Въвеждането на фигурата на разследващ главния прокурор поставя в риск независимостта на обвинител №1, а от там и на цялата прокуратура. Законодателят премахва важни гаранции за обективност, всестранност и пълнота на разследването с нормативната регламентация, че действията на особения прокурор не подлежат на ръководство и контрол за законност. Това се казва в проект на становище до Конституционния съд (КС), изготвено от правната комисия на Висшия съдебен съвет (виж тук), което Пленумът ще обсъди утре.

За разлика от други случаи, сега правната комисия предлага само един вариант на становище, а именно за противоконституционност на текстовете от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се въвежда фигурата на разследващ главния прокурор и неговите заместници. Делото в Конституционния съд беше образуването, след като президентът Румен Радев оспори някои от разпоредбите (повече виж тук).

В проекта на становище на ВСС се казва, че атакуваните текстове от НПК и ЗСВ противоречат на чл. 117 от Конституцията, според който „Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона“.

Правната комисия изтъква, че независимостта на съдебната власт е от основните принципи в Конституцията и е ключова за функционирането ѝ. „Единствено за съдебната власт Конституцията прогласява независимостта като иманентен белег. Наред с конституцинно установената независимост на съдебната власт, е и личната независимост на съдиите, прокурорите и следователите, която е гарантирана чрез въведените принципи за несменяемост, функционален имунитет и несъвместимост, както и гарантираното им право на защита срещу актове, засягащи техни права и законни интереси в това им качество (ТР № 3/1994 г. на КС). Независимостта на прокурорите е гарантирана и от редица разпоредби в ЗСВ и НПК“, се казва в проекта на становище.

Нататък се припомня, че Комитетът на министрите на Съвета на Европа препоръчва държавите трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че прокурорите са в състояние да изпълняват своите професионални задължения и отговорности без върху тях да се упражнява необосновано въздействие и без да бъдат изложени на неоправдан риск от гражданска, наказателна или друга отговорност.

Оспорените от вносителя на искането разпоредби обаче предоставят предпоставки за излагането на главния прокурор на споменатия риск, което от своя страна би довело до накърняване на неговата независимост. Предвид функциите и правомощията на фигурата „главен прокурор“ подобно накърняване би довело до излагане на риск на цялата прокурорска институция.

Предвиждането на особен прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, както и нормативната регламентация, че неговите действия не подлежат на ръководство и контрол за законност, които се осъществяват в рамките на самата прокурорска институция обосновават заключение, че законодателят премахва важни гаранции за обективност, всестранност и пълнота на разследването“, се посочва в проектостановището на ВСС.

Кадровиците намират противоречие и с разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, според която главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

Правната комисия посочва, че текстовете в НПК и ЗСВ поставят особения прокурор извън конституционно определената система за ръководство и контрол над законността на актовете на обвинителите, защото изрично е регламентирано, че спрямо него главният прокурор не може да упражнява своите правомощия. А това премахва конституционно установената гаранция за законосъобразност на разследването, т.е. за правилното приложение на материалните и процесуалните закони, изтъкват кадровиците. И добавят, че в подкрепа на това становище е и Решение №11 от 2020 г. на Конституционния съд, който приема, че надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато обвинител извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.

От ВСС намират за неприложима аналогията между този особен прокурор и европейските делегирани прокурори във връзка с изключването им от институционалния и йерархичния контрол в държавното обвинение. Европейските делегирани прокурори действат в рамките на отделна, наднационална система за ръководство и контрол над дейността на прокурорите, начело на която е Колегията на Европейската прокуратура, гарантираща съгласуваност, ефективност и последователност в политиката на Европейската прокуратура, казват кадровици. Докато при изключването на особения прокурор от институционалната и йерархична система за ръководство и контрол, той остава да осъществява своите функции самостоятелно и липсват каквито и да било гаранции срещу произвол, включително и насочени срещу главния прокурор, пояснява правната комисия.

Според кадровици текстовете от НПК и ЗСВ противоречат и на конституционния принцип на равенство на гражданите пред закона и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение (чл. 6, ал. 2 от КРБ).

Кадровиците припомнят, че особеният прокурор ще се избира по специален ред, а не като останалите магистрати – от Пленума, а не от колегиите; не редови прокурори, а той ще разследва обвинител №1 и заместниците му; изключен е от институционален и йерархичен контрол; актовете му подлежат единствено на съдебен контрол от специализираните съдилища, което е в разрез с досега действащите разпоредби на НПК и ЗСВ за контрол на актовете на прокурорите и установените правила за родова и местна подсъдност.

Всичко изложено е в отклонение от конституционно установения принцип за равенство на гражданите. Мотив в тази посока е и предвиденото от законодателя в чл.213а, ал.2 от НПК право на пострадалите от престъпления, извършени от главния прокурор или негови заместници да обжалват по съдебен ред отказ за образуване на досъдебно производство, а тази възможност да е отнета на всички останали български граждани, пострадали от престъпления“, се казва в проекта на становище.

Последното нарушение, което съзират кадровиците, е на забраната за създаване на извънредни съдилища, залегнало в чл. 119, ал. 3 от КРБ. Става дума за чл. 411а от НПК, според който на Специализирания наказателен съд са подсъдни и делата от компетентост на разследващия главния прокурор и неговите заместници.

