Възможността шефовете на дирекции в митниците да бъдат уволнявани без предизвестие от шефа на агенцията, само по негова преценка и след съгласуване с министъра на финансите, противоречи на Конституцията. Това становище застъпва пред Конституционния съд (КС) главният прокурор Сотир Цацаров (пълния му текст виж тук).

То е по делото срещу двете разпоредби в Закона за митниците (чл. 9, ал. 4 и ал. 5), които дават тази възможност от началото на тази година, образувано в КС по искане на президента Румен Радев.

В становището си Сотир Цацаров заявява:

„С оспорваните разпоредби на директора на Агенция „Митници” е дадено правомощие без предизвестие, еднолично и по своя преценка (макар и съгласувано с министъра на финансите) да прекратява служебните правоотношения с главните директори на главните дирекции, с директорите на териториалните дирекции и на дирекциите от специализираната администрация в Централното митническо управление. Законът за митниците не въвежда никакви критерии, въз основа на които ще се формира тази преценка, което означава, че тя е може да бъде в голяма степен субективна.

Липсата на законова регламентация несъмнено създава предпоставки за непредвидимост и произвол и влиза в противоречие с принципите на стабилитет и политически неутралитет на държавния служител

И подчертава, че тези висши държавни служители не могат да бъдат освобождавани по политическа целесъобразност, тъй като не са органи на управление и не заемат длъжност въз основа на лично политическо доверие.

В становището си главният прокурор напомня за решение на КС от 1998 г., в което държавните служители са определени като „траен, независим от политическите промени гръбнак на държавата”, а тази им функция изисква стабилитет на служебното положение. „Затова и чл. 116, ал. 2 от конституцията изисква условията за освобождаване на държавните служители да се определят със закон“, пише Цацаров. И посочва, че това е направено в Закона за държавния служител, където изчерпателно са изброени хипотезите.

„Конституционно закрепеният принцип на служебен стабилитет на държавния служител е предпоставка за професионално и безпристрастно изпълнение на служебните функции и гаранция срещу политически влияния и външен натиск. Именно принципът на стабилитета изисква ясни и обективни критерии, регламентирани със закон, за прекратяване на служебното правоотношение с този служител“, заявява главният прокурор.

Той изтъква, че липсата на ясни и обективни критерии, които шефът Агенция „Митници” да следва, когато решава дали да уволни директорите във ведомството и изцяло субективният характер на преценката му препятстват възможността за ефективен съдебен контрол. „Съдът се произнася само по законосъобразността на оспорения административен акт и дали е спазена процедурата по издаването му, а не проверява правилността на преценката. По този начин прекратяването на служебното правоотношение с посочената категория висши държавни служители няма да подлежи на съдържателен съдебен контрол и освободените от работа лица ще бъдат лишени от пълноценна защита пред съд, което е тяхно конституционно право“, пише в становището.

Нещо повече, според главния прокурор така шефовете на дирекции в митниците са дискриминирани спрямо останалите служители в агенцията. Цацаров изтъква пореден аргумент за отмяната на разпоредбите: „В случаите на едностранно прекратяване на служебно правоотношение без предизвестие, на държавния служител не се дължи обезщетение, за разлика от останалите хипотези на прекратяване на служебно правоотношение (по взаимно съгласие, по молба на служителя, едностранно с предизвестие от органа по назначаване), което сочи, че с оспорваните разпоредби на обсъжданите висши държавни служители е признато виновно поведение по презумпция, като това по чл. 107, ал. 1 и 2 ЗДСл, без да са извършили нарушение“.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лили
Лили
19 февруари 2019 18:01
Гост

А, бе решат ли да те махнат, винаги ще ти намерят цаката.

Лозан
Лозан
19 февруари 2019 17:59
Гост

А не е ли произвол, когато шефовете на съдилища освобождават неправомерно служители.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 17:57
Гост

Би било добре да се парират политическите влияния и външният натиск. А дано.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 17:49
Гост

В крайна сметка е чного важно с какво решение ще излезе КС.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 17:48
Гост

Прав си е Цацаров. Трябва всячески да се избягва субективизма.

дълбокото гърло
дълбокото гърло
19 февруари 2019 17:43
Гост

Признавам, че ако някой ме беше попитал дали е възможно да е предвидено освобождаване по преценка, без критерии и без предизвестие в който и да е закон в 21 век в България, щях да му се изсмея. Дъното е издълбано, дами и господа!

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 17:47
Гост

прав си, макар да си представям какви хора са се окопали по тези позиции. това обаче не означава, че могат да се газят основни трудови права като в зората на мутрите. този път обаче мутрите са парламента и пишат законите

xxx
xxx
19 февруари 2019 17:41
Гост

така, така, отиде му реформичката на влади горанов