До 15 ноември Комисията „Съдебна администрация“ трябва да определи броя, видовете длъжности и щатно разписание на съдебните служители във връзка със закриването на 11 районни прокуратури от Нова година.

Също до 15 ноември комисиите за атестирането и конкурсните и за натовареността следва да изготвят щатно разписание на прокурорите, които от закритите структури ще се преместят към съответните районни прокуратури в областните центрове.

Това реши днес Прокурорската колегия в продължение на започналия вече процес за оптимизиране на структурата на районните прокуратури.

Както „Лекс“ вече писа, от 1 януари 2019 г. се закриват районните прокуратури в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград.

На тяхно място се откриват териториални отделения като тези в Белоградчик и Кула ще бъдат към районната прокуратура във Видин, в Дряново и Трявна към РП-Габрово, в Тервел към РП-Добрич, в Ардино – към РП-Кърджали. Брезник и Трън минават към РП-Перник, Мадан и Чепеларе към РП-Смолян, а Тополовград към РП-Ямбол.

Затова сега се налага прокурорите да минат на щат към съответната районна прокуратура, като това ще се случи и с някои от служителите.

От дебатите днес стана ясно, че някои служители ще бъдат съкратени, но не беше съобщено колко и в кои органи на съдебната власт. Това ще се разбере към декември, когато някои от тях ще бъдат уведомени и ще започне да тече едномесечно предизвестие за прекратяване на договорите им.

Същевременно Прокурорската колегия ще уведоми бюджетната комисия от 1 януари да бъдат закрити набирателната, транзитната и сметката за наличности на 11-те прокуратури, които ще бъдат закрити, както и кодовете за достъп до СЕБРА и тези по Булстат.

Комисията за управление на собствеността пък ще трябва да внесе предложение до Пленума на ВСС за разпределянето на ползването на имотите от закритите прокуратури, като ще бъдат и изменени договорите за безвъзмездно предоставяне на сгради от общините в Тополовград и Тервел на съдебната власт.

От своя страна главният прокурор ще възложи на администрацията си да организира извършването на вътрешен одит в бъдещите териториални отделения, както и инвентаризация на автомобилния парк, договорите за доставки на услуги, както и извършването на контрол по прекратяване на трудовите договори на служителите и промени в правилата за случайното разпределение на дела и преписки.

Не на последно място ще бъде създадена и организация за постоянно наблюдение на целия този последващ процес след вземане на решението на закриване на част от районните прокуратури.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 септември 2018 16:10
Гост

Цацаров си знае работата.

Минувач
Минувач
26 септември 2018 15:46
Гост

Тези прокуратури наистина са излишни и трябва да се закрият възможно най-бързо.

Мишо
Мишо
26 септември 2018 15:26
Гост

Много лошо е, че доста хора ще останат без работа. Трябваше да измислят по-оптимален вариант.

анонимен
анонимен
26 септември 2018 15:24
Гост

Прекрояването на съдебната карта е неизбежно.