Срещу съдия в Унгария е било образувано дисциплинарно производство за това, че е отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург, което пък преди това Върховният съд определил за незаконосъобразно.

Това става ясно от решение на СЕС, с което са определени като недопустими, както решението на Върховния съд на Унгария, така и дисциплинарните мерки срещу магистрата.

Казусът е възникнал пред съдия от Централния районен съд в Пеща, който гледал наказателно дело срещу швед, който не говорел унгарски, а властите имали съмнения за качеството на превода. Съдията обаче нямал никаква информация как е избран преводачът, дали са проверени уменията му и изобщо разбира ли подсъдимият какво му превеждат.

Тъй като в Унгария няма официален регистър с писмени и устни преводачи и в правната ѝ уредба не е уточнено кой и по какви критерии може да бъде назначен за преводач в наказателно дело, съдията решил да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург, защото било възможно да бъде нарушено правото на защита на подсъдимия. Това пък би поставило правната уредба на Унгария в несъвместимост с директивите, защитаващи правото на устен и писмен превод в наказателните дела и правото на информация. Съдията поискал от СЕС да установи и дали в случай на несъвместимост е възможно наказателното дело да продължи задочно, тъй като в Унгария такава възможност е предвидена само когато подсъдимият не се е явил в съдебното заседание.

След като съдията отправил запитването до СЕС, главният прокурор на Унгария подал протест във Върховния съд на страната, който пък се произнесъл, че преюдициалното запитване е незаконосъобразно. Срещу съдията дори било образувано дисциплинарно производство заради запитването до СЕС, но то в крайна сметка било прекратено.

Той пък отправил допълнително запитване до съда в Люксембург, за да се изясни дали решението на Върховния съд на Унгария и образуването на дисциплинарно дело са в съответствие с правото на ЕС и как се отразяват на вече започналото наказателно дело.

В решението си Съдът на ЕС подчертава, че никой национален върховен съд не може да установява незаконосъобразност на преюдициално запитване.

„Всъщност, подобен контрол за законосъобразност е сходен с контрола за допустимост на преюдициалните запитвания, който само Съдът има правомощие да упражнява“, посочва съдът и отбелязва, че подобна практика може да отслаби и тежестта на отговорите, които СЕС дава, а освен това може да притесни съдиите и те да ограничат запитванията си. Затова в решението се казва, че съдиите не трябва изобщо да се съобразяват с такива решения на върховните си съдилища, дори и след това СЕС да прецени, че питането наистина е било недопустимо.

„При това положение принципът на предимство на правото на Съюза изисква по-нисшестоящият съд да не се съобразява с решението на върховния съд на съответната държава членка“, пише в решението.

След това съдът заявява, че правото на ЕС не допуска и да бъде образувано дисциплинарно производство срещу съдия с мотив, че е отправил преюдициално запитване. СЕС изрично подчертава, че няма значение и дали съдията е наказан след това.

„Само възможността за образуване на такова производство може да засегне предвидения в член 267 ДФЕС механизъм, както и независимостта на съответния съдия, която е от основно значение за правилното функциониране на този механизъм. Освен това подобно производство може да възпре всички национални съдилища да отправят преюдициални запитвания, а това би могло да застраши еднаквото прилагане на правото на съюза“, се казва в решението.

Накрая съдът отбелязва, че всички държави в ЕС имат задължения да гарантират, че устният и писмен превод са достатъчно качествени, така че обвиняемият или подсъдимият да разбира в какво е обвинен. Едно от средствата за постигане на тези гаранции е именно създаването на регистър на независими писмени или устни преводачи, чрез които съдилищата да могат да проверяват качеството на превода, а оттам да следят и за правото на защита на подсъдимия. СЕС отговаря също, че наказателно дело не може да продължи задочно, ако съдията по него прецени, че преводът е некачествен и подсъдимият не разбира в какво е обвинен.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 ноември 2021 16:41
Гост

„При това положение принципът на предимство на правото на Съюза изисква по-нисшестоящият съд да не се съобразява с решението на върховния съд на съответната държава членка“

тоест в българския случай СЕС дерогира чл.119, чл.124 и чл.125 от конституцията.

Самуил
Самуил
23 ноември 2021 14:41
Гост

Магистратът е в пълното си право да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Срам.
Срам.
23 ноември 2021 14:36
Гост

При каскетите, тиквите, ердоганите и останалите празноглави авторитаристи е така.

Хари
Хари
23 ноември 2021 14:42
Гост

Явно и в Унгария е подобно положението.

Кнут
Кнут
23 ноември 2021 14:27
Гост

Ужас

Сашо
Сашо
23 ноември 2021 14:45
Гост

Пълно безумие.

Matajas
Matajas
23 ноември 2021 14:27
Гост

Да видим какво ще измислят в коалиционните преговори за правителство. Вълнувам се от съдебните реформи и правото и какво ще бляка Иванов!

AnimalMan
AnimalMan
23 ноември 2021 14:26
Гост

Ma тия готини хора шведи и скандинавци нещо почнаха много да си позволяват, като дойдат по Източна Европа и централна явно такава.

Кики
Кики
23 ноември 2021 14:47
Гост

Готини, готини, колко да са готини.

Писалищен мускол
Писалищен мускол
23 ноември 2021 14:26
Гост

Много интересен казус за превод…

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 14:25
Гост

Според мен правилно са искали да го накажат. Ема не може сега да се действа по тоя безкомпромисен и гнусен начин.

Любенова
Любенова
23 ноември 2021 14:24
Гост

Еми случва се сега. Тоо…

Калина
Калина
23 ноември 2021 14:22
Гост

Е какво да ви кажа. Отнесени неща. Не мисля, че това е важно сега за нас?

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 14:21
Гост

Ужасно. Къде отива правото? Къде?

Заки
Заки
23 ноември 2021 14:48
Гост

В задънена улица за съжаление.

Джерев
Джерев
23 ноември 2021 14:21
Гост

Еми не то се пита непрекъснато. Има потенциал да се случи това.

Spiridon
Spiridon
23 ноември 2021 14:50
Гост

Когато родното законодателство е на такова дередже… До там се стига.

Demireva
Demireva
23 ноември 2021 14:21
Гост

Е бива ли такова нещо

Щерев
Щерев
23 ноември 2021 14:51
Гост

Нищо ново под слънцето.