Има повишен интерес на прокурори към осигуряването на тяхна защита, откакто Бюрото по защита премина от главния прокурор към Министерството на правосъдието (МП) и Главна дирекция „Охрана“ пое отново функцията по опазването на живота и здравето на всички магистрати. Това заяви днес министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Повод за изказването му беше представена информация от бюджетната комисия на съвета в отговор на серия от въпроси на проф. Стоилов във връзка с трудностите, които правосъдното ведомство среща при прехвърлянето на движими активи на Бюрото по защита от прокуратурата към министерството.

Както е известно, от 28 септември т.г. са в сила промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), с които Бюрото по защита преминава от главния прокурор към Министерството на правосъдието. Тогава започна прехвърлянето на активи, но в последните седмици ръководството на МП няколко пъти алармира, че от държавното обвинение отказват да предадат бронираните коли на бюрото.

На предходното заседание на Пленума на ВСС проф. Янаки Стоилов помоли да бъде предоставена информация за материалните активи на бюрото.

По-късно той е изготвил и писмени въпроси, които е изпратил на ВСС. Министърът пита следното – какъв по степен разпоредител на бюджетни средства е бил бюрото и с какъв акт е определено за такъв; разходните средства за купуването на автомобилите и специализираната техника от бюджета на Бюрото по защита или от този на главния прокурор са осигурени; какви са били целите за закупуване на автомобилите; Пленумът на ВСС вземал ли е решение за преразпределение на автомобилите на бюрото и докладвано ли е пред ВСС преразпределението на тези коли?

Днес Боян Магдалинчев, който е председател на бюджетната комисия, докладва постъпилите въпроси, като обясни, че отговорите на някои от тях са дадени от главния прокурор Иван Гешев, тъй като във ВСС няма информация.

Вчера е бил получен отговор от Гешев, в който се казва, че бюрото е третостепенен разпоредител с бюджетни средства, а парите за закупуването на автомобилите са осигурени от бюджета на държавното обвинение, което е второстепенен разпоредител.

В него се отбелязва още, че главният прокурор в качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки разходва бюджетните средства при спазване на основните принципи в закона. В отговора на Гешев се казва и че са проведени обществени поръчки за закупуване на автомобили с цел осигуряване на дейността на ръководените от главния прокурор структури.

Посочва се още, че преразпределението на движимите вещи към третостепенните разпоредители на бюджетни средства, каквото е бюрото по защита, е от компетентността на главния прокурор.

Липсва законово основание за вземане на решение от ВСС за преразпределение на вещите. Не е налице и законово основание за докладване пред ВСС за преразпределението на вещите между структурите на прокуратурата. Преразпределението за нуждите на прокуратурата на автомобилите на Бюрото по защита е изцяло от правомощията на главния прокурор. Такава политика е била прилагана и при преминаването на Бюрото по защита към главния прокурор“, се казва още в писмото.

Нататък се отбелязва, че през годините е бил обновен автомобилният парк на държавното обвинение, а обособяването на териториални отделения към районните прокуратури обуславя и нуждата от повече автомобили.

Гешев уточнява, че към момента на влизане в сила на промените в закона, Бюрото по защита е разполагало с 29 моторни превозни средства, обезпечено е с техника, включително и със специализирана.

На 30 и 31 август е започнало прехвърлянето от бюрото към прокуратурата – първо на 18 автомобила, после на два бронирани и със специфични характеристики, като стойността на последните два е малко под 1 млн. лева. Имало е и още едно прехвърляне на активи, което се е случило в дните от приемането на второ четене на промените в пленарна зала на 15 септември до влизането им в сила (28 септември).

От писмото на Гешев става ясно, че към вчерашна дата вече е отпаднала необходимостта прокуратурата да ползва двата скъпи бронирани автомобила и е започнала процедура по тяхното прехвърляне по чл. 28 от Закона за държавната собственост.

След като прочете отговора на главния прокурор, Боян Магдалинчев уточни, че Пленумът на ВСС не е вземал решение за прехвърлянето на автомобилите, нито пък е докладвано подобно нещо.

Атанаска Дишева заяви, че иска да зададе няколко въпроса на главния прокурор. Но Евгени Иванов обясни, че той е на форум на главните прокурори в Хага.

