Главният прокурор атакува в Конституционния съд (КС) разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2022 г., въвеждаща допълнителни критерии за атестиране на университетските преподаватели, с които трябва да се съобразят висшите училища, ако искат да участват в разпределението на 20 млн. лв. финансиране от държавата за повишаване на заплатите.

Става дума за §17 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2022 г., която предвижда :

 „Средствата по чл.1, ал.5, ред 2.9 от ЗДБ на БР за 2022 г. да се предоставят на държавните висши училища  като субсидия за издръжка на обучението, над формираната по чл.91, ал.1, т.1  от Закона за  висшето образование, след привеждането на критериите и показателите в правилниците за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет, и се разпределят въз основа на получената комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, по професионални направления за всяко висше училище. В срок до 30 април 2022 г. Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема критериите и показателите по изречение първо“.

Новата методика беше публикувана за обществено обсъждане (виж тук) и срещу нея се обявиха десетки преподаватели. В отговор на техен призив текстът от закона за бюджета, обвързващ допълнителното финансиране с нови, неуредени в закона критерии за атестиране на академичния състав, да бъде отменен, той е оспорен от главния прокурор, съобщиха от държавното обвинение.

Според Иван Гешев §17 противоречи на академичната автономия на висшите училища и на принципа на правовата държава, които са прогласени в Конституцията.

„Със Закона за висшето образование (ЗВО) законодателят е уредил дейността на висшите училища, като е посочил и контролните правомощия на държавата, насочени към постигане на обществено значимите цели, за които тези училища получават финансиране. Възложеният на държавата контрол върху висшите училища с разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от Конституцията се простира до там, където започва гарантираната от самата Конституция академична автономия (чл. 53, ал. 4)“, пише той в искането си до КС.

И изтъква, че при уредбата по „оценяване на приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности, при атестирането“, законодателят императивно е посочил, че оценката се извършва от самото висше училище и по предварително оповестени показатели и критерии, определени в правилника на всеки университет. „Правото на ВУЗ да определи предварително показателите и критериите по „оценяване приноса на всеки член на академичния състав“, търпи само едно законово ограничение – изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗВО, задължителни критерии за оценяване, които следва да присъстват в правилниците на висшите училища относно атестирането на академичния състав“, посочва Гешев.

А критериите са:

  1. изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от академичния съвет;
  2. разработени нови семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници и учебно-помощна литература;
  3. научна (художествено-творческа) продукция, участие в договори за научни изследвания и международно научно сътрудничество;
  4. ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти;
  5. проучване на студентското мнение.

Главният прокурор пише в искането си, че дейностите по „атестиране на академичния състав“ са част от академичното самоуправление. „Ето защо разпоредбата на §17 от ЗДБ на РБ за 2022 г., с която се предвиждат допълнителни критерии и показатели за оценяване на академичния състав, в подзаконов акт на МС, е в очевидна колизия не само със ЗВО, но и с конституционно установената академичната автономия на висшите училища – чл. 53 ал. 4 от КРБ“, заключава той.

Що се отнася до принципа на правовата държава, главният прокурор заявява, че той е нарушен, тъй като препращането в §17 към бъдещата „методика, определена с акт на Министерския съвет“ създава непреодолима неяснота относно волята на законодателя за задължителните критерии за „оценка приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности, при атестирането“ и със нея „в противоречие на чл. 4, ал. 1 от Конституцията се създават взаимоизключващи се правила“.

Главният прокурор пише, че ЗВО и в Закона за развитието на академичния състав има достатъчно ясно и недвусмислено формулирани критерии за атестиране, а с изискването за промяна на правилниците на университетите в съответствие с бъдещата методология на МС не представлява вторична правна уредба на същите правила. „Тъкмо обратното, става въпрос за първична уредба, въвеждана с подзаконов акт на вече уредена със закон материя, а „Конституцията не допуска подзаконовите актове да дават първична правна уредба“, заявява той.

КС образува дело по искането и за докладчик е определен Красимир Влахов.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
----
----
31 май 2022 9:12
Гост

Жалък популист. Той оправи прокуратурата та сега оправя университетите… Трябва да е ясно, че който иска пари от държавата всъщност ги иска от всички нас, включително и университетите. Та Гешев да не се разпорежда с парите ни, особено когато всички критикуваме качеството на висшето образование.

kenwood bill set
kenwood bill set
31 май 2022 0:12
Гост

Some business people are inclined to offer more favorable terms to whom they are closer with or whom they find more intimate. China sourcing agent

Право на селския туризъм
Право на селския туризъм
30 май 2022 17:30
Гост

Да не са орязали парите на Аграрния университет, че труженикът с каскета гледам се е разпалил и разсъждава на тематика, която не му се удава.

