да не му играе по свирката. Бай Ставри е строг, но справедлив!

Мики
Мики
20 април 2021 13:31
Гост

А, бе страх лозе пази.

Тодор Р
Тодор Р
20 април 2021 9:34
Гост

Тоя каква работа изобщо върши в тая главна прокуратура бе Освен да ходи по селата да хваща кокошкарите и да раздава медалчета?

Дичо
Дичо
20 април 2021 13:32
Гост

Нарежда на заместниците си в ролята на маша.

JJ Oper
JJ Oper
20 април 2021 9:33
Гост

Гешев да се маха!

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 9:33
Гост

Страх пърди господа.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 9:33
Гост

Никакви предпоставки няма да има. Този лъже, като циганка.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 9:32
Гост

Схемата на Бориосв + Домусчиеви + главен прокурор бе ясна. То им трябваше Главен прокурор за да изпълняват схемите де.

Ananieva
Ananieva
20 април 2021 9:32
Гост

Новите партии са длъжни да изчистят тоя от прокуратурата. Това е поредно недоразумение на ГЕРБ

Никола
Никола
20 април 2021 13:33
Гост

Дано да имат сили.

Димитрова
Димитрова
20 април 2021 9:31
Гост

За мен има предпоставки за съмнителни дейстивя и когато Гешев е главен прокурор

Flarken
Flarken
20 април 2021 9:31
Гост

Гешев да си подаде оставката и това ще облекчи неминуемо положението и напрежението

Людмил
Людмил
20 април 2021 9:31
Гост

Трябва да се махнеш ти от там

Коко Роко
Коко Роко
20 април 2021 9:05
Гост

Имаше един главен, който не се бръсне, но той поне превеждаше Греъм Грийн и изглеждаше някак по-поносимо, а не като застаряваща охрана на дискотека …

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 8:53
Гост

ГЕРБ измислиха това недоносче, за да замажат очите на Съвета на Европа. Но КС като го отмени, кой ще понесе отговорността за това?

Nice, a?
Nice, a?
20 април 2021 9:00
Гост

Ще си остане същото и ГЕРБ ще са най-доволни. По моему го направиха с ясното съзнание, че няма да го бъде. А така хем са направили нещо, хем не се е случило нищо. Nice, a?

тъй, тъй
тъй, тъй
20 април 2021 8:37
Гост

Ако главният прокурор, да не дава Господ, който е единствен над него, извърши престъпление, той изначално има уникални и неприсъщи за никой друг привилегии. Не че Гешев не е прав във всичко написано, без това за специалния съд, но някак не ми идва отвътре да го ожаля

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 8:37
Гост

Нарушени му били правата, а той колко наруши за година и малко? Не че по този начин трябва да се реши проблемът с разследването на главния прокурор и тук ще се съглася за промените в Конституцията
Но от устата на Гешев звучи нелепо вопълът за нарушени права и независимост

сиси боата
сиси боата
20 април 2021 8:39
Гост

е, друго е, когато ти си пряко засегнат, просто не е бил от страната на пре…аните от законотворчеството на ГЕРБ

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 8:49
Гост

А забелязваш ли колко е кротък напоследък. Чака снишено предсрочни избори

разочарован
разочарован
20 април 2021 8:55
Гост

Дам, това е, а на всички е ясно, че ще ги преживее на поста и ще си остане, въпреки смешните закани на ДБ и нелепия им проект за нова Конституция, който не само не може да мине през това НС, но и изисква ВНС отвсякъде. И ще призная, че говоря с болка, защото гласувах за тях заради фиксацията им за съдебна реформа, а те внесоха предизборен проект за нова КРБ с ЛУСТРАЦИЯ?! А бе те измреха, бе хора! Каква лустрация? Какви 5 лева? Полудяхте ли? Това ли е проблемът на държавата 30 години след падането на комунизма?