Асоциацията на държавните съвети и на върховните административни съдилища на Европейския съюз категорично подкрепя членовете си в протеста им срещу всякакви национални мерки, които заплашват независимостта на съдебната власт и силата на правото на техните решения. Това се казва в резолюция на организацията, приета по време на Генералната асамблея, проведена на 14 и 15 май в Хага, в която участва и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, съобщиха от ВАС.

В резолюцията асоциацията изразява сериозната си загриженост за развитието на някои държави-членки, които може да нарушат фундаменталните принципи на правото: разделянето на властите и независимостта на съдебната система. В документ се подчертава още, че организацията потвърждава ангажимента на своите членове към основните принципи и общите ценности на ЕС по отношение на върховенството на закона, определени в договорите и в Хартата на основните права на ЕС. Председателите на върховните съдилища призовават  всички институции в ЕС и държавите членки да защитават тези принципи и ценности с всички налични средства.

Резолюцията е в отговор на някои процеси, които протичат в държави-членки на ЕС от Източна Европа във връзка с предприети от тях реформи на съдебните им системи, към които Европейската комисия изразява сериозни резерви.

Иначе основната тема на форума е била за дигиталните технологии и тяхното приложение в областта на административното правораздаване.

След събитието кралят на Холандия Вилем-Александър Нидерландски е дал прием за председателите на върховните съдилища, на който е присъствал и Георги Чолаков.

Организацията на върховните административни съдилища е създадена през 2001 г. и в нея членуват Съдът на ЕС и върховните съдилища на държавите от ЕС, Швейцария и Норвегия, както и асоциираните кандидати за присъединяване Черна Гора и Турция. Върховният административен съд е член от 2007 г.

Основните дейности на асоциацията включват анализи и събиране на бази данни, осигуряване на достъп до съдебни практики в областта на административното правосъдие, организиране на програми за обучения на съдии между различните върховни съдилища на държавите-членки и др. Към момента има събрани 27 000 съдебни решения на членовете на асоциацията.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 септември 2018 20:45
Гост

Интересно, как трябва да се постъпва, когато съдия в районен съд откаже да приеме за доказване на обективната истина документи, или след като са изпълнени всички негови разпореждания в срок, откаже да назначи дата за съдебно заседание . Лесно е обобщени правила, а конкретиката ????

Петьо
Петьо
15 май 2018 16:47
Гост

Не виждам защо ЕС ще се меси в промените в съдебната ни практика. Това си е наше суверенно право.

Анонимен
Анонимен
15 май 2018 16:24
Гост

Достъпът до съдебните практики е много полезен за колегите.Така ще може да се осъществи обмяна на опит.

5-ко
5-ко
15 май 2018 16:22
Гост

Е да видим и ние полза от ЕС. Че в последно време само ни съдят в Страсбург.

Магистрат
Магистрат
15 май 2018 16:19
Гост

Ето как се прави. А ние тук допускаме медии да се гаврят със съдийка.

4авдар
4авдар
15 май 2018 16:20
Гост

Мисля, че ВСС ще решат проблема.