След отмяната на противоконституционния закон, накърняващ правото на собственост, това право се възстановява във вида и в обема към момента на отнемането, без да се изисква и да е необходим нов, изричен законодателен акт на Народното събрание. Това заявява главният прокурор Сотир Цацаров в становището си (пълен текст на становището на главния прокурор) по едно от най-важните дела на Конституционния съд за годината. По него съдът трябва да обяви какви са правните последици от собствените му решения, с които се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие.

Повод за сезирането му стана последното висящо пред Върховния касационен съд дело за т. нар. царски имоти – това за Царска Бистрица. Преди да се произнесе по иска на държавата срещу Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза ВКС поиска тълкуване от КС за това какви са правното действие и последици от решението му от 4 юни 1998 г., с което обяви за противоконституционен Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (ЗОДС) от 1947 г.

Съставът (председател Маргарита Соколова и членове Светлана Калинова – докладчик и Розинела Янчева) формулира искането си за тълкуване на Конституцията общо за всички закони с еднократно действие и решението на КС няма да е от значение само за казуса с царските имоти.

„Лекс“ вече представи първите становища по конституционното дело – на проф. Васил Мръчков, проф. Димитър Радев и на Министерския съвет (можете да си ги припомните тук), своето вече е дал и главният прокурор.

Сотир Цацаров застъпва позицията, че решението на КС от 1998 г. има конститутивно и възстановителното действие и следователно след него правото на собственост се възстановява както е съществувало преди одържавяването на царските имоти през 1947 г.

Той припомня, че през 1998 г. КС е постановил, че със закона от 1947 г., с който за държавни са обявени всички имоти на бившите царе и на наследниците им, на практика е проведено принудително и безвъзмездно отнемане на частна собственост, което не се различава от конфискацията. Така е накърнено конституционно защитеното право на собственост.

Решенията на КС обаче действат само за напред, а одържавяването на царските имоти е факт повече от 70 години.

По този повод главният прокурор завява: „Решенията на КС, с които закон се обявява за противоконституционен, се характеризират с отличителна особеност, неприсъща на други решения на КС, а именно – техният конститутивен ефект“.

И обяснява какво означава това за казуса с царските имоти: „Законът за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници е уреждал отношения, които преди приемането му не са били нормативно уредени. Проявил е и е изчерпал действието си с влизането в сила.

Към момента на постановяване на Решение №12 от 4 юни 1998 г. по к.д. № 13/1998 г., макар и да е приключило правното действие на ЗОДС, са били налице правните последици от закона. Именно по отношение на тях се проявява конститутивният и правновъзстановителният ефект на решението на КС. Обявеният за противоконституционен закон след влизане на решението на КС в сила повече не урежда като задължително правило за поведение обществените отношения, за които е създаден – отнета е неговата регулативна функция занапред. С него се отменят и преките правни последици на ЗОДС, накърняващи конституционно защитеното право на собственост“.

Сотир Цацаров изтъква, че решението на КС има и правновъзстановително действие. „Обявяването за противоконституционен на този закон с „еднократно действие” води до възстановяване на предишното правно положение, съобразно актуалния правен ред. След като ЗОДС е признат за противоконституционен, то следва, че е настъпила съществена промяна в правното положение на въпросните имоти и те вече не са държавна собственост – възстановява се правното положение от преди приемането на обявения за противоконституционен закон.

В резултат на конститутивното и възстановителното действие на решението, след отмяната на противоконституционния закон, накърняващ правото на собственост, това право се възстановява в вида и в обема към момента на отнемането, без да се изисква и да е обходим нов, изричен законодателен акт на Народното събрание, заявява главният прокурор.

7
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Мислете
Мислете
25 юни 2019 13:55
Гост

Не осъзнават ли тези хора, че каквото се реши сега, ще има определящо действие за вбъдеще за всякакви хипотетични дела, които могат да бъдат заведени заради всякакви по мащаби на регулиране НА след 44-та?

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 15:17
Гост

Становището на Цацаров е неправилно. Никое съдебно решение, включително и на КС няма т.н. от Цацаров „възстановително“действие. Решенията на КС по отношение на действащи закони имат конститутивно действие и се прилагат само за напред във времето, тоест не действат назад във времето. Когато се обявяват за противоконституционни закони с еднократно действие, които вече са изпълнени/какъвто е закона за отнемане на царските имоти/, решението на КС освен конститутивно действие има и декларативно действие. Решението на КС не възстановява предишното правно положение, респективно правото на собственост, а само декларира, че за в бъдеще приетия и изпълнен в миналото закон следва да се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 10:57
Гост

Напълно подкрепям мнението на Цацаров. Интересно с какво решение ще излезе КС.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 11:07
Гост

Ами не е толкова трудно да се досети човек – просто си отворете някой съвременен учебник по конституционно право след 1991 г. Там го пише, а проф. Мръчков ви го припомни. А това че не четете, а само пишете по форумите е друг въпрос.

Анонимен
Анонимен
19 юни 2019 23:33
Гост

Благодаря за информацията. Ще ми бъде особено полезна и за в бъдеще.

царист
царист
19 юни 2019 10:13
Гост

Всъщност съм съгласен с Цацаров – принципна позиция в защита на правната сила на решенията ан КС, които не са празен изстрел, от който няма последици. Другото е правен нихилизъм! Поздравления за позицията, която не очаквах да заеме при положение, че цялата държава се е захванала да води дела срещу Симеон

анонимен
анонимен
19 юни 2019 14:13
Гост

Напротив, „царист“, всички държавни фактора в момента се чудят как да оправят г-на от Мадрид, но им се иска някой друг да свърши работата.