Съдийската колегия има право самостоятелно да преценява кой от предложените от конкурсните комисии магистрати да бъде повишен. Единственото, с което трябва да се съобрази е поредността на самото класиране. Това казва тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в свое решение, с което отхвърля жалбата на военния магистрат Даниел Луков срещу отказа на СК на ВСС да го повиши.

В случая става дума за конкурса за повишаване на четирима магистрати в Наказателната колегия на Върховния касационен съд, който беше обявен през 2017 г.

На свободните места бяха класирани Красимира Медарова, Невена Грозева и Надежда Трифонова от Софийския апелативен съд, както и Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище. Но след подадена жалба от участник в конкурса, Върховният административен съд (ВАС) отмени избора на Янкова заради конфликт на интереси, тъй като при участието ѝ в процедурата, тя е била и член на Комисията за атестирането и конкурсите. Мястото ѝ трябваше да бъде заето от първия класиран под чертата – военния съдия Даниел Луков, но Съдийската колегия реши, че той не притежава необходимите професионални качества, и повиши следващия в списъка – Петя Рушанова от Апелативния специализиран наказателен съд.

Даниел Луков обжалва отказа да бъде повишен, но днес ВАС отхвърли жалбата му.

В решението си върховните съдии Любомир Гайдов (председател), Георги Георгиев и Стела Динчева (докладчик), казват следното: „Само кадровият орган, в случая СК на ВСС, има правото самостоятелно да прецени кой от предложените от конкурсната комисия кандидати притежава необходимите нравствени и професионални качества за заемане на конкурсната длъжност, тъй като съгласно чл.193, ал.3 от ЗСВ съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата. Единственото задължение на СК на ВСС е да се съобрази с поредността на класирането, извършено от конкурсната комисия, като няма право да „прескача“ кандидати и да преминава към гласуване на следващ кандидат, нарушавайки определената поредност“.

Съдът отхвърля възражението на Луков, че колегията е била длъжна да се съобрази с класирането, извършено от конкурсната комисия и да го повиши. „Приемането на това становище би означавало да се обезсмисли правомощието на съответната колегия на ВСС да повишава или да премества съдия, прокурор или следовател, което противоречи на нормата и смисъла на закона“, казва ВАС. И обяснява, че кадровият орган може, но не е длъжен да се съобрази със становищата на КАК.

Погрешно е схващането, че в тези случаи СК на ВСС действа в условията на обвързана компетентност. Изхождайки от приложимите правни норми и логиката на закона се налага изводът, че СК действа в условията на оперативна самостоятелност и сама след извършена самостоятелна преценка за притежаваните от кандидатите нравствени и професионални качества следва да направи своя избор относно кандидатът, който да бъде повишен“, изтъква ВАС.

Решението е окончателно.

 

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Magda
Magda
13 декември 2019 8:29
Гост

Да видим Панов ще откомандирова ли Луков обратно в Пловдив или ще го задържи противно на правилата както прави с корифея Бонка Янкова от ОС-Търговище! Или той откомандирова само тези дето не са от неговата партия, както направи с едни колеги в ТК на ВКС.

Анонимен
Анонимен
12 декември 2019 16:44
Гост

Интересно ка решиха,.че Даниел Луков няма необходимите качества. Какви ли са мотивите им.

Анонимен
Анонимен
12 декември 2019 16:42
Гост

Друго решение от ВАС не съм и очаквал. Пълно разочарование.

Анонимен
Анонимен
12 декември 2019 16:41
Гост

И за какво са им тогава становищата на КАК? Ей така просто. След като не се съобразяват с тях.

поздравления за ВАС!
поздравления за ВАС!
12 декември 2019 16:20
Гост

ВСС по Конституция е кадровият орган в съдебната система, а не някакви конкурсни комисии, прилагащи често сенчести практики.

анонимен
анонимен
12 декември 2019 16:19
Гост

Ще припомня, че пръв срещу кандидатурата на Луков, се изказа Чолаков. Част от аргументите му са в мотивите на състава от Върховния административен съд – съд, който ръководи. Случайност?

Анонимен
Анонимен
12 декември 2019 16:35
Гост

По скоро съвпадение. 🙂 Или пък лично отношение.

Биляна
Биляна
13 декември 2019 8:15
Гост

Дано не сте магистрат, колега. Правните аргументи не са плод на въображение и творчество, за да търсим авторство. Аз също мисля така преди да знам Чолаков какво е казал.

опс
опс
12 декември 2019 16:17
Гост

Даниел Луков е командирован във ВКС от известно време. Значи има опит. Освен това този човек едно време беше мачкан от С.Ц. Сега пък СК и после ВАС се отнесоха с него по същия начин. Като си набележат някого,свършено е с него. Отврат.

крайно време беше
крайно време беше
12 декември 2019 16:16
Гост

Крайно време беше за това решение. Произволът на конкурсните комисии, особено на тези формирани от ТК на ВКС, беше дразнещ.

киселец
киселец
12 декември 2019 16:15
Гост

Да живей шуробаджанащината

анонимен
анонимен
12 декември 2019 16:13
Гост

Значи ще могат да си пренареждат местата, стига да карат по списък. Леко безобразничко ми се струва.

анонимен
анонимен
12 декември 2019 16:14
Гост

Тогава защо въобще да се извършва класиране. Дават там един списък с оценките и СК на ВСС да се оправя, да си назначава и повишава когото си иска.

Полина
Полина
13 декември 2019 10:47
Гост

Това го прави конкурсната комисия .