Съдийската колегия взе соломоновско решение за Окръжен съд-Благоевград. Двете свободни бройки за граждански съдии ще бъдат разделени като едната ще бъде обявена на конкурс за повишаване за наказателен съдия, а другата – за граждански.

Именно за такова разрешение на част от проблемите в ОС-Благоевград настояват от месеци осем наказателни съдии.

Същевременно СК на ВСС с 6 на 4 гласа отказа да ги изслуша във връзка с възникналото напрежение около решението на председателя на съда Катя Бельова само наказателните съдии да дават дежурства в Благоевград.

Споровете в Съдийската колегия бяха в две насоки. Едната беше свързана именно със свободните бройки. По закон в срок до 30 септември на предходната година, председателите на съдилищата уведомяват ВСС за длъжностите, които се очакват да бъдат освободени през следващата година.

Катя Бельова е уведомила, че предстоят да бъдат освободени две бройки в Гражданското отделение. Наскоро СК на ВСС прие решение, с което те бяха обявени за такива заедно с още 53 свободни места в други окръжни съдилища.

Осемте наказателни съдии от Благоевград обаче настояват от месеци едната да отиде в Наказателното отделение, защото то е натоварено.

Според Красимир Шекерджиев и Даниела Марчева няма как място за граждански съдия да бъде обявено за заемане чрез конкурс от наказателен. Марчева заяви, че СК на ВСС действа в условията на обвързана компетентност и не може да ги раздели. Шекерджиев добави, че по закон единствено общото събрание на съда има правомощие за прехвърля бройки между различните отделения. „Нито един от двата лагера не твърди, че няма нужда от тези бройки, спорът е само за разпределение по материи. Благоевград е високо натоварен съд. Напълно неправилно, изолирано и лишено от каквато и да е принципност е да обявим на конкурс само едното място и да кажем на колегите, че ако не се разберат, ще им вземем другото. Ние не може да обявим гражданско място за наказателен съдия. Не сме го правили. Такъв проблем имаше в Хасково и Перник и беше решен по пътя на общото събрание. Законадателят не ни е дал право да заобиколим закона“, каза още Шекерджиев.

Боян Магдалинчев обаче предложи местата да бъдат разделени като едното бъде обявено за наказателното отделение, а другото – за гражданското.

Вероника Имова го подкрепи. Според нея никъде в ЗСВ не е посочено, че свободните места се обявяват само по материя. „Съдийската колегия е органът, който ще прецени колко бройки да се разпределят по съответната материя в съдилищата. Единственото й задължение е да разпредели свободните места съобразно степента на натоварване. Съдийската колегия може да прецени, че определени свободни длъжности, овакантени по материи, въобще не следва да се обявяват на конкурс. СК на ВСС е в правомощието си да определи колко бройки и по каква материя ще бъдат обявени на конкурс. Ако тази дискреция не се съдържаше в правомощията на СК, ние ставаме гумен печат на общите събрания“, каза Имова.

Атанаска Дишева също застъпи тезата, че ВСС може да обяви свободните бройки на конкурс за заемане по материя.

В крайна сметка мнозинството възприе тази теза.

Иначе бе поставен въпросът и за изслушване на съдиите във връзка с напрежението в Благоевград. Най-напред председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов предложи те да бъдат поканени, защото явно там има конфликт. Същото становище изрази и Вероника Имова. Макар тя да определи като правилно решението само наказателни съдии да дават дежурства.

А Атанаска Дишева пък даде идеята членове на съвета да отидат там и да разговарят с магистратите.

Красимир Шекерджиев се обяви твърдо против. Той бе категоричен, че затова е въведено съдийското самоуправление – за да се решават някои въпроси на общи събрания.

Както той, така и всички останали членове на СК отказаха да вземат становище по съществото на спора в Благоевград. И решиха с 6 на 4 гласа да няма изслушване.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Реформа!
Реформа!
26 юни 2019 14:59
Гост

От колко седмици, да не кажа месеци се чопли проблемът с натовартеността и рокадите. Разберете, без кардинална реформа на структурата и щатните бройки в съдилищата и проикуратурите няма да има решение на проблема. Всичко останало са палиативни мерки, които няма да доведат до нищо смислено!

Анонимен
Анонимен
25 юни 2019 13:37
Гост

Шекерджиев пак в опозиция. Трябваше да приемат предложението на Панов.

Факт
Факт
25 юни 2019 13:38
Гост

Панов въобще не може да решава кадрови проблеми. Вижте в какво се превърна ВКС-разграден двор.

Анонимен
Анонимен
25 юни 2019 14:29
Гост

Явно много сте се престарал с оценката си. Дори жълто-кафявите медии на Пеевски, които ежедневно заливат с помия Панов, не твърдят подобно нещо.

Анонимен
Анонимен
25 юни 2019 13:33
Гост

За мен ВСС са предубедени. Защо не изслушаха отново магистратите от Благоевград?

Анонимен
Анонимен
25 юни 2019 13:35
Гост

Да им имам соломоновското решение. Отбиха номер. Само един съдия за НК, при положение, че сме много по-натоварени от колегите в ГК. Ама така е-като са под крилото на шефката.