С кариерните бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) Народното събрание в разрез с Конституцията е иззело компетентност на самия съвет, създало е необоснована привилегия и е нарушило престижа и авторитета на съдебната власт. Това заявява Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) в искане до Конституционния съд (виж пълния текст тук), в което настоява да бъде „отменена“ една от последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

С нея през февруари 2020 г. депутатите дадоха на членовете на ВСС т. нар. кариерен бонус, като записаха в чл. 28 от ЗСВ, че след изтичане на мандата им те може да бъдат възстановени на „с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

Преди тези изменения в ЗСВ правилото беше, че, след края на дейността им във ВСС, членовете му се връщат на работа или на същата длъжност, която са заемали преди да влязат в кадровия орган, или на равна по степен в органите на съдебната власт. От тази година обаче им беше дадена и възможност да се „качат“ с една степен нагоре в кариерата.

Както „Лекс“ писа, немалко от членовете на действащия ВСС са върховни съдии и те на практика няма да се възползват от този бонус. Той не важи и за единствения адвокат в съвета Боян Новански. За всички останали членове на ВСС тази нова законова възможност остава открита, като единствено Боряна Димитрова, която преди да влезе в кадровия орган беше председател на окръжния съд в Бургас, заяви, че няма да се възползва от нея.

Според ВКС обаче разпоредбата погазва пет основни принципа в Конституцията – на независимост на съдебната власт, на правовата държава, на върховенство на Конституцията, на равенство пред закона и на разделението на властите.

„Оспореният текст дава възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система като стабилност, прозрачност и кариерно развитие“, заявяват върховните съдии в искането си до КС.

И подчертават, че с „издаване на акт, чрез който се осъществява дейността по персоналното организиране на съдебната власт създава условия за пренебрегване на конституционноправния престиж и води до неговото накърняване“.

Те припомнят, че по Конституция само ВСС назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност магистратите и определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна.

„Елиминиране или редуциране на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Народното събрание може да определи със законови разпоредби как да се структурира съдебната система, но не е в рамките на законодателната власт да навлиза в правомощията на съдебната власт“, пише ВКС.

Той вижда в кариерните бонуси изземване на управленски функции, възложени единствено на ВСС и заявява, че по този начин се нарушава конституционно установеният баланс между властите. „Конституционният статус на този орган (ВСС – бел. ред.) не може да бъде накърняван, като същият бъде задължаван да повиши свои членове на точно определени позиции в съдебната власт“, се посочва в искането.

В него се изтъква, че така е погазен и принципът на разделение на властите. „Взаимният контрол при разделението на властите не може и не трябва да бъде основан само на чисто правни съображения, а и на естествената конкуренция между институциите, което мотивира една от тях да се противопостави на накърняването на правата на гражданите от друга“, обясняват върховните съдии.

Те подчертават и че така се създава и противоконституционна привилегия за членовете на ВСС. Основният закон казва, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично и обществено положение.

„Наличието на тази разпоредба лишава от каквото и да е оправдание съществуването на предвиденото в чл. 28 ЗСВ по-особено, привилегировано положение на членовете на ВСС. Такова изключение не може да бъде установявано със закон. Определени членове на ВСС ще заемат позиции в съдебната власт, по отношение на които останалите съдии, прокурори и следователи ще бъдат лишени от възможност да участвуват в конкурс за заемането им. В този смисъл по същество е налице ограничение на равенството пред закона, основано на обществено положение, критерий, по който Конституцията забранява да се въвеждат ограничения на правата на гражданите, което се отнася и за заемане на която и да е публична длъжност“, пише ВКС.

Той вижда в кариерните бонуси за кадровиците и нарушение на „специфичния авторитет“ и „престижа“ на съдебната власт, които са въздигнати в самостойна конституционна ценност. И позовавайки се на решение № 2 от 21 февруари 2019 г. на КС припомнят, че „изискванията за съхраняване на престижа на съдебната власт са специфични и следователно защитата ѝ може да се различава от тази на престижа на която и да била друга държавна служба“, а „ автоматизмът на действие на съответните колегии на ВСС“ представлява нарушаване на независимостта на съдебната власт.

