Висшият съдебен съвет ще възложи анализ на сигурността на системата за случайно разпределение на делата. Решението за това бе взето на днешното заседание на Пленума като за целта са предвидени 20 000 лева без ДДС.

Предложението е на членовете на съвета Боян Новански, Боряна Димитрова, Стефан Гроздев, Пламена Цветанова, Огнян Дамянов и Георги Кузманов.

Те се обосноваха с решение на предходния състав на съвета от април 2017 г., според което трябва да се извърши техническа експертиза на програмния продукт, внедрен от „Смарт Системс 2010″ ЕООД, приложимостта и обхвата му, както и на защитата му срещу външна намеса. Експертизата трябваше да се възложи на авторитетен и независим изпълнител, предложен от комисията по информационни технологии, която трябваше да изготви и методология за извършване на наблюдение и проверки за функционирането на системата.

Това решение обаче не е било изпълнено. А от внедряването на системата са минали четири години. Не е нормално за този период от време системата да не бъде одитирана, каза днес от името на вносителите Боян Новански.

Той обясни, че в съдебната система няма програмисти, а се изисква „цялостно отваряне на системата“ и чрез сорс кода тя да бъде проверена. Тъй като е необходима много професионална работа и пари, вносителите предлагат работата да се възложи на външна фирма.

Спорът, който възникна, обаче, бе свързан с изграждането и бъдещото внедряване на Единната информационна система на съдилищата. По проект в нея трябва да има три модула – деловодна система, системата за измерване на натовареността и тази за случайно разпределение на делата.

С оглед това Атанаска Дишева попита дали е целесъобразно провеждането на техническа експертиза, не се ли предвижда проверка на системата от изпълнителя на проекта, нова система ли ще се прави към ЕИСС. Освен това тя предположи, че може да няма и време за извършването на анализа, защото вероятно ще минат месец-два до неговото изготвяне, а ако се наложи промяна на системата, това ще отнеме още няколко месеца, което вероятно ще съвпадне и със срока за въвеждането на ЕИСС.

Калина Чапкънова на свой ред попита дали е направено проучване в какъв срок ще е готов анализът и дали той не съвпада с дейности по проекта за изграждане на Единната информационна система на съдилищата.

Боян Новански отговори, че към ЕИСС не се прави модул за случайно разпределение на делата. Ако настоящата система се влее в голямата, това трябва да стане след извършен одит, в рамките на който може да се направят и препоръки за актуализацията й, а може да има и такива за изцяло нова система, стана ясно от думите му.

Олга Керелска поиска да разбере какво е провокирало предложението. По думите й било редно предложението най-напред да се съгласува с ресорната комисия. Отбеляза, че няма и финансова обосновка.

Огнян Дамянов й отговори, че не е нормално четири години системата за случайно разпределение да не е проверена. А Пламена Цветанова обясни, че се е запознала с всички решения на Пленума и IT комисията, в която членува. Така установила, че предходният състав на ВСС е изпратил решението си на ресорната комисия и от там насетне не е имало никакво движение по него.

Kaлинa Чaпĸънoвa сподели, че ръководената от нея комисия по информационни технологии е искала да обяви точно такава процедура.

Думата взе Вероника Имова, която обясни, че както на всички е ясно, един от модулите на ЕИСС ще бъде именно за случайното разпределение на делата и той ще бъде разработен от „Информационно обслужване“. Имова обаче уточни, че този нов програмен продукт ще бъде на база сегашната система. Според нея предложението за одит ще подпомогне изработването на такава система, която да не допуска намеса.

Атанаска Дишева предложи преди да се вземе решението за одит, да се изслуша ръководителят на проекта по изграждането на ЕИСС Гергана Мутафова, която в този момент отсъстваше от заседанието на съвета. Дишева отново повтори, че не вижда с какво такава една проверка би била полезна, при положение че има вече сключен договор с „Информационно обслужване“ за нов продукт.

Но идеята бе отхвърлена от мнозинството, което на свой ред гласува да се извърши анализът.

Решението за одит бе взето с 13 на 4 гласа като против бяха Атанаска Дишева, Лозан Панов, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова. Олга Керелска напусна залата преди вота.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Дали?
Дали?
21 април 2019 9:46
Гост

Щом Панов е против, значи има причина. Лед като е толкова безгрешна системата, как така определени дела отиват все при определени съдии? Няма система, върху която да не може да бъде въздействано. Българинът е известен с манталитета, при който все търси пробойна, вратичка, заобикаляне. Със сигурност отдавна са й намерили цаката на системата.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 13:51
Гост

Ей, Панов пак в опозиция. Не спря да извира от идеи този човек. Или може би се притеснява от проверката?

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 13:56
Гост

Ако имаше от какво да се притеснява, нямаше да говори ежедневно за задкулисните сили, които искат да подчинят съдебната система. И при всичките проверки, които са му правили – ако бяха открили дори най-малката нередност, веднага да се бяха отървали от него същите тези делянпеевци и цацаровци.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 13:48
Гост

Работих дълги години във ВКС с тази система: „Latona“като деловодител. Няма никаква възможност за спекулация с разпределението. А и програмата вади автоматично протоколи, кой, кога и какво е правил по дадено дело.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 13:49
Гост

И в САС сме с тази програма. Безгрешна е. Да не говорим, че вади за нула време статистика за делата, а не се брои като едно време на ръка от тефтерите.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 13:59
Гост

Владимира Янева, Даниела Дончева и останалите подлоги на Цацаров, Пеевски и компания в съдебната система не харесват това.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 13:45
Гост

Е, нали ще се внедрява Единната информационна система на съдилищата! Само излишни разходи. Кой знае на кой техен познат ще възложат проверката.