Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) частично пренареди класирането във външния конкурс за районните прокуратури, обявен през 2021 г.

Причината за това е решение на Върховния административен съд (ВАС), с което бяха отменени няколко решения на ПК на ВСС за назначаването на класирали се кандидати.

Те бяха обжалвани от участника в конкурса Лиляна Георгиева, която беше назначена за прокурор в РП-Силистра.

Сега, след произнасянето на съда, тя беше назначена във Видин, а други двама нейни колеги също ще трябва да „сменят“ местоработата си след извършеното днес „прекласиране“, както го определи председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов.

Сава Калчев ще работи във Враца, вместо в Монтана, където беше назначен първоначално, а Поля Семковска от Видин отива в Монтана.

От решението на ВАС става ясно и какъв точно е проблемът с този конкурс.

През януари 2021 г. ПК на ВСС обяви конкурс за младши прокурори и в него документи за участие подава Наталия Димитрова. На 17 април 2021 г. тя се явява на писмения изпит, представя се добре, допусната е до устния, който се провежда на 17 май с.г., където също се справя и така влиза в крайното класиране, огласено на 7 юни 2021 г.

На 28 юли с.г. Прокурорската колегия одобрява кандидатите и сред тях е и Наталия Димитрова, която е класирана за младши прокурор в РП-Силистра.

Междувременно на 31 март 2021 г. „тръгва“ конкурсът за първоначално назначаване за районните прокуратури, в който Димитрова също подава документи. Писменият изпит е на 19 февруари 2022 г., а устният в края на март с.г.

Наталия Димитрова участва, отново се представя добре и е класирана по първото си желание – да бъде назначена за обвинител в РП-Враца, което и става с решение на ПК на ВСС от 25 май 2022 г. По това време тя вече се обучава в Националния институт на правосъдието като младши прокурор.

Заемането на едно от двете свободни места във Враца води след себе си до промяна в назначаването на още трима прокурори.

Поради попълването на местата във Враца, Сава Калчев е назначен Монтана. Поля Семковска е искала най-напред да работи във Враца и Монтана, но тъй като бройките вече са били заети, тя е назначена във Видин, според третото ѝ желание.

Така се стига до Лиляна Георгиева, която е наредила желанията си по следния начин (от най-предпочитано към най-нежелано) – Самоков, Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Бургас, Шумен, Кърджали, Хасково и Силистра. Но поради попълване на всички останали бройки, е назначена в Силистра.

На 4 юли 2022 г. Наталия Димитрова подписва акт за встъпване в длъжност като младши прокурор в Силистра.

Именно заради двойното назначаване на Димитрова, Лиляна Георгиева подава жалба във ВАС.

В решението си съдът посочва, че назначаването на Наталия Димитрова за районен прокурор във Враца е извършено в нарушение на закона.

В разпоредбата на чл. 181, ал. 3 от ЗСВ е посочено изрично, че в конкурсите за младши прокурори, съдии и следователи и в конкурса за първоначално назначаване „не могат да участват кандидати, които са одобрени по реда на чл. 186, ал. 7 ЗСВ с решение на съответната колегия на ВСС“.

Изразът „не могат да участват“, тълкуван граматически, с оглед формата на модалния глагол, сегашното време и фразеологичната семантика, ясно и точно показва, че става въпрос за цялата процедура, за продължителност на действието, а не за конкретен, определен момент, т.е. моментът на допускането на кандидатите до участие в конкурса, защото законодателят в този случай би направил по-скоро записа „не се допускат до участие“.

Поради това, считано от 28.07.2021 г. до момента на подаване на жалбата пред съда за Димитрова е налице отрицателната предпоставка по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ. Издавайки решение, с което назначава Димитрова на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура-Враца, на основание чл. 160, вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, ПК на ВСС допуска съществено нарушение на административнопроизводствените правила на конкурса досежно класирането на кандидатите поради включването на кандидат, за който съществува законова пречка да участва в този конкурс“, посочва ВАС.

Съдът изтъква, че Прокурорската колегия е била длъжна да извърши контрол за законосъобразната дейност на Комисията за атестирането и конкурсите, която е допуснала грешка с класирането на Наталия Димитрова. Но ПК на ВСС не е осъществила такъв контрол, което се явява и съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Констатираните пороци не могат да бъдат санирани в съдебното производство, с оглед на което решенията на ПК на ВСС, предмет на настоящото дело, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а делото следва да бъде изпратено на ПК на ВСС за ново провеждане на конкурсната процедура за първоначално назначаване на длъжността „прокурор“ в районните прокурори от етапа, в който, въз основа на резултатите от класирането КАК внася в ПК н а ВСС предложение за първоначално назначаване на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури, с оглед мотивите и указанията в настоящото решение“, заключава ВАС.

Така днес кадровиците извършиха пренареждане и както вече стана ясно Сава Калчев ще работи във Враца, Поля Семковска – в Монтана, а Лиляна Георгиева – във Видин. На освободеното от нея място в Силистра беше назначена Йоана Люцканова.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Чичо Манчо, снех те
Чичо Манчо, снех те
15 февруари 2023 16:30
Гост

Наталия Димитрова извади големи връзки извади, във „външния“ се класира, после на младшите, а накрая и против правилата я уреждат. Евала!

Геро
Геро
15 февруари 2023 15:52
Гост

Въобще не се учудвам, че има кнстатирани пороци.

Възмутен
Възмутен
15 февруари 2023 15:53
Гост

При това ВСС. Как пък един конкурс не направи като хората.

За Урок
За Урок
15 февруари 2023 15:06
Гост

Изводът е следният: Не ви е сигурно къде ще работите, дори и да се класирате за желаното от вас място. Класираш за Пловдив и след 9 месеца ти кажат, а не, трябва да отидеш в Кърджали, че има объркване. Егати.

Хари
Хари
15 февруари 2023 15:45
Гост

Поредният батак.

Каменова
Каменова
15 февруари 2023 15:01
Гост

Щом се е наложило

Паша
Паша
15 февруари 2023 15:01
Гост

Тази новина, освен пряко замесените в нея, не вярвам да го интересува някой

Рики
Рики
15 февруари 2023 15:47
Гост

Освен да гледаме поредният цирк от първите редове.

Чволев
Чволев
15 февруари 2023 15:01
Гост

Страшна работа, няма що

Юлист
Юлист
15 февруари 2023 15:00
Гост

Ми да си ги местят бе. И аз си го местя

Малина
Малина
15 февруари 2023 15:00
Гост

Освен да забъркат някаква каша друго няма какво да направят

Kyn`o
Kyn`o
15 февруари 2023 15:00
Гост

Много важно. Това ВСС не ме интересува вече

Заки
Заки
15 февруари 2023 15:48
Гост

Мен ме интересува кога ще се разкарат най- накрая.

Каменова
Каменова
15 февруари 2023 14:59
Гост

Защо е заключена за коментиране статията ви за даренията за Турция на прокурори и следователи? От какво се тревожите, да не ги запсува някой, че даряват за Турция ли? Не, вижте и аз дарих вчера. И това е похвално. И е добре да се поздравят тези хора от всички, защото помагат. А не да е заключено. Никой няма да ги псува за дето помагат.

Людмила
Людмила
15 февруари 2023 14:58
Гост

С това ли ни занимавате ?

Ананиева
Ананиева
15 февруари 2023 15:00
Гост

Да пишат, да пишат да знаем какво става

Петров
Петров
15 февруари 2023 15:49
Гост

Oпределено е добре да сме информирани.

Невена
Невена
15 февруари 2023 14:56
Гост

Глупости