Съдийската колегия ще поиска от Народното събрание автентично тълкуване на разпоредбата в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с която се дават допълнителни възнаграждения на специализираните съдии в размер от до шест основни заплати. Наред с това кадровият орган отложи разглеждането на правилата за определяне на индивидуална оценка на дейността на спецмагистратите, въз основа на която да получават допълнително материално стимулиране (ДМС), като реши да формира нова работна група, която да ги преработи.

Искането за тълкуване до законодателя е за чл. 233, ал. 6 от ЗСВ, който гласи: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

Според една част от СК на ВСС допълнителни възнаграждения на спецсъдиите трябва да се отпускат въз основа на степента на натовареност, а това не е предвидено в проекта за правила, които днес бяха представени.

Според други обаче разпоредбата е ясна и става дума за две различни хипотези – на едни магистрати се дава ДМС според натовареността, а на тези в специализираното правосъдие на основание, че работят там и след индивидуална оценка на резултатите от дейността им.

Заради това Атанаска Дишева предложи СК на ВСС да поиска от парламента автентично тълкуване на второто изречение на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ във връзка с първото изречение, т.е. дали допълнителните възнаграждения за спецмагистратите държат сметка на степента на натовареност и какво се има предвид под понятието „индивидуална оценка на резултатите от дейността“ на съдиите.

Кадровиците единодушно подкрепиха предложението, като поставиха изрично условие с оглед досегашната си неуспешна практика – да не чакат НС да им отговори, а да доработят правилата за оценка.

А до решението да преработване се стигна, след като Боряна Димитрова, Даниела Марчева и Атанаска Дишева бяха категорични, че индивидуалната оценка за работата на спецсъдиите трябва задължително да се обвърже със степента на натовареност. Те изтъкнаха, че останалите магистрати са поставени в неравностойно положение спрямо колегите си от спецправосъдието – за всички са предвидени до 4 заплати ДМС и то в правила, приети от ВСС, а за спецсъдиите – до 6 възнаграждения в закона.

Всеобщото мнение на кадровиците беше, че всички останали магистрати са дискриминирани от законодателя. Боян Магдалинчев припомни, че заедно с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов са предупреждавали депутатите при приемане на разпоредбата, че тя ще създаде напрежение в системата. „А то е вече факт, при положение че и между нас има такова“, заключи на свой ред председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Така или иначе темата дали трябва да се отчита натовареността при определяне на бонусите беше основна в днешната дискусия. Дишева попита дали, ако за една година в СНС е разгледано и прикючило едно дело, означава, че всички магистрати заслужават ДМС до 6 заплати.

Боряна Димитрова също видя проблем в заложените в проектоправилата критерии за определяне на индивидуалната оценка на работата на спецсъдиите. Тя направи аналогия с общите правила за определяне на ДМС за всички магистрати, в които са заложени до 4 заплати и заключи, че в сегашното предложение липсва онази характеристика, която да защити идеята за по-големи бонуси (с две заплати) за спецсъдиите.

Даниела Марчева на свой ред каза, че намира нормата за дискриминационна спрямо останалите магистрати от общите съдилища. И призова при определяне на ДМС за спецсъдиите да се взема предвид и нормата за натовареност.

Определянето на ДМС не може да почива на различни критерии. Изречение първо на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ говори за степен на натовареност, която трябва да съобразим при определяне на размера на допълнителното възнаграждение. Във второто изречение се има предвид резултат от дейност. Трябва да се отговори на въпроса какво означава резултати от дейността на съдията. Не виждам такова уточнение в правилата, а това трябва да бъде изпълнено със съдържание. Не може да се приемат правила за определяне на ДМС за спецсъдилищата без да държим сметка на степента на натовареност на тези органи“, каза Дишева.

Севдалин Мавров сподели, че също има много забележки по правилата. „Може да съм против ДМС за спецсъдиите, но е закон и ще го направим. Ако започнем да дискутираме по критериите в проектоправилата, има смешни неща“, добави той. И призова при преработването на правилата в работната група да участват наказателни съдии.

