Висшият съдебен съвет (ВСС) ще публикува списък с ведомствените жилища, които са свободни и годни за обитаване. Това решение бе взето на днешното заседание на Пленума.

По информация на „Лекс“ към началото на 2017 г. ведомствените жилища са 74, като от тях заетите бяха 41. Съдебната власт разполага с апартаменти в София, Варна, Стара Загора, Перник, Велико Търново, Казанлък, Бургас, Ямбол, Благоевград, Чирпан и Дупница.

Какво е актуалното състояние на жилищния фонд обаче, ще се разбере след публикуването на списъка.

На заседанието днес председателят на Комисията за управление на собствеността (КУС) Евгени Диков заяви, че наскоро областният управител на София е отпуснал още два апартамента за нуждите на съдебната власт. Той обясни, че в края на миналата година КУС е отказала да приеме предложение на жилищната комисия, защото някои от помещенията въобще не са годни за обитаване. Необходим е бил основен ремонт, но независимо от състоянието им, тези апартаменти са били предлагани на хора. Диков обясни още, че в Благоевград има свободно жилище, но няма кандидати.

Същевременно се очаква да бъде освободен апартамент и в столицата. КУС предложи да се прекрати договора за наем с прокурор Ваня Савова, сключен през 2008 г. за имот в кв. „Красно село“. През лятото на миналата година тя беше избрана за шеф на окръжната прокуратура в Плевен, а дотогава работеше във ВКП. Това означава, че прокурорката вече не отговаря на условията за настаняване във ведомствено жилище, обясни Диков и добави, че тя има апартамент в Плевен.

Стана ясно още, че в момента имотът се обитава от дъщерята на Савова, а самата тя е депозирала възражение с мотив, че е поискала да го купи. Диков обаче уточни, че такава молба във ВСС няма.

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе яснота по въпроса откога Савова трябва да освободи жилището и предложи това да стане в едномесечен срок от получаване на решението на ВСС, което беше прието единодушно от всички присъстващи кадровици.

Друго решение от днес е положителното становище по промени в Гражданския процесуален кодекс, свързани със синхронизирането на българското законодателство с няколко европейски директиви. Най-общо измененията са две и са свързани с европейските заповеди за плащане.

Тук възникна лека размяна на реплики между Цветинка Пашкунова и Даниела Марчева като последната поиска предложенията за  законодателни изменения да се изпращат предварително на членовете на съвета, за да могат те да дават аргументирани становища по тях. Пашкунова обясни, че в последния момент Министерството на правосъдието е изпратило промените за съгласуване и заради това правната комисия на съвета, чиито председател е тя, не е успяла да реагира своевременно, а е решила да внесе точката като допълнителна за днешното заседание на Пленума.

Това не е проблем от днес. Предишният състав на ВСС също многократно е отбелязвал, че правосъдното ведомство в последния момент изпраща важни документи за съгласуване и становище – било законодателни промени, било отчети по пътната карта, какъвто и днес по спешност трябваше да бъде одобрен и т.н.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви