Главният прокурор да се избира и освобождава от длъжност с 13, а не със 17 гласа от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Същото мнозинство да е необходимо и за временното му отстраняване от длъжност, когато е обвинен в извършването на умишлено престъпление. Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд също ще се избират и освобождават с 13 гласа от ВСС, но с изискване и за подкрепа от мнозинството от членовете на ВСС, избрани пряко от съдиите.

Това предвиждат промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, огласени днес от министъра на правосъдието Крум Зарков и заместника му Емил Дечев. Измененията всъщност представляват допълнения към вече обявените законодателни предложения от предишния министър на правосъдието Надежда Йорданова, свързани основно с въвеждането на механизъм за разследване на главния прокурор (виж повече тук).

Допълненията са съобразени със становището на Венецианската комисия, която разгледа проекта и даде няколко препоръки по него (какви са те виж тук).

Направени са предложения, които да изпълнят над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързани с неефективно разследване и защитата на правата на пострадали от престъпления. Необходимо е да се преодолее дисбалансът между правата на обвиняемия, подсъдимия и осъдения, от една страна, и на пострадалия от престъпления, от друга“, обясни правосъдният министър Крум Зарков.

С огласените днес текстове от НПК и ЗСВ се предвижда наказателен съдия с ранг на върховен от окръжно, апелативно и върховно ниво, да ръководи разследването срещу главния прокурор (виж проекта тук).

Той ще се избира на случаен принцип от Наказателната колегия на ВКС по списък, предварително одобрен от общото ѝ събрание. В списъка ще се включват съдии, които през последните седем години са работили като наказателни магистрати и са съгласни да влязат в него.

По този повод правосъдният министър Крум Зарков заяви: „Имаше наскоро една фраза на главния прокурор Иван Гешев, че никой няма да иска да си го причини. Ние вярваме, че повечето магистрати, не биха имали против да дадат предварителното си съгласие. Колкото по-голям е списъкът, толкова по-големи са и гаранциите за независимо разследване и по-трудно ще може да се предвиди кой ще бъде избран“.

Заместникът му Емил Дечев добави, че ще е въпрос на чест и професионализъм един съдия да поеме разследване срещу обвинител №1. Това би показало дали ще може той да удържи на натиск и ще има шанс да покаже своя професионализъм, каза Дечев.

Зарков допълни, че натискът, когато се разследва главния прокурор, има различни измерения – едната е да се прикрият някои неща, а другата – изкуствено да се подхранват, за да излезе накрая нещо.

След като бъде избран съдията, ръководителят на Наказателната колегия незабавно ще уведомява Прокурорската колегия на ВСС, която трябва ad hoc да назначи посочения магистрат за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор за срок от две години.

Ролята на този прокурор ще е да ръководи досъдебното производство срещу обвинител №1 (или негов заместник), да повдига и поддържа обвинението и да участва във всички инстанции на съдебния процес.

Ако се стигне до привличането на главния прокурор като обвиняем, тогава прокурорът по разследването ще уведомява НК на ВКС, която трябва да започне процедура по назначаване на обвинител, осъществяващ контрол на действията на разследващия главния прокурор.

Този обвинител по контрола също ще е съдия, като той ще бъде временно назначен за зам.-главен прокурор от ПК на ВСС. Пред него ще могат да бъдат обжалвани всички постановления на разследващия обвинител №1 , които не подлежат на съдебен контрол.

Контролиращият обвинител ще може и служебно писмено да отмени или измени постановление на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, което не е било разгледано по съдебен ред. Писмените и мотивираните му указания ще са задължителни за разследващия обвинител №1.

Всеки един от двамата може да си направи отвод и самоотвод като основателността им ще се преценява от съдия от Софийския градски съд, който се произнася с определение в закрито заседание.

В случай, че отводите са основателни, тогава ще се назначава заместващ прокурор, който да довърши разследването.

Предвижда се отказите за образуване на досъдебно производство да бъдат изпращани на пострадалия, наследниците му, на ощетеното юридическо лице или на подателя на сигнала. Те ще имат седем дни да обжалват отказа пред Софийския градски съд. Съдът ще разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за отказ. Определението на СГС ще подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд, който на свой ред ще се произнася в закрито заседание в седемдневен срок в състав от трима съдии. Неговото определение ще е окончателно.

При отмяна на постановлението, съдът ще връща преписката на прокурора със задължителни указания за прилагането на закона.

