До 26 май 2021 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да избере кой ще е човекът, който ще разследва главния прокурори заместниците му. Това следва от публикуваните днес в Държавен вестник изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се въвежда новата фигура (пълния им текст виж тук). Те бяха приети още през януари, но президентът Румен Радев ги върна за ново разглеждане, при което мнозинството в парламента отново ги прие и сега законодателната процедура е завършена с обнародването им.

С промените се дават три месеца от влизането им в сила, което ще стане на 26 февруари 2021 г., на ВСС, за да направи избора кой ще разследва през следващите 5 години обвинител №1, ако извърши престъпление.

Сега съветът трябва да вземе решение за откриване на процедурата. А след като го направи, ще започне да тече 7-дневен срок за номинации. По закон кандидатури могат да издигат самите желаещи да заемат поста, както и най-малко шестима от членовете на Пленума на ВСС.

Предложенията трябва да бъдат придружени от подробни писмени мотиви, кадрова справка за кандидата и неговото писмено съгласие. А всички документи трябва да бъдат публикувани на сайта на съвета.

Това трябва да стане най-малко 14 дни преди публичното изслушване на кандидатите. Кога ще се проведе то трябва да определи ВСС с отделно решение. От формулировката в закона излиза, че е допустимо да има различни дни и часове за изслушване на отделните кандидати. Новият чл. 173а, ал. 3 от ЗСВ гласи: „Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява датата, часа и мястото за изслушване за всеки кандидат най-малко 7 дни преди провеждането му. Изслушванията се провеждат по азбучен ред. Те са публични и се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет“.

Преди да се стигне до изслушване обаче трябва да минат още два етапа от процедурата. Първият е юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, професионалните организации на магистратите, висшите училища и научните организации могат да дадат становища за кандидатите и да им поставят въпроси. Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.

Вторият етап е комисиите по атестирането и конкурсите и по професионална етика към Прокурорската колегия да изготвят доклади за професионалните и нравствените качества на кандидатите. Те, както и становищата, и въпросите, са публични.

За да има избран разследващ главния прокурор, за него трябва да гласуват най-малко 15 от общо 25-имата членове на ВСС. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимите гласове, изборът продължава за двамата с най-голям вот.

Изискванията за новата длъжност са най-малко 12 години стаж, придобит статут на несменяемост, високи професионални и нравствени качества, положителна комплексна оценка „много добра“ от последното атестиране. Освен това разследващият главния прокурор не трябва да е наказван дисциплинарно с през последните 5 години, с изключение на забележка и намаляване на заплатата.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 17:16
Гост

Ами разследващия прокурор кой ще го разследва 🙂 Я и за него един разследващ..

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 13:38
Гост

От 27 февруари е в сила Закона за допълнение на НПК. Съответно и срокът за ВСС е до 27 май.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 12:12
Гост

Въвежда поредната нова фигура, която надали ще върши някаква работа.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 11:59
Гост

Напълно излишна процедура. Такъв човек не е нужен въобще.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 11:45
Гост

Да не стигне само до положението, когато се избираше главен прокурор.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 11:58
Гост

Е, дано предложат повече от един кандидат.

Мирела
Мирела
23 февруари 2021 11:38
Гост

Вероятно 17 членове на ВСС ще издигнат кандидатура на някого.😀😀😀

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 10:46
Гост

За мен има нужда от такъв човек

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 10:46
Гост

Дано изберат. Но да видим и той дали ще върши нещо

Фараон
Фараон
23 февруари 2021 10:45
Гост

Ясно е, че това си е малко длъжност на някой да му дават парички. Той едва ли ще бъде оставен да разследва каквото и да било

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 10:45
Гост

А не само. И да кажем пред Европа, че сме правова държава!

Стаматова
Стаматова
23 февруари 2021 10:45
Гост

Има смисъл от такава длъжност

Десислава
Десислава
23 февруари 2021 10:44
Гост

Голямо мислене ще е.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 10:44
Гост

Румен Радев нямаше ли такива амбиции?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 10:43
Гост

Кандидатирам се веднага. Къде да подпиша?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 10:43
Гост

Може ли народа?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2021 12:04
Гост

Щото народа е юридически грамотен ли?