Тогава Дишева изтъкна, че ще каже въпросите си публично: „Няма сила, която да убеди когото и да било, че датите са случайни. Става въпрос за 18 автомобила по първата заповед и два на стойност по половин милион лева, преразпределени по втората заповед. Не мога да определя подобно поведение по друг начин освен като превратно упражняване на власт. На заседанието в комисията по конституционни и правни въпроси при обсъждане на измененията главният прокурор заяви, че с прехвърлянето ще бъде затруднена дейността по защита на лицата, поставени под специална защита. Въпросът към г-н Гешев е защо с тези си действия той предпоставя именно затрудняване на дейността на бюрото занапред и дали тези действия са били обусловени от предстоящото и на практика сигурно прехвърляне на бюрото“.

Дишева посочи, че поне за два от автомобилите е известно, че са със специално предназначение, а според публично изнесени данни те са за специфичните нужди на бюрото и се използват за него. Когато при откриване на обществена поръчка се описва подобна техника, несъмнено се описват и конкретните нужди, каза още тя. И допълни: „Факт е, че двата автомобила, всеки на стойност около 500 000 лв., не са необходими вече на бюрото, а на главния прокурор, а сега – месец и половина по-късно, казва, че те вече не са необходими. Наивно е да се убеждаваме в нещата, в които се опитваме да се убедим сега. Бюрото в момента разполага с 29 автомобила, 20 прехвърлени с тези заповеди, значи преди са били 49“.

Огнян Дамянов и Драгомир Кояджиков попитаха представляващия съвета в каква процедура е Пленумът и на какво правно основание съветът трябва да дава отговор на тези въпроси.

Евгени Иванов пък посочи, че през седемте години, през които бюрото е било при главния прокурор, бюджетът е увеличен двойно, т.е. било е финансово обезпечено, автомобилният парк също е и бил увеличен с нови и модерни коли и в този ред на мисли изтъкна, че сега вече, с промените в закона е стеснена и дейността на бюрото само до защита на свидетели. На финала на изказването си и той изрази учудване ВСС в каква процедура е.

Активите на бюрото са прехвърлени като част от общите активи на прокуратурата със заповеди от август и балансът в сметката на бюрото по защита е част от общия баланс на прокуратурата. Заповедите, с които се преразпределят дълготрайните материални активи са изцяло в правомощията на прокуратурата като второстепенен разпоредител на бюджетни средства. От приемането на закона няма движение на активи, това е станало преди“, каза на свой ред Гергана Мутафова.

Проф. Янаки Стоилов сподели, че е поискал информация от шеф на дирекция „Охрана“ как е протекла процедурата по прехвърляне на бюрото към главния прокурор през 2014 г. „Тогава са били предадени компютри и хардуерно оборудване – 20 броя, скрити безжични камери, радиостанция, мобилни телефона, 32 броя автомобили“, каза Стоилов. Той добави, че сега пък има прехвърлени металдетектор, повече от 12 компютърни конфигурации, обзавеждане. Общо 60 позиции са били прехвърлени в периода от приемането на промените на второ четене до влизането им в сила.

Факт е, че е започнал активен процес по прехвърлянето на тези активи, те са държавни в общия случай, в периода между гласуването на промените в комисия и в пленарната зала. Тези активи са били предварително описани за какви нужди са. В тези около 2 седмици доста интензивно са преминали най-скъпите активи на бюрото обратно в прокуратурата. Аз също бих се съгласил, че това е превратно упражняване на правомощия“, каза проф. Стоилов.

На финала ВСС прие за сведение предоставената информация.

Вчера главният прокурор Иван Гешев атакува в Конституционния съд (КС) именно прехвърлянето на дълготрайните материални активи на Бюрото по защита от държавното обвинение към Министерството на правосъдието. Той оспори една разпоредба от последните изменения в ЗЗЛЗВНП – §25 от Преходните и заключителни разпоредби, който предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на министерството (виж повече тук).

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 октомври 2021 12:31
Гост

И що завишен? Щото държавата не респектира с рсботата на институциите си престъпните елементи може би? Или е нещо друго. Ааа да, преди престъпниците бяха се слели с държавата, а сега ги реално ги гоним. То тва всеки пък кат се сменя властта и трябва да се отървем от неудобните, за да сложим нашите, се прави.

Дебелата Берта
Дебелата Берта
15 октомври 2021 9:59
Гост

Матросовците О.Дамянов и Е.Иванов са толкова нелепи и жалки всеки път когато скачат да бранят Гешев. Какво ли ще правят като го сменят скоро техният пастир? Ще ги приобщят в новото стадо- овце и свине винаги са били нужни.