Предвиден е отсяващ механизъм за първоначалните жалби, сигнали и съобщения за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник. Когато те не съдържат данни за престъпление или са явно необосновани председателят на Наказателната колегия на ВКС изпраща съобщението на Софийската градска прокуратура за произнасяне по общия ред„, поясни на свой ред зам.-министърът на правосъдието Емил Дечев.

Друга промяна, която се предлага, е с 13 гласа да се избират и освобождават председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, но в тази процедура се въвежда т.нар. двойно мнозинство – необходимо е предложението да е събрало не просто 13 гласа, а и да е подкрепено от мнозинство от членовете на ВСС, избрани пряко от съдиите.

В проекта за промени в НПК се дават допълнителни гаранции за защита правата на пострадалия – правото да обжалва отказа на прокуратура да образува наказателно производство и право да иска ускоряване на наказателно производство и преди привличането на обвиняем„, обясни още правосъдният министър. И допълни, че се разширяват хипотезите за назначаване на особен представител на уязвими лица.

С цел борба с корупционните практики се въвежда фигурата на лицето, направило съобщение за извършено престъпление като субект в досъдебното производство в ограничени хипотези.

Въвежда се съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще е с по-широк обхват и ще включва всички тежки престъпления, включително и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права.

Тези въпроси, които остават в сянка, са от изключително естество и вече ги комуникирахме и на комитета, който следи за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, така че да свалят механизма за наблюдение на България, ако парламентът приеме измененията“, каза министър Зарков.

 

37
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 19:22
Гост

ССБеец ли е, не ми го хвали, ако не ти е приятел, беж от него.Ако случайно сте погребани един до друг, отривай се бързо и бягай!

Паркетните юристи
Паркетните юристи
21 ноември 2022 11:35
Гост

Всички знаем, че тези небивалици са с автор Дечев, нека излезе с лице и име, да си ги защитава, а не да се крие за Зарков, който въобще не знае какво предлага защото стажа и опита му като юрист е само паркетен в Парламента (каквато бе и Ива Митева).

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 8:12
Гост

Дечев, Дечев и законопроекта ти е като присъдите, е малкото, които ти си написал, а не мл.съдии или стажанти – ad hoc – само за, за специални цели. Дано в закона да не се съдържат латински изрази, че на български трудно се прилагат. Все пак очаквах поне български зам.министър в интервю да използва бълг.език, защото част от електората не знае какво означава ad hoc.

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2022 12:23
Гост

Дечев,връщай се вече в съда, че с делата на спеца много я закъсахме.тъкмо ще участваш в томболата за разследване на главния прокурор.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 7:54
Гост

Затова е толкова активен. На ССБ не им харесва Гл.прокурор, който се казва Гешев. Виж, Иванов или Йорданова, или някой авторитет и опитен юрист от ДБ, а защо не от люпилото на Лулчева. Все достойни кандидати, как добре им се получи разсипията в съд.власт, а остана и несвършена работа – прекратяване на ДП срещу някой и др.бизнесмен.

Следователя Дечев
Следователя Дечев
21 ноември 2022 8:48
Гост

Абе направо да се връща като следовател, че да покаже кака се разследва ! Все пак “големия “ Дечев си е бивш слевдовател , нищо че сега громи прокуратурата ! А за Крум няма какво да кажа , той просто Сие човек без кариера и стаж – начин , дядов парушитист и не знае какво говори и прави – мисирка е !

бившото педи Бор. Велч. - ексшеф
бившото педи Бор. Велч. - ексшеф
20 ноември 2022 8:58
Гост

Бих изкал да го намамя с 200 на двамата законотворци. Те са от наште. Мож да не са титуляри, но в отбора на педита са

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2022 13:32
Гост

Защо направи да не се назначава и освобождава Гл.прокурор от Министъра на правосъдието!? Тогава недоразумения добрали се до този пост ще си трупат актив пред електората. Сега само се излагат, а излагат и институцията, която представляват. Чудя се и на Дечев, нито е съдия, нито политик. Народа обаче – ръкопляска на законопроект. Прост народ, прости управници. Докога бе хора! Свалете си розовите очила и тапите от ушите, спрете да пиете и да се друсате, че след някоя година само профани в тая държава ще останат!

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2022 19:45
Гост

Прост главен прокурор – силна мафия.

