Как точно да се изчисляват „новите“ обезщетения за магистрати, членове на Висшия съдебен съвет и инспектори от ИВСС определи днес Пленумът като прие правила за това.

Те са следствие на измененията в чл. 225 от Закона за съдебната власт. Това е разпоредбата, която урежда, че при напускане на системата магистрати, кадровици и инспектори с поне 10 години стаж получават до 20 заплати обезщетение.

В началото на годината депутатите създадоха нова ал. 4 в нея, според която „при последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване“.

Това наложи изработването на правила, в които да се регламентира начинът, по който ще се определя това допълнително обезщетение.

Днес ВСС реши то да се изчислява така: първо се пресмята компенсацията по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ, като тя се определя на база „начисленото брутно месечно възнаграждение за последния изцяло отработен месец, предхождащ този, в който е възникнало основанието за изплащане на обезщетението, в което се включва основното трудово възнаграждение, възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит и възнагражденията, имащи постоянен характер“.

Според правилата новото обезщетение ще се изчислява на база брутното месечно възнаграждение, получено през последния отработен месец към момента на последващото освобождаване, като първо ще се приспада вече получената компенсация по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ при предходното освобождаване.

На практика това означава, че магистратите, членовете на ВСС и инспекторите няма да получават над 20 заплати обезщетение, а новата компенсация ще води до един вид индексация на разликата във възнагражденията при първоначалното и последващото освобождаване.

Предвижда се съответният орган, в който работи магистратът, членът на ВСС или инспекторът, да изисква и други документи за установяване на правото за получаване на допълнителното обезщетение. А парите ще се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ този, през който правоотношението е прекратено или от деня на представяне на поисканите допълнителни документи.

По време на дебатите днес стана ясно, че с тази нова разпоредба и с правилата ще се отстрани една несправедливост към следователите. Както е ясно, до 1994 г. те бяха в системата на МВР, а после преминаха към съдебната власт. Независимо от стажа си, те не са получавали повече от 20 заплати обезщетение за общо прослужено време и в двете системи. Например – ако следовател е работил 12 години в МВР, при напускането си е получил 12 заплати. И ако след това е работил 15 години в съдебната система, не е получавал още 15 заплати, а разликата до 20 – т.е. 8 заплати. Сега в правилата се казва, че при определяне на обезщетението на следователите въобще не се вземат предвид парите, които са получили от МВР.

В правилата беше записано още, че правото на обезщетение се наследява, но не може да бъде прехвърлено.

По информация на „Лекс“ във Висшия съдебен съвет вече са получени искания от магистрати за изплащане на тези нови обезщетения. Те са от Румен Боев, който е бивш член на ВСС, а неотдавна се пенсионира, както и за Димана Йосифова, която беше инспектор, а отскоро пенсионер. Техните заявления бяха оставени без разглеждане до приемане на правилата.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
06 ноември 2020 10:37
Гост

Чудесно, колко бързичко го измислихте , сега нека измислят и нещо за съдебните служители, защото те работят наравно с тях !

Стаматова
Стаматова
05 ноември 2020 13:31
Гост

Струва ми се ОК системата

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:31
Гост

Добре

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:30
Гост

Бе време да се измисли метод. Добър е!

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:30
Гост

Да им имам начина за пресмятане и индексиране

Димитрова
Димитрова
05 ноември 2020 13:30
Гост

Едно време от БТК ги махаха и получаваха по 10тина заплати на куп

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:29
Гост

Крайно време беше да решат проблема със заплащането на следователите.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:29
Гост

Да, на практика те бяха много ощетени.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:29
Гост

Е ако човек взема 2000 лв. заплата и получи на куп 20 заплати това какво прави?

Димитрова
Димитрова
05 ноември 2020 13:29
Гост

40 000! Не е зле, като за пенсионер, а ?

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:28
Гост

Не са ли малко много тия обезщетения?

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:30
Гост

Да, добре се уредиха и то със закон.

Емилиева
Емилиева
05 ноември 2020 13:28
Гост

Радваме се, че са измислили начин

Гери
Гери
05 ноември 2020 13:27
Гост

Това не са никак малко пари. Но хората са си ги заслужили все пак.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:28
Гост

Не слагай всички под един знаменател.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:27
Гост

Стига, бе! Над 20 заплати да получат. Това е пълна недомислица.

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 13:26
Гост

Отдавна трябваше да дадат възможност за индексация на разликата във възнагражденията при първоначалното и последващото освобождаване.