Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събира във вторник, за да обсъди проблеми, възникнали в работата на съдилищата по време на извънредното положение. Ще се търси решение и ще се обмисли как ще се процедира, ако се удължи неговият срок, научи „Лекс“.

Освен това отново ще бъде поставен въпросът за разпоредбите в закона за извънредното положение, според които не се спират процесуалните срокове по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и такива, свързани с мерки за принуда, както и не се спират давностните срокове по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушение и наказания.

Това означава, че всички дела трябва да се образуват и да се насрочат, което на практика означава да отворим съдебните сгради в обстановка на пандемия“, коментираха пред „Лекс“ кадровици.

Още вчера те са подготвили промени в закона, които са изпратени на Народното събрание. Идеята е в чл. 3, т. 1 и 2 от него да се запише, че спират сроковете по делата, с изключение на тези, посочени с решения на съответните колегии на ВСС, т.е. които самата съдебна система е преценила, че ще продължи да разглежда.

Наред с това обаче се оказва, че някои съдилища отказват да издават свидетелства за съдимост, въпреки решението на съвета това да става по електронен път. Затова и този въпрос ще бъде обсъден. Не е редно да се отказва тази услуга на хората, може пък точно в този момент да им трябва, обясняват кадровици.

Очаква се да бъде разширен и списъкът с делата, които ще се гледат по време на извънредното положение – например ще се добавят някои административни дела.

Ще се прецизира и решението на СК на ВСС от вчера, с което беше дадена възможност на всеки председател на съд сам да преценява кои спешни и неотложни дела да се гледат при извънредното положение. Това се налага, защото се очаква да има противоречива практика.

По информация на „Лекс“ на дневен ред ще бъде поставено и писмото на група адвокати, които настояват съдиите да обявяват решенията по делата и по време на извънредното положение (повече за предложенията им виж тук). Във ВСС има информация, че някои съдилища ги обявяват, а други не. На 15 март СК на ВСС даде указание актовете по делата да се обявяват едва след края на извънредното положение.

Не на последно място, ще се обсъди и как ще работи самата Съдийска колегия – ще заседава ли, по колко пъти в месеца и как – с физическо присъствие или чрез видеоконферентна връзка.

Писмо с искания за подобряване работата на съдилищата, изпратиха и от Електронната национална адвокатска платформа за сътрудничество.

В него адвокатите настояват спешно да бъде решен въпросът с издаването и получаването на изпълнителни листове по влезли в сила съдебни решения.

„Има подадени молби за изпълнителни листи, включително по приключени бракоразводни дела в частта за издръжка, и за упражняване на родителски права, по които съдът не се е произнесъл. Необходимо е да бъдат дадени указания от страна на СК на ВСС до съдилищата, че следва да обезпечат изписването на изпълнителните листи от секретари, включително когато са налице подадени по електронен път молби и да осигурят възможност за получаване на същите, при спазване на мерките за защита от COVID19“, настояват от организацията.

Адвокатите подчертават, че след обявяването на извънредното положение в страната, не са постановени решения по дела за домашно насилие, за родителски права, бракоразводни, както и по всички, които са обявени за решаване. Според тях няма никаква пречка по тези дела да бъдат постановени съдебните актове и те да се публикуват. Те също настояват да бъдат публикувани и актовете по всички дела, които вече са решени.

Сериозен проблем според адвокатите създават и висящите дела, по които исковите молби подлежат на вписване или на отписване в Имотния регистър, но извънредното положение ги е заварило недовършени.

От организацията посочват, че има и висящи обезпечителни изпълнителни дела, по които държавните съдебни изпълнители са наложили запори на задължените по няколко банкови сметки и в няколко банки. По част от тези дела обаче дължимата сума е била осигурена по една банкова сметка в конкретна банка, но запорите в останалите банки не били вдигнати с оправдание извънредното положение.

Адвокатите апелират за спешни мерки от Съдийската колегия на ВСС за въвеждане на електронно правосъдие, като подчертават за сравнение, че само за няколко дни училищата са започнали работа дистанционно.

„Живеем във време на „биологична война“, в което сме принудени да търсим нови решения, за да продължим да работим, без да бъдат застрашени животът и здравето ни, и тези на нашите семейства. Българските граждани и адвокатите, призвани да защитават техните права, и да ги представляват пред съда, чакаме електронно правосъдие вече много години, но вече не разполагаме с толеранс от време. Децата ни, независимо от крехката възраст, и учителите, някои от тях на преклонна възраст, бяха принудени да се справят със ситуацията за по-малко от 10 дни, и вече учебният процес е възстановен навсякъде в страната“, се казва в писмото, изпратено до председателя на ВКС Лозан Панов и съдийската колегия.