Димитър
Димитър
18 ноември 2022 21:48
Гост

Сериозно, значи по реда на КРБ тримата големи в съд.власт са равнопоставени (освен спецификата на функциите дето заемат),ама като дойде ред за назначаване/махане Гешев го махат само съдиите(защото са 14) че по-лесно,а другите двама с допълнително условие. Ами дайте на право на ССБ да назначи целия ВСС след като КС ви скъса да не казвам какво тая седмица и поне да си отдъхнете че Ристьо Мравоядски ще си отгледа Глав.прок. Това ще падне в КС по бързо дори от нелепото,последното искане на Зарков.Круме много мъка има при Сорос…..

Сиййки Мисирки Кручовци и Дечевци все комосомолци
Сиййки Мисирки Кручовци и Дечевци все комосомолци
18 ноември 2022 20:18
Гост

Не виждам никаква разлика межди Сиййка Милева от една страна и Крум Зарков и емил Дечев от друга . Все мисирки и калинки спуснати с парашут . Оставка нан всички Сиййки, Зарквци и Дечевци

Оставка за Крум и Емил Дечев те са политици
Оставка за Крум и Емил Дечев те са политици
18 ноември 2022 20:12
Гост

Няма ли най- накрая и някой министър или зам. министър на правосъдието да си подаде оставката след токова много гафове? Гербрерите са ясни и са минало. Но Наджда Йорданова след смехотворното искане за остака на нан Гешев и шамара от Венцианската комисия се издъни чутовно . да оставим настрана какво впечетеление остави за юридическа грамостност. Но сега След фиаското и шамар на Конституционния съд на Крум Зарков и Емил Дечев . сега с този проект е ясно , че е малоумен и няма кака да мине по очевадни мотиви трябва да се иска и тяхната остака , защото са политици… Покажи целия коментар »

Пплпция
Пплпция
18 ноември 2022 19:28
Гост

Поредната полюция на младежа Крум , не го ли е срам вече дс го бият през пръстите , че е правно неграмотен! Като имаме предвид, че и Христо е като Крум с алена кръв по произход и просихидс на Дечев явно е някаква нослето това тяхното . Вид ехцебиционизъм това да се разголват и да лъсват че са правно неграмотни ! Направо да се запише , че те лично ще посочват кой да е главен Прокурор, шев на ВКС или ВАС и че те когато решат ще го свалят за какво е ВСС ?

123
123
18 ноември 2022 19:21
Гост

Без да коментирам, удачна ли е въпросната законодателна инициатива е нужно да се припомни, че служебното правителство има задължение да организира избори, а не да внася законопроекти в НС. Именно такава е и аргументацията им да не внесат бюджет за 2023г., и за това казват че трябва да се ВНАСЯТ бюджети, сиреч закони от парламентарни групи или от правителство избрано от НС.
Обаче ОоО чудо Министъра на Правосъдието, не мисли така и се оказва, че де факто Президента, чрез назначите от него министри, избирателно внася законопроекти в НС.
Служебтото правителств

Valchev
Valchev
18 ноември 2022 18:42
Гост

Ние скоро ще предложим проект, в който ще бъдат залегнати наши предложения за промени в НПК, а именно – в съдебното производство да отпадне института на съдебния заседател, както и повече правомощия на разследващите полицаи и следователите в досъдебното производство и СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2022 15:47
Гост

Зарков и Божанков са супер противни соросоиди, пребоядисани кат комуняги, ама не бедни левичари, а богати!!!! Тия са ми най-отвратителни от всички!!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 ноември 2022 14:57
Гост

Зарчо с поредната тъпотия, боже боже. В преходното определение за надзора прочетох потресаващи неща, които дори и аз не предполагах, че той може да сътвори: „Ценностните оценки на вносителя (относно евентуални резултати и настъпили резултати с негативна конотация) на конституционните разпоредби, чието тълкуване се иска, каквито се съдържат и в твърдяното от вносителя, че практиката на прокуратурата „възбужда въпроси доколко осъществяването на надзора за законност от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 чрез възлагане на извършване на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива не води до отричане по същество на… Покажи целия коментар »

Проскубания урод
Проскубания урод
18 ноември 2022 17:35
Гост

Ти не си просто трол на мафията, а пълен дебил и урод. Щом стигна дотам да поставяш под въпрос и съмненеие правото на една жена, която дълго време е имала проблем да забременее, да има желано дете, само защото е била опонент на господарите ти от ГЕРБ, ДПС и Каскетното ведомство.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2022 14:27
Гост

Бъркани яйца по мексикански.Толкова си може момчето…….

