Висшият съдебен съвет ще затяга режима, по който ще отпуска ведомствени жилища на магистрати и служители, като въведе по-строги критерии, свързани с материалното състояние на кандидатите.

Пленумът днес възложи на Комисията „Управление на собствеността“ да изготви промяна на Правилата за отдаване под наем на ведомствените жилища. Предложението за това бе на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и на главния прокурор Сотир Цацаров.

Двамата дават и насоки за промяната. Най-напред да се уеднакви категорията на тези апартаменти и те да не се делят на ведомствени и служебни, а само на ведомствени. И още една идея – да има резервен фонд, в който временно, до 6 месеца, да се настаняват магистрати, чиито жилища са станали негодни за обитаване поради природни бедствия, аварии или в чийто семейства са възникнали остри здравословни проблеми.

Освен това те предлагат да се променят условията за кандидатстване за ведомствено жилище. В момента основният критерии е магистратите и служителите да нямат собственост в града, в който ще работят. Според Чолаков и Цацаров трябва да се преценява материалното състояние на кандидата в цялост – дали той и семейството му не притежават имот или право на ползване върху жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел.

Трябва да се преценява цялостната възможност на кандидата да придобие или наеме жилище в съответното населено място. Липсата на това да не притежава жилище в съответния град, не може да обоснове жилищната нужда“, заяви днес Цацаров.

Вносителите обясняват предложението си с това, че правилата показват несъвършенства и проблеми и се нуждаят от редакция. „Според нас това се налага и от станали публично известни факти относно ползване под наем на такова жилище от член на ВСС. Именно те, както и силно негативната реакция в магистратската общност, налага преосмисляне на начина на ползване на жилищния фонд на съдебната власт“, казват те.

Членът на ВСС, когото визират, е Атанаска Дишева. През 2006 г. тя получава ведомствено жилище, след като се мести от Варна на работа във Върховния административен съд. В публикации се казва, че през 2016 г. семейството й е закупило жилище във Варна, но въпреки всичко продължава да обитава ведомствен апартамент от 173 кв. метра срещу 202 лева наем, което на свой ред не е нарушение на нормативната база.

Днес тя не присъства на заседанието, тъй като е в командировка. Но бе депозирала становище, в което моли да не бъде обсъждана в нейно отсъствие.

Председателят на КУС Евгени Диков днес заяви, че на нова преценка трябва да подлежи промяната на имотното състояние на магистрат, който вече е настанен във ведомствен апартамент, а не преди това да стане. „В момента нито един човек от ВСС, от комисиите за атестирането и конкурсите и от върховните магистрати не отговаря на изискванията. Всеки притежава някъде нещо в страната“, посочи Диков.

Той поясни, че ведомствените жилища са 74, от тях 52 са заети, а за останалите свободни 22 апартаменти имало 42-ма кандидати. Затова не вижда как ще бъде отпуснат резервен фонд.

Обясни, че членът на предходния състав на ВСС Румен Боев, е освободил след края на мандата ведомственото жилище, в което е бил настанен. Съдията Петър Стоянов също го е напуснал. Диков съобщи още, че бившият кадровик Галя Георгиева продължава да го обитава, защото след края на мандата си, остана на работа в София като съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

Боян Новански изреди редица свои идеи за промени на правилата, които ще внесе за обсъждане на Комисията „Управление на собствеността“.

Той започна с това, че настаняването във ведомствено жилище е от временен характер, когато магистрат или служител няма възможност да си позволи свободен наем за такова в града, в който живее или по други обективни причини.

Нататък обясни, че срокът на договора за наем трябва да бъде до пет години, без възможност за продължаване. Това време е достатъчно за един магистрат да се устрои, ако реши на остане в съответния район, каза Новански. Добави, че след края на този срок, договорът задължително се прекратява. Той трябва да бъде прекратен веднага и с всички настоящи наематели, които обитават ведомствени жилища повече от 5 години, категоричен бе Новански. По негови данни в момента 20 магистрати и служители са в такива апартаменти от над 9 години.