Писмо от Електронната национална адвокатска платформа за сътрудничество

 

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
гена
гена
01 април 2020 23:43
Гост

някой знае ли дали се приемат документи за развод по взаимно съгласие в момента?

Анонимен
Анонимен
28 март 2020 15:44
Гост

Няма да останем гладни, човечеството е преживявало далеч по страшни времена. Сега е важно да се спазват препоръките на Световната здравна организация, докато се намери ефективно лечение. На който3 му е скучно – да използва времето да се самообразова.

Анонимен
Анонимен
28 март 2020 12:48
Гост

Положнието е сериозно – трябва да се спазва каранттина.
Предложенията за дигитализиране, изпращане, постоянно присъствие на служители говорят само за едно – някои хора все още не са разбрали в каква ситуация сме.

123
123
28 март 2020 13:38
Гост

Положението наистина е сериозно – когато бюджетът не може да се попълни и се достигне до неговото изменение от НС, тогава ще се разбере колко сериозно е положението (за съжаление това ще доведе до намаляване на заплатите, но тогава ще имаме ли очи да възразим пред обществото?!). Наистина някои хора не са наясно в каква ситуация сме – по същата логига да престанат да работят и лекарите, и полицаи… Разбирате ли какво казвате – държавен орган да престане да упражнява своите правомощия?!?

Ани
Ани
28 март 2020 15:23
Гост

Трябва да се преценява кой труд е важен и съществен в точно такъв момент, а не просто да се борави със старите понятия и критерии. Този вирус промени кардинално всичко в живота ни. Никакви стари схеми на мислене и съществуване вече не са адекватни. Така че нека бъдем съдии и разсъждаваме съобразно казуса, а не съобразно клишето, с което сме свикнали да прави копи-пейст.

123
123
28 март 2020 15:43
Гост

И сега е моментът, Ани, да ни изясните какво ново, извън старите клишета, предлагате да се направи в тази ситуация, която, очевидно, ще продължи невъобразимо дълго време, особено в умовете на мнозина. Щом кардинално ВСИЧКО се е променило в живота ни, моля Ви, просветете ни извън „копи-пейст“ и съобразно казуса – съдийската, как да продължи този живот след дългата „карантина“? Забелязвате ли, че без да е наложена тотална карантина, по-горе пишещият говори за такава. Мисля си, че българският народ все още не е карантиниран?!

advokat
advokat
28 март 2020 11:48
Гост

Не разбрах този орган откъде се пръкна – ВСС, сигурно нещо по Конституция – по принцип – съдиите трябва са самодисциплинирани – тоест изградени морално сами, какво е това – някой ми повтаря примерно – „Не плюй“, „Не пуши в движение“, „Не карай без колан“, „Не гази тревата“, „Целуването на обществени места – 20 лева глоба“, сакън. Как ще караш съдията да ти се подчинява , това на мен ми вреди – аз съм и собственик – утре на мен ще ми излезе някоя делба – а точно това се случва, но все пак някакъв работен режим трябва да има… Покажи целия коментар »

Цв.Цв.
Цв.Цв.
28 март 2020 0:39
Гост

След като е обявено извънредно положение и апела“стойте си в къщи“,значи трябва да се спазва.И съдиите са хора-имат семейство (деца, родители) и ще станат преносители.Тогава, какво става?

123
123
28 март 2020 10:41
Гост

„Става“ това, което още преди 2 седмици предложих – нормативно се задължват страните и техните ПЪЛНОМОЩНИЦИ в 1-седмичен срок от уведомяването им (по предоставен от съответните адвокатски колегии телефонен номер или имейл) да предоставят имейли, на които да се извършва връчването на съдебни книжа. Когато постъпят жалба или други съдебни книжа от предоствения имейл, да се считат за редовно постъпили в съда (в този случай те също биха притежавали формална доказателствена сила, те ще се считат за подписани чрез т. нар. обикновен електронен подпис, т.е. ще притежават формална доказателствена сила, равнозначна на подписа, положен върху хартиен носител). В кратки срокове… Покажи целия коментар »

наблюдател
наблюдател
28 март 2020 11:12
Гост

Става това, че икономиката рухва, а след това и ние ! Според публикация в „Шпигел“ германската икономика ще издържи до м.май. Направете си извода.

анонимен
анонимен
28 март 2020 18:09
Гост

Ами лекарите, полицаите, работещите в държавната и общинска администрация не са ли хора. Защо трябва цяла една система да спре да работи? Как можаха учителите за два дни да пренастроят системата си, без никаква материална база и без обучени кадри, а съдилищата с цялото си модерно оборудване и високо платени кадри не могат? Защо трябваше да пренасочват целия поток от документи в пощите, където работят пенсионери с по един допотопен компютър и 500 лв заплата? Те нямат ли семейства и деца?

