Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) не е нарушил НПК, когато е спрял незабавното излизане на Десислава Иванчева и Биляна Петрова от ареста, без да им даде възможност за възражения. Това е становището на председателя на АСНС Георги Ушев, което той е изпратил до съдиите от Върховния касационен съд (ВКС), Висшия съдебен съвет и до членовете на съдийската му колегия.

Становището на Георги Ушев

Вчера от ВКС публикуваха доклад от проверка на разгледаните в апелативния спецсъд дела за промяна на мерките за неотклонение на двете подсъдими за подкуп жени. В него върховните съдии отбелязаха, че АСНС е нарушил НПК при разглеждането на особеното искане на Специализираната прокуратура да бъде спряно изпълнението на определение на съдия Иво Хинов от 16 ноември, с което той нареди Иванчева и Петрова незабавно да напуснат ареста.

Едно от посочените нарушения е това, че не е спазено изискването подсъдимият да бъде уведомен за протеста и в 7-дневен срок да представи възражения. Отделно от това, в доклада се казваше, че в НПК и в Правилника за администрацията в съдилищата не е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство за спиране на изпълнение на съдебно определение.

В становището си съдия Ушев пише, че делото в АСНС е образувано по протеста на прокуратурата срещу самото изменение на мерките на Иванчева и Петрова и този протест е бил придружен от особеното искане за спиране изпълнението на новите мерки.

Следователно, пише Ушев, делото е било образувано, не само въз основа на споменатото особено искане, а въз основа и на редовен частен протест, годен да предизвика въззивна проверка. След това съдът се е произнесъл незабавно единствено по особеното искане, с което Иванчева и Петрова бяха оставени в ареста, а окончателното определение е било постановено след връчване на преписи от протеста на подсъдимите и защитниците им и след изтичането на срока за възражения.

„Категорично считаме, че произнасянето по исканията за спиране по чл.343 от НПК, независимо от кого са отправени – от прокурора или от подсъдимия (респ. от защитника му), следва да бъде незабавно и не предполага изтичането на какъвто и да било срок за възражения (каквито възражения впрочем законът не предвижда), защото в противен случай се обезсмисля напълно ефективното упражняване на правно регламентираната възможност за спиране изпълнението на определенията по мерките за процесуална принуда и останалите определения, контролирани по реда на глава 22 от НПК“, пише Георги Ушев.

Според текста на чл.343 от НПК, подлежащите на обжалване и протест определения на първата инстанция се изпълняват незабавно, като обжалването не спира изпълнението им, освен ако първата или въззивната инстанция не постановят друго. Ушев казва, че този регламент е изключение от общото процесуално правило за суспензивен ефект на жалбата и протеста. При изменение на мерките за неотклонение в по-леки или при тяхната отмяна обаче, обичайната практика на съдилищата в страната била точно обратната – не се пристъпвало към изпълнение на атакуваните определения, докато не са минали въззивна проверка. Така е процедирал и съдия Хинов при предходно определение, с което беше заменил най-тежките мерки на Иванчева и Петрова, но без да постановява незабавно изпълнение преди произнасяне на втората инстанция.

„Ако разглеждането на искане за спиране не се извърши незабавно, както в случая според нас, въззивният състав правилно е процедирал, а се изчаква изтичането на законово-неуредени срокове за възражения по това искане, би се създал опасен прецедент, пораждащ много сериозни рискове за увреждане интересите на страните и на правосъдието“, подчертава съдия Ушев. Според него, ако съдилищата не гледат незабавно такива искания, подсъдимият може да се укрие преди втората инстанция да е проверила дали правилно е изменена мярката му за неотклонение. Той дава и пример с брата на депутата от БСП Георги Стоилов – Илия, който е обвинен за организатор на престъпна група за рекет, но се укри в чужбина, след като беше пуснат от ареста. Според Ушев е възможна и другата хипотеза – първоинстанционният съд да наложи ограничаваща мярка на подсъдим, който да пострада от тежко заболяване или инцидент, преди втората инстанция да прецени дали мярката е била адекватна.

Георги Ушев отхвърля и още една забележка на ВКС – че при предходно разглеждане на мярката за неотклонение на Иванчева, апелативният спецсъд не е изложил съображения за отказа си да проведе открито заседание. В тази връзка шефът на АСНС прилага копие от определението на съда от 1 октомври, в което се казва, че откритото заседание в такива случаи е изключение и се прилага само при необходимост, а съдът не виждал такава.

В доклада на ВКС се казва още, че апелативните съдии са спрели изпълнението на домашния арест за Иванчева и Петрова без съдебният акт да е бил още официализиран. Определението на спецсъда, което Специализираната прокуратура е протестирала, дори не е било подписано от целия състав, когато горната инстанция е спряла изпълнението му, а на горната инстанция бил изпратен само „частичен“ протокол. Според върховните съдии обаче нарушенията са инцидентен случай.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 декември 2018 12:46
Гост

И все пак е факт, че НПК е нарушен.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2018 12:12
Гост

Интересно защо Ушев толкова бързаше да се придвижи особеното искане на Специализираната прокуратура.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2018 12:10
Гост

Истината със сигурност е някъде по средата.