Над 24 общини в страната облагат с по-високи данъци имотите, които не са основно жилище на собствениците, не се отдават под наем и не са регистрирани като места за настаняване на туристи.

Въвеждането на по-високи данъци за такива имоти в курортите беше обявено за противоконституционно с решение на Конституционния съд (КС) през април. За нарушенията съобщиха от Върховната административна прокуратура (ВАП), която извършва поредна проверка след решението на КС.

След влизане в сила на конституционното решение данъчната ставка за тези имоти следва да е както за всички останали – в определен от общинския съвет конкретен размер от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка, а не от 5 до 7 на хиляда за имотите, разположени в балнеолечебни, планински и морски курорти и от 4,5 до 6 на хиляда – за останалите.

В хода на проверката са установени 44 наредби, които предвиждат данък за изброените имоти в по-висок размер от актуалния законов регламент.

Към настоящия момент, във връзка с образуваните преписки са подадени 16 протести до административните съдилища, посочиха от ВАП.

До момента нарушения са установени в наредбите в общините Столична, Благоевград, Стара Загора, Габрово, Перник, Несебър, Созопол, Поморие, Царево, Приморско, Банско, Разлог, Сандански, Петрич, Велинград, Хисаря, Троян, Тетевен, Ботевград, Вършец, Панагюрище, Казанлък, Шабла, Каварна и др.

По-високите данъци за имоти в курортите бяха въведени в края на м.г. в Закона за местните данъци и такси с промени в преходните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Увеличението засягаше имоти в курорти, включени в специален списък, приет с решение на Министерския съвет от 24 декември 2012 г.

Конституционният съд обаче единодушно реши, че по този начин изключителната компетентност на Народното събрание да установява данъците се оказва поделена с правителството, което е недопустимо. В решението се казваше, че без законово посочени критерии, правителството се овластява със свой акт за определяне на курортите от национално и местно значение косвено да предопределя размера на данъка върху недвижими имоти на територията им.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мизерия
Мизерия
26 юни 2019 12:06
Гост

Своеволия в териториално действащите НА. Каква изненада. А КС се притесни, че НС противоконституционно определя по-високи данъци. Че те общинските съвети са си решили въпроса по места противозаконно.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 16:33
Гост

Едната страна на тъжната реалност у нас. А някои пък си дават жилищата за квартири през летния сезон без да плащат данъци за това.

Курортист
Курортист
24 юни 2019 16:41
Гост

Спокойно. Не са забогатяли. При тези хора ден година храни.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2019 16:30
Гост

А сега кой ще върне парите на честният данъкоплатец?