Георги Дичев ще е председател на Камарата на частните съдебни изпълнители и през следващите три години. Това реши днес Общото събрание на гилдията. В него влизат всички ЧСИ от страната.

Дичев получи подкрепа за нов мандат от 2/3 от участвалите в гласуването 163 ЧСИ. За него гласуваха 109 души, а за конкурента му за председателското място Неделчо Митев – 54.

В съвета на камарата, освен Дичев, влязоха Стоян Якимов, Иван Хаджииванов, Мария Цачева, Росица Апостолова, Васил Недялков, Мариана Кирова, Сия Халаджова, Александър Дачев, Гергана Илчева и Неделчо Митев. За резервни членове бяха избрани Христо Георгиев и Людмила Мурджанова.

Съветът е управителният орган на камарата. Той свиква общото събрание, изпълнява неговите решения и дава отчет пред него. Разпорежда се с имуществото на камарата, ръководи и осъществява дейността за повишаване на професионалната квалификация на ЧСИ и се грижи за защитата на професионалните им права. Той взема решенията за образуване на дисциплинарни производства.

В последствие членовете на съвета ще изберат помежду си двама зам.-председатели на камарата.

Георги Дичев определи основните приоритети на  новото ръководство на камарата през мандата. „Ние трябва да покажем пред обществото, че частното съдебно изпълнение работи в интерес на функционирането на основните обществени системи, т.е. то има силна публична функция. Ние сме структура, създадена от държавата, която работи в една от най-чувствителните системи на държавата – съдебната”, подчерта той. И заяви, че една от основните задачи е защита на професията от опитите да бъде дискредитирана, както и упорита работа за усъвършенстване на самите системи на КЧСИ и на самата професия. „Ръководството на Камарата ще продължи политиката на ефективен контрол“, каза още заяви Дичев.

По-късно през деня предстои Общото събрание да избере дисциплинарна комисия и контролен съвет.

Дисциплинарната комисия се състои от равен брой представители на камарата и на Министерството на правосъдието. Тя налага наказания на частните съдебни изпълнители за нарушения на закона и устава. Измежду нейните членове се избират състави, които разглеждат отделните случаи. Контролният съвет пък контролира финансово-стопанската дейност на камарата.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви