Главният прокурор Иван Гешев атакува в Конституционния съд (КС) разпоредба от Наказателния кодекс (НК), погазваща частната собственост (пълния текст на искането виж тук).

Става дума за чл. 240а, ал. 7 от НК. Този член беше въведен в НК през 2017 г. с цел да се инкриминира неправомерният добив на подземни богатства и други дейности с тях. Оспорената от Иван Гешев ал. 7 гласи: „Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението“.

Главният прокурор твърди, че тя е противоконституционна в частта ѝ, с която се разпорежда отнемане на собственост не на извършителя на престъплението, а на трето лице. Той изтъква, че става дума за принудително и безвъзмездно отнемане на движими вещи, собственост на лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес.

Искането на Иван Гешев стъпва изцяло на решението на КС, с което преди година бяха обявени за противоконституционни серия от разпоредби в НК и в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), които предвиждаха отнемане на вещи на трето лице, които са послужили за извършването на престъпление и чийто собственик е извън кръга на осъдените за съответното деяние. Тогава КС постанови, че е налице конституционно нетърпима намеса на държавата в правото на частна собственост на лицата (повече виж тук).

В искането си днес Иван Гешев изтъква, че изложените преди година от КС доводи са относими и към чл. 240а, ал. 7 НК. И заявява, че макар и отнемането да не е изрично формулирано като наказание, на практика се санкционират лица за чужда вина, което е конституционно нетърпимо като противоречащо на принципа на правовата държава.

Цитираната разпоредба не съответства на концепцията на Конституцията на Република България (КРБ) за правова държава (чл. 4, ал. 1) и произтичащите от нея права на неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 1 и ал. 3 КРБ), правото на защита (чл. 56 КРБ) и правото на защита в процеса (чл. 122, ал. 1 КРБ), тъй като собственикът на подлежащата на отнемане вещ, понасяйки индивидуална тежест за чужда вина, не разполага с никакви правни средства да защити законните си интереси“, заявява главният прокурор.

Стъпвайки на решението на КС от 2021 г., той напомня, че възможностите за държавна намеса в частната собственост са строго ограничени.

„Принудителното безвъзмездно отчуждаване на определени от закона движими вещи, принадлежащи на граждани, които нямат отношение към извършеното престъпно деяние, при това без да им е осигурена възможност да защитят интересите си, представлява груба и неоправдана намеса в неприкосновеното право на собственост, гарантирано от чл. 17, ал. 3 КРБ. В колизия със защитените от чл. 56 и чл. 122 КРБ права, според атакуваната разпоредба тези лица нямат права нито в досъдебното производство, нито в съдебната фаза на процеса. Те дори може изобщо да не знаят за засягането на собствеността им“, се посочва в искането.

За докладчик по делото в КС е определен Филип Димитров.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мирослав
Мирослав
23 септември 2022 22:48
Гост

Винаги ме е учудвало американското наказателно право, учудвало в положителна насока. Макар че там имат два наказателни закона – Щатският и Федералният наказателен закон (кодекс). Вижте само kakwi аналитични, логични и мислещи са американците, не случайно са първа водеща сила в Света от 1871 г. Така да го кажем – американският законодател е възприел в щатския наказателен законник – престъпленията против собствеността на три нива – отговорност за нарушаване правото на собственост от първа степен (кражба, незаконно преминаване и вмешателство в частна собственост), отговорност за нарушаване правото на собственост от втора степен (повреждане на чужда вещ, застрашаване) и нарушаване правото… Покажи целия коментар »

Бунтар
Бунтар
25 септември 2022 2:34
Гост

Оф, като почнете да пригласяте на всичко американско – чак ставата смешни. Цяла Евпора направо да се американизира за всичко . палячовщина. То американците с тяхното право са цъфнали и вързали. Като се тръгне от източниците на правото с техните казуистични решения и се стигне до изконния ми проблем с липсата на ясна и точна дефиниция за собственост във вещното им право, ако изобщо такова има …. Видяла жабата, че коват воловете и надигнала крак ….

Борисов
Борисов
23 септември 2022 17:12
Гост

А конституционно
търпимо ли е или противоречащо на принципа на правовата държава Гешев да е на този пост?

Димитър
Димитър
23 септември 2022 17:26
Гост

Ами точно колкото търпимо е Надка-Патка да е министър на правосъдието…..

Анонимен
Анонимен
23 септември 2022 22:33
Гост

Това си беше нетърпимо.

Симо
Симо
23 септември 2022 16:50
Гост

Не може да се отрече, че искането е напълно обосновано.

Дичо
Дичо
23 септември 2022 16:51
Гост

Абсурдно е да се наказва лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
23 септември 2022 15:54
Гост

Айде да видим дали ще стане но при всички случаи след дъжд- качулка. Много бавно се правят тия промени и всеки път се чака да стане някой голям инцидент на пътя или друго престъпление, за да се сетим, че законите трябва са се движат успоредно с обстановката в страната. Те докато се наканят, авопилотът ще бъде широко разпространен, което вероятное реши проблема от само себе си.

Симеон
Симеон
23 септември 2022 14:30
Гост

Топлата вода вече е открита!
Мотиви и основания – копи и пейст от предходното решение на КС във връзка искането на Омбудсмана по въпроса за отнемането на МПС, послужили за престъпна дейност!
То пък едно новаторство

Възмутен
Възмутен
23 септември 2022 16:53
Гост

И въпреки това отново ще се забавят много с решението.

Народна мъдрост!
Народна мъдрост!
23 септември 2022 14:00
Гост

Прост човек и силен вятър няма какво да ги спре!

Анонимен
Анонимен
23 септември 2022 12:20
Гост

Гешев е позор!

Лозан
Лозан
23 септември 2022 16:56
Гост

Но в случая е напълно прав.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2022 12:20
Гост

Абе каквото и да си говорим – време е за промяна на този пост.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2022 12:20
Гост

И този е бита карта ама още не го осъзнава

Ути
Ути
23 септември 2022 16:57
Гост

Aма ще си изкара мандата като стой, та гледай.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2022 12:19
Гост

Определено може да се каже, че човека е напипал нещо, с което после да се фука

Краси
Краси
23 септември 2022 16:58
Гост

Или са му го написали по всяка вероятност.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2022 12:18
Гост

Ами да де, защо да вземаш вещите на трето лице, което не е запдозряно пряко в извършване на деяние.

Еджи
Еджи
23 септември 2022 12:18
Гост

Абе прав е в случая.

Беловска
Беловска
23 септември 2022 12:17
Гост

Чуди се с какво да се занимава. Явно няма отърване от него

Luben
Luben
23 септември 2022 12:17
Гост

И на този му стана широко около врата. Никой вече не се занимава с него.

Станой
Станой
23 септември 2022 12:16
Гост

Ах, не мога да си добивам подземни богатства.. толкова е тъжно.