Дишева отново взе думата и заяви, че действително има различно третиране на магистратите по отношение на бонусите. И поясни, че ВСС може да промени правилата за ДМС за цялата система и там да заложи до 6 заплати, вместо до 4 както е сега. Така ще игнорираме различното третиране, каза тя. После направи следната забележка – за спецсъдиите в закона са залегнали допълнителни възнаграждения до 6 заплати, докато наказателните магистрати от ВКС, които гледат като последна инстанция същите дела, пък ще получават до 4 заплати, което определи като абсолютно дискриминационно.

В крайна сметка кадровиците се обединиха, че трябва да отложат приемането на правилата и си дадоха срок до две седмици те да бъдат преработени. Беше определен и нов състав на работната група – от СК ще участват Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Даниела Марчева, Боряна Димитрова и Боян Магдалинчев, ще има представител на ВКС, ще участват и Красимира Костова (АСНС), Пламен Евгениев (СНС) и двама съдебни служители.

Наред с дебата по същество, беше поставен и друг въпрос – за участието на кадровици в работни групи. Стана ясно, че Даниела Марчева и Боряна Димитрова по обективни причини не са успели да присъстват на заседанията на работната група, която изготви проекта на правила.

Заради това пък Драгомир Кояджиков предложи да има санкции за онези членове на работни групи, които не се явяват на срещите. „За една година да не намерите време да се явите, страшно натоварени сте били, в работната група, която сами сте пожелали да участвате. Живи да ви ожали човек“, каза Кояджиков.

Марчева обясни, че работната група е формирана миналата година, но едва през последния месец и половина се е активизирала, а наред с това тя, като член на СК на ВСС, има и много други ангажименти и невинаги може да се стиковат нещата.

 

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Слава богу
Слава богу
13 ноември 2019 17:13
Гост

Добре, че я има А. Дишева, заедно с още 2-3 мислещи хора във ВСС. Без тях ВСС щеше да е напълно безсмислен орган.

Напразно
Напразно
13 ноември 2019 17:12
Гост

Е, спецсъда е продължение на парламента – едни хора с приятели от мафията. Ясно е какво тълкуване ще даде НС.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2019 16:58
Гост

По логиката на Атанаска Дишева магистратът може да напусне и да остави куп нерешени дела зад себе си. Това е недопустимо.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
12 ноември 2019 13:59
Гост

Интересно ми е сега Иво Хинов е ли е за 6 заплати, щото осъди Иванчевите, или пък нищо не заслужава, щото дразнеше Кандидата през цялата година.

Соломон
Соломон
13 ноември 2019 17:14
Гост

Да му орежат наполовина бонуса и готово.

М-.
М-.
12 ноември 2019 13:41
Гост

Кояджиков, който не идва в заседания на КАК освен ако трябва да урежда нещо, той да говори за това кой какви ангажименти има е цинизъм.

Емко
Емко
12 ноември 2019 13:22
Гост

Ей, дано в НС не се разбързат много, че нали Дилиянчо сега е по топлите страни. А той определено има слабост към тези съдилища.

Не се съмнявай!
Не се съмнявай!
13 ноември 2019 17:15
Гост

А, ще го питат първо него. Той е най-специалният в тая държава.

Сънчо
Сънчо
12 ноември 2019 13:16
Гост

Индивидуалната оценка си е чиста атестация. Тоест, който слушка ще има 18 заплати да гушка.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2019 13:57
Гост

Е, айде поне да не са на калпак по 6

Наблюдател
Наблюдател
12 ноември 2019 13:57
Гост

За всяко споразумение с ОПГ по една заплата отгоре

Тъй
Тъй
13 ноември 2019 17:16
Гост

Атестацията си е формална и без това. Спецсъдът си е на нашите хора, тъй че всичко е ясно.

Стоян
Стоян
12 ноември 2019 13:14
Гост

А в другите съдилища кога ще се дават допълнителни възнаграждения? Или няма въобще, понеже не са с протекциите на Цаци!

Резил
Резил
12 ноември 2019 13:15
Гост

Даже са си го заложили в закона. А сега пък трябва и да им се тълкува.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2019 13:09
Гост

Много специални тия, бе. За тях се пишат и специални критерии.

Цаци Ди Тути
Цаци Ди Тути
12 ноември 2019 13:18
Гост

Със този спици-ален ментор, така ще е.