ДБ - "фен"
ДБ - "фен"
18 ноември 2022 13:20
Гост

Пада на нивото на ДБ да се занимава със всевъзможни глупости, това за пореден път подрива държавността, дайте и членовете на ВСС тогава да се освобождават с 13 или да се избират с повече от половината. Всевъзможни глупости измислят в това МП, мислех си, че министърката на ДБ е ударила дъното, но тук продължаваме да ходим на долу. Ще излее така, че прокурора може да се смъкне по-лесно от председателя на ВКС, защото там трябва да има мнозинство – това равенство ли е пред закона, има ли пропорционалност!!!!!!

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2022 13:23
Гост

Дъното е ударил оня празноумния с каскета. Затова са всички тези усилия как да бъде отстранен.

ДБ - "фен"
ДБ - "фен"
18 ноември 2022 13:34
Гост

Ми да съберат мнозинство в НС, да си приемат закони, да съберат конституционно мнозинство, а не с някакви игри на късо с много ниско юридическо ниво. Председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор не са разделени на статути в Конституцята, а са равнопоставени с различни функции, защо за едните процедурата за тяхното освобождаване да е по-утежнена и да е даден примат на професионалната квота, а на другите да е обратното. Не, че нещо, но главния прокурор, ако го сравните с нивото на тези, които искат да го смъкват еми сори, ама тези нямат шанс срещу него, мнозинството нямат никакъв… Покажи целия коментар »

От днес за утре
От днес за утре
18 ноември 2022 13:06
Гост

Поредните бълнувания на тема квоти и пропорции. От поредния министър за три дни.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2022 12:58
Гост

Глупости. Все тая. 13 гласа от къде ще дойдат? От парламентарната квота, която трябваше да се намали. Бързо забравиха какво неистово искаха. Това е съшито с бели конци. Толкова е глупаво и видимо, че няма как да мине. А ако мине ще бъде с ефекта на бумеранг. Такива щуротии ще се случат, че Зарков и Дечев ще ги търсят с тояги да ги бият. Заредете се с биричка и пуканки и гледайте заседанията на ВСС ако този законопроект мине. Ще останете учудени какви глупости ще се случат. И не си мислете, че Главния прокурор ще го свалят така. Не. Друго… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 10:02
Гост

Това, че са успели да овладеят жените си, не е много сигурно.

Stratiev
Stratiev
18 ноември 2022 12:40
Гост

Докато го махнат той сам ще се махне

Лимонаден Джо
Лимонаден Джо
18 ноември 2022 12:39
Гост

Поздрави от лимонадения Джо за Крум Зарков.

Чико
Чико
18 ноември 2022 12:39
Гост

Ами хайде дано мине и се случи

Albertina
Albertina
18 ноември 2022 12:38
Гост

Е, няма как да не се вълнувам от подобнио предложение. Желая го.

Попов
Попов
18 ноември 2022 12:38
Гост

пишете, моля, че това е СЛУЖЕБНИЯТ министър. Защото вече го приемаме явно за основен.

Мишо
Мишо
18 ноември 2022 12:37
Гост

Към момента е факт, че няма кой да контролира главния прокурор. Ами ако наистин аизвърши престъпление

Кишев
Кишев
18 ноември 2022 12:36
Гост

Е добре де, а това дали ще мине, като предложение? Как мислите?

Джернески
Джернески
18 ноември 2022 12:35
Гост

И тогава няма да се събират 13, ако сега не се събират 17. Ако ще и с 5 гласа да се направи, пак няма да се събират 5. Мафията си има държава. Веднага има контра действия, които предприема

годзила
годзила
18 ноември 2022 12:26
Гост

Значи Главният ще се сменя по-лесно от чистачката в прокуратурата

Попов
Попов
18 ноември 2022 12:36
Гост

Тоест вие сте много доволен/на от сегашният главен прокурор Гешев

годзила
годзила
18 ноември 2022 15:35
Гост

Не, не съм доволна от него, но говоря за длъжността Главен прокурор, която не трябва да се отъждествява с лицето с каскета, което в момента заема тази длъжност. Ами да вземат направо да пляснат една преходна разпоредба, че директно прекратяват мандата на сегашният главен и ще избират нов. Не им ли дойде на акъла, че така би било много по -лесно?

Prodavnik
Prodavnik
18 ноември 2022 12:39
Гост

Вие сте един продажник.