Освен това предлага всяко разпореждане с имот, покупка, делба, придобиване на ниви, дворни места, независимо в кой край на страната е, да е основание за прекратяване на наемния договор. Щом човек може да инвестира в имоти, значи няма нужда от ведомствено жилище, смята членът на ВСС.

Друго основание за прекратяване на контракта, което той предлага, е при покупка на движима вещ за над 10 000 лева или при лизинг. Новански заяви, че 10 000 лева е наемът за година на апартамент в София.

Според него цената за наем на ведомствено жилище може да се обвърже с нарастващия или намаляващия брой членове на семейството.

Не на последно място, според Новански, ВСС трябва да отмени решението си, според което отпуска от бюджета до 1000 лева наем за онези кадровици, които не са от столицата.

Става дума за петима души. Една част от тях са се настанили в хотели, а на другите им се покрива сумата за наем. От тази опция не се е възползвал само Пламен Найденов, който е от Перник и всеки ден пътува до София и обратно.

По повод предложението за промяна на правилата, думата взе председателят на ВКС Лозан Панов. „Имах честта да работя с главния прокурор и в предходния ВСС и не съм останал с впечатлението, че той има нещо против тази практика. За г-н Чолаков приемам, че действа принципно, но за г-н Цацаров не мога да приема, че е така!„, започна Панов.

После даде за пример дебатите във ВСС от декември 2016 г., когато кадровиците обсъждаха сключването на договор за наем с колегата си Румен Боев.

В имуществената декларация на г-н Боев има поне 10 пункта с притежавани имоти. Темата е разисквана на Пленум на ВСС, с участието на главния прокурор. Тогава съм възразил за срока и цената на наема, но не виждам становище на главния прокурор при тази дискусия. А единствените гласували „против“ сме били аз и Соня Найденова„, заяви Панов.

Той поясни, че и тогава е имало публикации за цените на наемите на ведомствените жилища, които плащат някои членове на съвета, но главният прокурор не е реагирал. Панов обясни това, че става дума за хора, които по онова време са били част от мнозинството. „Сегашното предложение, завоалирана зад принципността атака, насочена към наш колега“, каза още председателят на ВКС. И още: „Свободните хора имат право да мислят различно, аз съм свободен, за главния прокурор не съм сигурен, че е такъв. И през 2016 г. мислех, че правилата трябва да се променят, ще подкрепя предложението сега. Но се мотивирах защо, според мен, в момента се атакува конкретен човек„, посочи Панов.

Главният прокурор Сотир Цацаров призова всички членове на съвета да не изпадат в лични нападки. А на председателя на ВКС отговори така: „С постоянната си фиксация и нападки към мен или към лицето, което изпълнява длъжността главен прокурор, няма да станете по-велик в очите на колегите си. Няма да коментирам нищо от това, което казвате – зависимост, честност нечестност. Толкова сте свободен, че може да правите преценка кой е честен…

Спомнете си първата ни среща в „Пирогов“. Някога от вас искал ли съм нещо, намеквал ли съм, правил ли съм нещо, което е свързано с условия и изисквания за нечестна позиция или манипулация, или действие, или каквото и да било, свързано с работата в съдебната власт? Кога беше последната ни среща, на която говорихме нормално като колеги? Беше в моя кабинет преди избора на Калоян Топалов за председател на Софийския градски съд. Винаги ще казвам, че съм работил в два състава на ВСС с вас. Но никога няма да кажа, че за мен е било чест да работя с вас“.

С 24 гласа „за“ и нито един против Пленумът реши да възложи на Комисията „Управление на собствеността“ да преработи правилата.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
14 юни 2018 14:49
Гост

Свърши се с мандрата.

Anonimen
Anonimen
14 юни 2018 15:25
Гост

Браво на Цацаров.

Георги
Георги
14 юни 2018 15:26
Гост

Как постави на място Панов само.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2018 15:29
Гост

За наем 1000 лева не са ли много? Хората живеят с половината от тези пари цял месец.