Чрез визираната разпоредба се разширява компетентността на специализирания наказателен съд, като в обхвата на неговите правомощия се включват дела, единствено и само с оглед качеството на подсъдимия – главен прокурор или заместник на главен прокурор, което е недопустимо“, казват от ВСС.

И искат Конституционният съд да обяви за противоконституционни текстовете от НПК и ЗСВ за особения прокурор, които е оспорил президентът Румен Радев.

Наред със становището по конституционното дело, утре Пленумът на ВСС трябва да обсъди и предложението на Прокурорската колегия да открие и веднага да спре процедурата за избор на разследващ главния прокурор.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
твърдо ЗА "особения" прокурор!
твърдо ЗА "особения" прокурор!
08 април 2021 6:45
Гост

Независим, особен прокурор е необходим, за да не се повторят никога случаите от преди години-когато прокуратурата дерибействаше, а имаше Главен прокурор ,който беше станал опасен за правовия ред. А друг Главен прокурор се хвалеше,че над него е само Господ.

За да не се повторят тези години трябва да има специален прокурор, който да гледа под лупа какво прави Главния.

nobody001
nobody001
07 април 2021 19:41
Гост

Този уебсайт е добър, има всичко за попълване.

https://www.gameinw.com/คาสิโนออนไลน์/คาสิโนสด

Смешко
Смешко
07 април 2021 17:26
Гост

Че Гешев в момента да не би да е независим.

Кукловод
Кукловод
07 април 2021 18:46
Гост

Почти. Нищо не зависи от него.

Чистенето наближава
Чистенето наближава
07 април 2021 17:17
Гост

Милиционерът разказа играта не само на прокуратурата, а на цялата т. н. държава! Той и само той е причината за изпускането на духа на народното недоволство от бутилката на властта с акцията в президентството! От там започна началото на края на управлението на Борисов, Пеевски и Доган, а на есен ще бъде финала с изритването им и втори мандат на Радев!Сами си го избраха и се прецакаха яко! Показаха колко са зле в преценката за това да дадат такава власт на човек, който според собствените му думи направил това, които другите само им обещавали, а се оказа, че е луд… Покажи целия коментар »

След позор - идва ред на оставка и затвор!
След позор - идва ред на оставка и затвор!
07 април 2021 16:34
Гост

Страх тресе кочината! Допреди изборите троловете на Шиши и лакеите на Доган сарай подкрепяха тази измислена фигура, но сега осъзнаха, че същата може да се окаже, че няма да е избрана от задкулисието и оттам има реална опасност да потърси отговорност от ръководителя на дружеството за каскетно-селски туризъм за всички негови гаври с правото у нас.

Иванова
Иванова
07 април 2021 16:24
Гост

Трябва реформа на цялата съдебна система, не само да се назначи един чвоек.

Петров
Петров
08 април 2021 6:46
Гост

Не реформа-а ПЪЛНО СЪКРАЩЕНИЯ-по Грузински образец, лустрация на сега инсталираните, при търсене на отговорност за беззакония, ако са извършени.

Ananieva
Ananieva
07 април 2021 16:23
Гост

Правят се промени или има идеи за промени да се назначи такава фигура, заради това, че сега главен прокурор е Гешев. Но някога няма да е той, а решенията да има разследващ главния може да се окажат неуместни след време.

Токи
Токи
07 април 2021 17:30
Гост

Защо? Няма значение кой е. Той също трябва да бъде контролиран.

Темелкова
Темелкова
07 април 2021 16:23
Гост

Ако обвинител номер едно е честен човек и няма съмнения у народа, че е сложен там, като бухалка и не е компетентен, няма нужда от разследващ главния прокурор.

Криси
Криси
07 април 2021 17:33
Гост

Е, да. Обаче в случая не е така.

Темелкова
Темелкова
07 април 2021 16:22
Гост

Еми прави са.

Olq
Olq
07 април 2021 16:21
Гост

Не е по темата, но мисля, че Гешев доста се притесни от изборните резултати. Защото кукловодите на страната може и трябва да бъдат премахнати и да нямат право да налагат техните виждания. Домусчиеви трябва да спрат да се месят в държавните дела и да са си плюли в устите с ГЕРБ.

Анонимен
Анонимен
07 април 2021 16:21
Гост

Ама вижте бе, значи главния прокурор трябва да има спокойствие за да работи, но в същото време сега главния прокурор си е леке. И трябва да се махне.

Kalinka
Kalinka
07 април 2021 16:20
Гост

Определено мисля, че трябва да има промени. Защото стана пълен батак.

Филипа
Филипа
07 април 2021 16:20
Гост

Хептен се срина доверието в институцията, покрай това, че Гешев е там

RisteV
RisteV
07 април 2021 16:19
Гост

Така е

Drob4ev
Drob4ev
07 април 2021 16:12
Гост

Като институция да, но като личност Гешев не ме брига какво му се поствя под съмнение.

Заки
Заки
07 април 2021 18:49
Гост

Знаех си, че Цаци ще ни липсва.