Елена Узунова
Елена Узунова
30 май 2022 17:23
Гост

Със ЗДБ не се въвеждат изисквания и ограничения на правомощията на други институции, били те университети, а само критерии за разпределяне на финансови средства – в случая, спрямо акредитацията. Има един много хубав учебник по темата, нарича се „Финансово право“ от Проф. Пенов.

Връзката на казуса с „правовата държава“ тепърва има да се измисли – вероятно терминът е използван бланкетно с цел да привлече медийно внимание и евентуално по-късно да се загуби половината битка.

По-неясно няма как да беше. Който е оторизирал сезирането на КС явно отдавна не е бил във Факултета.

16-ти април
16-ти април
30 май 2022 15:57
Гост

Каквото и да тролствате – признайте, че без академична независимост няма никаква такава в институциите. Или искате един ден да се събудим с положение от сорта: щом за теб няма родител 1 и родител 2 и продължаваш да упорстваш, че човек има майка и баща – вън от университета! Защото това е истинската война – за нашите ценности, за нашите устои като народ, за нашето бъдеще. Толкова ли е трудно като някой – който и да е – без оглед на личността – направи нещо стойностно да приемете постъпката, а не личността!? БРАВО ЗА ПОЗИЦИЯТА! НЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ ДИКТАТ!

.!!!
.!!!
30 май 2022 13:49
Гост

Абсурдно и жалко е, точно този индивид, да говори за спазването на Конституцията и законите!

faustin
faustin
30 май 2022 13:06
Гост

Извън въпроса с дежурните служители/ботове на Лекс, които пускат по едно съобщително изречение от различни имена в рамките на минута под всяка статия…

По темата – two can play that game, г-н „премиер“. С тази разлика, че в случая е основателно, отделно че прокуратурата има това право по Конституция.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 май 2022 13:03
Гост

Типичен американски похват – ще слушкаш иначе няма кинти. Тва, ако не е извиване на ръце нз.

Цветанов
Цветанов
30 май 2022 13:01
Гост

Въобще не ми се слуша за Гешев вече.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 май 2022 13:00
Гост

Така, така. Да ги държи изкъсо, че май „промяната“ мн започна да си позволява и да хо кара чрез просото.

Щерев
Щерев
30 май 2022 13:00
Гост

Жалко, че не му отхвърлиха искането.

Дичо
Дичо
30 май 2022 12:56
Гост

Критериите ми се виждат напълно разумни.

Чайлд
Чайлд
30 май 2022 12:46
Гост

Зор, зор да се пускат атаки срещу решения на управляващите.

Чочо
Чочо
30 май 2022 12:55
Гост

Гешев пак се развихри.

Иванова
Иванова
30 май 2022 12:45
Гост

Изклчщителна излагация на управляващите.

Mirov
Mirov
30 май 2022 12:45
Гост

Да, оказва се, че логична мисъл в българина няма и той иска да живее по-добре, но когато някой започне да прави промени за да се стигне до този по-добър живот, то българина пчова да руптае и да псува. Не иска да трае за хубост, иска веднага и с магическа пръчка да почнат да му се излизват едни пари и да има европейски стандарт на живот, но без да прави нищо. Е не става драги. Като не ви харесва, ейй ги изборите – пак си гласувате за мутрата и си караме така още 30 години.

Nine
Nine
30 май 2022 12:43
Гост

Преподавателите са прави да протестират

Бисер
Бисер
30 май 2022 12:58
Гост

Така им изнася просто.

Христов
Христов
30 май 2022 12:43
Гост

Това е повече ПР ход. Но лошото е, че върши работа. Така по време на пандемията през 2020 ходеше да дава дареняи и по едно време рейтинга му се беше вдигнал много.

Ники
Ники
30 май 2022 12:59
Гост

Обаче вече всички го знаят що за стока е.

faustin
faustin
30 май 2022 13:06
Гост

Я кажи, че и ние да чуем, що за стока е?

Чилев
Чилев
30 май 2022 12:43
Гост

Не е като да не е прав де.

Печенегов
Печенегов
30 май 2022 12:42
Гост

Хваща се за неща, за които смята, че после ще бъде похвален и ще му се вдигне ренумето.

Оборов
Оборов
30 май 2022 12:41
Гост

Повече от несериозно е да се знимаваме с този пропаднал човек.

Киров
Киров
30 май 2022 12:41
Гост

Каскетска простотия

Величков
Величков
30 май 2022 12:41
Гост

Той е абсолютен гербаджия.