КС вече образува дело по искането на върховните съдии, а докладчик по него ще е лично председателят проф. Борис Велчев.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 май 2020 11:31
Гост

Специално за пеевските тролове – моля да обърнете внимание, че се намирате в независим сайт на независими юристи, а не един друг кафяво-правен сайт, чиято основна мисия е ежедневно да излива помия по Лозан Панов и всички останали, които осветляват изключително „моралните“ действия на Гешев и останалите „корифеи“ на правото.

Велина
Велина
28 май 2020 8:02
Гост

Хм, а защо само на членовете на ВСС? А тези на ИВСС? Явно е въпрос на субективизъм, което и много смущаващо за върховни съдии. Но фактът, че подкрепят Лозан сам по себе си е доста срамен.

Ваня Иванова
Ваня Иванова
27 май 2020 20:23
Гост

А защо атакуват само кариерните, а обезщетенията? Явно пак мерим с различни аршини, защото върховните съдии в СК трябва да си получат после големите обезщетения? Керелска, Дишева, Пашкунова..

Vivian
Vivian
27 май 2020 14:33
Гост

.Много високопарни изрази, но без съдържание. Жалко за патроните.

черен лебед
черен лебед
27 май 2020 14:30
Гост

Хаха, отмъщението на копчето. Лозан отмъщава заради реакцията на ВСС по повод клипа. Защо чакаха иначе 6 месеца, за да внесат това искане. Между другото, четох го и е изключително постно, да не кажа смехотворно. Жалко, че върховни съдии са си сложили подписи под това.

Ваня Иванова
Ваня Иванова
27 май 2020 16:26
Гост

А може би не отмъщава, а се застрахова така срещу евентуален импйчмънт от страна на ВСС. Сигурно е едно, че събитията около клипа в съдебната палата са причината да се прави това искане няколко месеца след приемането на изменението в закона.

Анонимен
Анонимен
27 май 2020 13:57
Гост

Поздравления за Боряна Димитрова!

Анонимен
Анонимен
27 май 2020 13:51
Гост

Загрижили се депутатите за Висшия съдебен съвет. Е, защо?

Фики
Фики
27 май 2020 13:52
Гост

За да си прокарват лобистките закони на спокойствие.

Десислава
Десислава
27 май 2020 13:05
Гост

Иди говори на депутатина кое е разделение на власт и как то трябва да се защитатва и какво е конкуренция между властите и органите

Цицеров
Цицеров
27 май 2020 13:05
Гост

Пълна каша е в тая страна. Подкрепям ги в това, което говорят

ГигенВиген
ГигенВиген
27 май 2020 13:04
Гост

Точно така е. НО дали някой ще се вслуша в това.

Qфте
Qфте
27 май 2020 13:04
Гост

Да им имам казусите. То трябва да се срине цялото правителство, те какво се притеснявта

Велислава
Велислава
27 май 2020 13:04
Гост

България от царско време си беше най-добре. После и комунистите и демократите/капиталисти са за разтрел!

Манолева
Манолева
27 май 2020 13:03
Гост

Подкрепям. Не може по този начин да се работи и после да искаме разделение на власите

Василева
Василева
27 май 2020 13:03
Гост

Това дето го говорят вярват ли си го ?

Емилиева
Емилиева
27 май 2020 13:03
Гост

„Взаимният контрол при разделението на властите не може и не трябва да бъде основан само на чисто правни съображения, а и на естествената конкуренция между институциите, което мотивира една от тях да се противопостави на накърняването на правата на гражданите от друга“

Принципно е така. Но това не важи за България

Хриси
Хриси
27 май 2020 13:41
Гост

Много хора нямат интерес от разделението на властите. Именно за това то е само привидно.

Любенова
Любенова
27 май 2020 13:01
Гост

Народното събрание му дай да гласува бонуси и пари отгоре

Жаки
Жаки
27 май 2020 13:42
Гост

За себе си и за тези от които имат интерес.

М. Кирилов
М. Кирилов
27 май 2020 13:01
Гост

…нарушило престижа и авторитета на съдебната власт… сами си го нарушавате

Анонимен
Анонимен
27 май 2020 13:44
Гост

То пък един авторитет…