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 20:22
Гост

По-добре е всички да сме здрави и да се спазва карантината.
Обявяването на актове означава постоянно присъствие на деловодителите в съдилищата, те също имат семейства, а и това е безсмислено – призовкарите не разнасят книжа.

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 16:08
Гост

Естествено, че ще трябва да се спрат сроковете по делата. Иначе ще се разпространи заразата много бързо.

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 16:06
Гост

Нямат право да не издават удостоверения, или други документи като свидетелства за съдимост например. За да ги искат хората, значи са им нужни СЕГА.

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 16:01
Гост

Срокът на извънредното положение ще се удължи както е тръгнало. Трябва да се търсят алтернативи.

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 12:20
Гост

След Закона за извънредното няма никакъв смисъл вече изготвени съдебни актове да не се обявяват – така или иначе срокове за обжалване по тях не текат, поради което правата на страните не се накърняват, независимо от обявяването на акта. Абсолютно безмозъчно е и решението на СК за неразглеждане на дела, които по принцип се разглеждат в закрити заседания – разбирай вкъщи. Апропо – бегла справка в сайта на ВКС сочи, че ВКС и след обявяване на извънредното положение, вкл. и днес, продължава да обявява съдебни актове по граж и търг. дела – както постановени в з.з., така и решения по… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 13:33
Гост

Хубаво е първо да се чете, а после да се пише. ВКС обявява актовете си, но само тези, които не подлежат на обжалване. А такива там са 98 % от актовете.
Хубаво е и друго – всички мрънкащи да си признаят, че просто не им се работи. След края на извънредното положение ще има достатъчно време при добра организация всеки адвокат да се справи. Е, ако знае как, а това вече не става с мрънкане.

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 14:19
Гост

Добре е обаче след като се прочете да се мисли, а не както във ВСС. 2/3 от актовете на въззивните съдилища също са окончателни. Окончателни са и редица актове на първоинстанционните съдилища – напр. решения на ОС, с които отменят отказ за вписване в ТР. Но уви – според глупавото решение на СК и те не се обявяват в момента. А и всеки съд, независимо от нивото му, постановява някакви окончателни актове – заповеди за изпълнение в РС, или най-малкото по движението на делото, напр. определения по 140 или 267 ГПК и пр. И тяхното обявяване е спряно в момента.… Покажи целия коментар »

Пройко
Пройко
27 март 2020 21:17
Гост

Василе, какви закрити заседания в къщи? Никой не ви пречи да си пишете в къщи каквото искате, но нали целта е максимална социална изолация. И като си фен на Панов защо не го попиташ той дали ходи на работа въобще и при липса на извънредно положение. А, да, той вибрира на високи честоти, нали е безстрашен.

занев
занев
27 март 2020 11:55
Гост

Надявам се да се справят бързо. И да няма патаклами

Кирилова
Кирилова
27 март 2020 11:54
Гост

Подкрепям това да се вземат генерални решения, защото не може един да си прави едно, а друг друго

Орилев
Орилев
27 март 2020 11:54
Гост

Сега е важно да се спре с проблемите и със събиранията на хора на едно място.

Тодорова
Тодорова
27 март 2020 11:53
Гост

„Това означава, че всички дела трябва да се образуват и да се насрочат, което на практика означава да отворим съдебните сгради в обстановка на пандемия“

Е това остана. Да влизат хората на групи.

Велизар
Велизар
27 март 2020 11:52
Гост

Страшни глупости. Не могат да издават свидетелства. Искат да се събират на заседания. Какво говорите бе?

Есмералда
Есмералда
27 март 2020 11:52
Гост

Е как актовете по делата ще се обявяват след изтичане на Извънредно положение? Та то може да изтече след 6 месеца.

Гаверон
Гаверон
27 март 2020 11:51
Гост

Хората работят. На някой им трябват свидетелства за да си подадат документите за различни неща. Как така не се издават?

Десислава
Десислава
27 март 2020 11:50
Гост

Не разбраха ли, че нещата трябва да стават по електронен път. Какво запецнаха пак. не давали свидетелства за съдимост. Защо? Много ли е трудно да се подаде заявление по електронен път и да се получи такова свидетелство по електронен път?

Емилиева
Емилиева
27 март 2020 11:49
Гост

Защо не издават свидетелства за съдимост?

Анонимен
Анонимен
27 март 2020 17:45
Гост

Защото изискват електронен подпис.Ако нямаш не можеш да подадеш искане за свидетелство за съдимост

Кирилова
Кирилова
27 март 2020 11:49
Гост

Какво значи „ако се удължи извънредното положение“? Не разбраха ли, че то ЩЕ се удължи!