хахаххаха
хахаххаха
14 октомври 2021 17:36
Гост

„Колега, дай ми цялата пара на света“… и всичките коли, па я знам какво да ги правя… ще ги прехвърля на Прокуратурата на Република България, много ясно!

объркАх се
объркАх се
14 октомври 2021 17:32
Гост

Цялата схема с колите е много странна, факт! от БЗ към ПРБ, като си запазват някои, ама тези танковете отиват към МП? ОбъкАх се!

Duda
Duda
14 октомври 2021 17:43
Гост

Не е сложно. През август Гешев е взел най-хубавите вещи на бюрото – двата супер яки бронирани автомобила. Те са били на бюрото, но Гешев ги е прибрал в прокуратурата. Сега пък казва, че всъщност тези супер яки коли не му трябват, т.е. прокуратурата няма нужда от тях и заради това вече е готов да ги даде на министерството. Това е

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 октомври 2021 11:42
Гост

Аз предлагам Гешев да бъде освободен от длъжността главен прокурор и да се кандидатира за председател на ВКС. И без това се очертава състезание с един кон, Гешев има опит в такива.:))
P.S. Съдебната власт стана по-нагласена от изпълнителната що се отнася до кадруване.

...
...
14 октомври 2021 11:01
Гост

Няма нищо странно в това. Искат максимално да ограничат времето за плюене и вадене на компромати срещу кандидатите. Номинациите ще се направят в последния момент – една от Пленума на ВКС (ако там не се разберат, може да я прекарат през министъра на правосъдието или трима членове на СК на ВСС) и една от прасетата (няколко членове на СК на ВСС)..

анонимен
анонимен
14 октомври 2021 10:38
Гост

Не знам на кого ще му се занимава с това, вероятността за атака, че е от статукво или пришиване на Пеевски е много голяма, който и да е върховен съдия едва ли ще му се занимава публични атаки от политически партии и НПО-та да му слагат някакви недоказани конспирации само щот примерно не се е изказвал критично за главния прокурор.

Христов
Христов
14 октомври 2021 10:34
Гост

Интересно дали въобще ще има кандидати.

Чочо
Чочо
14 октомври 2021 10:35
Гост

Дано да са по- различни от сегашния кандидат президент.

Краси
Краси
14 октомври 2021 10:37
Гост

Този обърна ВКС с главата на долу. Представям си какво ще стане с жалката ни държавица ако го изберат.

лозана
лозана
14 октомври 2021 13:07
Гост

Не беше сам в това си начинание. Съучастниците му сега се опитват да пришият разгрома на ВКС единствено на него в опита им за лично оцеляване.

Христо
Христо
14 октомври 2021 10:18
Гост

Интересно защо ВКС не са реагирали все още.

Фики
Фики
14 октомври 2021 10:19
Гост

Сигурно не могат да се разберат кого да предложат.

иванов
иванов
14 октомври 2021 13:05
Гост

Защото не разполага с нито една мащабна фигура, която да пълни обувките на длъжността. А това е резултат на повече от 10 години дефектно кадруване.

Димитър
Димитър
14 октомври 2021 10:16
Гост

Класика в жанра. Всичко в последния момент.

Хари
Хари
14 октомври 2021 10:17
Гост

Както с Гешев. Това не е на добре.

Симо
Симо
14 октомври 2021 10:14
Гост

Дано да дойде свестен човек.

Дичо
Дичо
14 октомври 2021 10:15
Гост

Панов смени облика на този съд. Развали неща, които бяха градени с години.

дечо
дечо
14 октомври 2021 13:02
Гост

Така е и за целта имаше верни помощници, докато той не ходеше на работа.

Наблюдател
Наблюдател
14 октомври 2021 10:14
Гост

Голямо внимание ще падне този път от чугунените глави да не сгафят като с Лозан. Очаквам някой тотален орк да засилят.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2021 10:14
Гост

Toй пък щото не е тотален.

Джанго
Джанго
14 октомври 2021 10:11
Гост

То не е до желаещи, модата от години е първо да са решили да те изберат, пък ти после да поискаш.

Чичо Сам
Чичо Сам
14 октомври 2021 10:12
Гост

Модел шес!

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2021 9:55
Гост

Ми то май май на провал отива цялата работа…

121365549
121365549
14 октомври 2021 10:12
Гост

аз бих очаквал изненади и от двете страни или партии, както стана модерно да се казва. Чака се предизборно да се понаместят нещата, пък тогава да се решава.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2021 10:15
Гост

Ама то ще изтече времето за номинации.